תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - לא בוקע צליל מהרמקולים (Windows 7)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP עם Windows 7.
השלבים במסמך זה מתארים כיצד לפתור בעיות ולתקן בעיה שבה לא נשמע קול מהרמקולים.
אם יש ברשותך ProBook 440 G3‏, 470 G3, או 450 G2, עבור אל הסעיף אין שמע לאחר ההתקנה מחדש של מערכת ההפעלה. במחשבים אחרים, התחל עם הסעיף הבא.

שלב 1: השימוש ב'פותר בעיות הקול של העזרה של Windows' ב-Windows 7

כדי לפתור באופן ידני סוגים רבים של בעיות קול, השתמש בפותר בעיות הקול של Microsoft.

סרטון וידאו של השימוש בפותר בעיות הקול של Microsoft ב-Windows 7

 1. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. תחת מערכת ואבטחה, לחץ על חפש ופתור בעיות.
  לוח הבקרה עם 'אתר ותקן בעיות'
 3. הדף פתרון בעיות במחשב ייפתח. תחת חומרה וקול, לחץ על פתור בעיות בהפעלת שמע.
  פתרון בעיות בהפעלת שמע נבחר
 4. הדף הפעלת שמע מוצג. לחץ על הבא כדי להמשיך.
  הפעלת פותר בעיות השמע
 5. המתן עד שפותר הבעיות יבדוק אם יש בעיות במחשב.
  מד התקדמות של בדיקת בעיות שמע
 6. אם מחוברים התקני שמע מרובים, בחר את ההתקן שעבורו ברצונך לפתור בעיות, לדוגמה רמקולים, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  בחירת התקן לפתרון בעיות
 7. המתן עד שפותר הבעיות יזהה את הבעיות ויבצע שינויים.
  מד התקדמות של גילוי בעיות
 8. כאשר פותר הבעיות ישלים את פעולתו, יוצג הדף ‏‏פתרון הבעיות הושלם עם פירוט הבעיות שנמצאו והשינויים שבוצעו במחשב. לחץ על סגור.
  הערה:
  לקבלת מידע מפורט על פתרון בעיות, לחץ על הצג מידע מפורט.
  הליך פתרון הבעיות הסתיים‏

שלב 2: בדוק את מחברי האוזניות של המחשב בעת פתרון בעיות קול

יש שני סוגים של מחברי אוזניות במחשבי HP. סוג אחד תומך רק בקול לאוזניות, והסוג השני תומך בקול לאוזניות וכן בשימוש במיקרופון. המחברים מסומנים בסמלים שנמצאים בסמיכות להם.
 • מחברים במחשב שמסומנים כאוזניות בלבד , תומכים בפלט צליל בלבד ופועלים עם תקע אוזניות סטנדרטי של שלושה פינים או של ארבעה פינים עבור צליל.
  שקע סטנדרטי של שלושה פינים
 • מחברים במחשב שמסומנים כאוזניות ומיקרופון , תומכים בצליל ובשימוש במיקרופון כאשר נעשה בהם שימוש בשילוב אוזניות עם תקע של ארבעה פינים ומיקרופון.שקע של ארבעה פינים
  כדי לשמוע קול, ניתן להשתמש בכל תקע עם כל מחבר. שימוש בתקע של ארבעה פינים שיכול לתמוך במיקרופון במחבר של שלושה פינים מאפשר לשמוע קול, אך המיקרופון לא יפעל מכיוון שמחבר שלושת הפינים של המחשב אינו תומך במיקרופון.

שלב 3: בדיקת הגדרות עוצמת הקול והשתקה בעת פתרון בעיות קול

הגדרת עוצמת הקול עבור התקן קול אחד או יותר עשויה להיות מושבתת או קבועה על עוצמת קול נמוכה מדי. ישנם פקדי קול נפרדים עבור התקני החומרה (רמקולים / אוזניות) והיישומים השונים (קול של Windows‏ / QuickPlay‏ / Windows Media Player). לדוגמה, אם הרמקול פועל אבל היישום במצב השתקה, לא יישמע קול. עליך לפתוח את מערבל עוצמת הקול ולבדוק את ההגדרות.
הערה:
אם עוצמת הקול של יישום, כגון Windows Media Player, כוונה בעזרת לחצני העוצמה או פקדי המחוון במארז המחשב, המערכת תשתמש בהגדרת העוצמה הזו, גם אם פקד העוצמה הראשי מכוון להגדרת עוצמה גבוהה יותר.
לבדיקת ההגדרות של עוצמת הקול וההשתקה, בצע את הפעולות הבאות.

סרטון וידאו המדגים כיצד לכוונן את הגדרות עוצמת השמע ב-Windows 7

 1. לחץ על סמל הצליל בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר באפשרות מערבל. יוצגו כל יישומי הקול הפעילים.
  מערבל עוצמה
 2. ודא שעוצמת הקול אינה מושתקת על-ידי חיפוש לחצני ההשתקה מתחת למחוון עוצמת הקול. אם הלחצן מציג עיגול אדום קטן, עוצמת הקול מושתקת.
  אם עוצמת הקול מושתקת, לחץ על לחצן השתק כדי להפעיל את הקול. העיגול האדום על סמל הרמקול נעלם כאשר הקול כבר אינו מושתק.
  קול מושתק
  קול אינו מושתק
 3. לאחר שווידאת שהקול אינו מושתק, גרור את מחוון עוצמת הקול כלפי מעלה, עד שיגיע ל-75%.
 4. כדי לבדוק, לחץ על מחוון עוצמת הקול. אם תשמע קול צלצול מכל הרמקולים, סיימת את הליך פתרון הבעיות.
  בדיקת עוצמת הקול
  אם עדיין אינך שומע קול, המשך לשלב הבא כדי להגדיר את הרמקולים כברירת מחדל ובצע בדיקה.
הערה:
אם המחשב מצויד במאפיין שמאפשר להחליק את אצבעך על גבי פס עם סימון מידות מעל לוח המקשים כדי לשנות את עוצמת הקול, ייתכן שלחצן ההשתקה נתקע במצב השתקה ומונע השמעת קול. כדי לפתור בעיה ספציפית זו, הורד והתקן את ה-BIOS העדכני עבור דגם המחשב המסוים שברשותך.

שלב 4: הגדרת ברירת המחדל של הרמקולים ב-Windows 7

סרטון וידאו המדגים כיצד להגדיר את הרמקולים המשמשים כרמקולים בברירת מחדל ב-Windows 7

 1. אם מחוברות אוזניות ואתה לא משתמש בהן כרמקולים הראשיים, נתק כעת את האוזניות. חיבור אוזניות למחשב משתיק את הרמקולים האחרים.
 2. לחץ על התחל , ואז הקלד קול בשדה החיפוש.
 3. בתוצאות החיפוש, לחץ על קול תחת רשימת התוכניות.
 4. בחלון 'קול', בחר את התקן ההשמעה ולחץ על הלחצן הגדר ברירת מחדל.
  בחירת רמקולים כהתקן ברירת המחדל
 5. לאחר שבחרת את התקן ההשמעה כברירת המחדל, לחץ על הלחצן קבע תצורה.
 6. לחץ על סוג הגדרת הרמקול שלך בערוצי שמע.
  התקנת רמקולים אופיינית עבור מחשבים ניידים
 7. לחץ על הלחצן בדיקה כדי לשלוח קול לכל רמקול, או לחץ על רמקול יחיד כדי לשלוח אליו קול.
 8. אם נשמע קול באופן תקין מכל רמקול, סיימת.
  אם הקול חסר באחד או יותר מהרמקולים, או אם שונה סוג התצורה, המשך עם התקנת הרמקולים על ידי לחיצה על ‏הבא. פעל בהתאם להוראות המופיעות על-גבי המסך כדי להשלים את הגדרת הרמקולים.
  השמע קול. אם בעיות הקול נמשכות, המשך לסעיף הבא ובדוק אם יש עדכוני BIOS.

שלב 5: בדיקת הגדרות ההשמעה המתקדמות

אם בעיות הקול נמשכות, המשך להוראות הבאות. בלוח הבקרה, קיימות הגדרות עבור התקני השמעה המוגדרים כברירת מחדל שייתכן שיהיה עליך לכוונן.
 1. פתח את לוח הבקרה.
 2. לחץ על חומרה וקול
  לוח הבקרה עם האפשרות 'חומרה וקול' מודגשת
 3. לחץ על קול.
  'חומרה וקול' עם קול מסומן
 4. לחץ לחיצה ימנית על התקן ההשמעה המוגדר כברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  התקני השמעה
 5. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
  מאפיינים עם הכרטיסייה 'מתקדם' מסומנת
 6. נקה את תיבות הסימון במקטע מצב בלעדי.
  לאחר מכן לחץ על אישור‏.
  תיבות הסימון 'מצב בלעדי'

שלב 6: פתרון בעיות בלחצן ההשתקה ובמחוון

אם אתה נתקל בבעיות בלחצן ההשתקה ו/או במחוון הממוקמים מעל מקשי המקלדת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ודא שבמחשב הותקן BIOS עדכני. אם לא, עיין בהוראות לעדכון ה-BIOS בהתקנת קושחה עדכנית ‎(BIOS)‎.
 2. אם ה-BIOS מעודכן או אם הבעיה נמשכת לאחר עדכון ה-BIOS, פנה לנציג תמיכה של HP לקבלת עזרה נוספת.

שלב 7: פתרון בעיות בהתקן שמע באיכות HD

התקן שמע באיכות HD במחשב נייד עלול להפסיק לפעול אחרי שמפעילים מחדש את Windows 7 או בעת חזרה לפעולה ממצב שינה. ההתקן עשוי להיות התקן קול או מודם. כמו כן, ייתכן שיופיע התו "X" על סמל הרמקול באזור ההודעות.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות כדי לסרוק מחדש את ההתקן במנהל ההתקנים:
 1. לחץ על התחל , והקלד מנהל ההתקנים בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים בתוצאות החיפוש.
 2. בחלון מנהל התקנים, סמן ולחץ לחיצה ימנית על בקרי קול, וידאו ומשחק.
 3. בחר בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה.
התקן השמע באיכות HD יאתר שינויים בחומרה והתו "X" אמור להיעלם מסמל הרמקול.

שלב 8: שחזור מנהל התקן שמע ב-Windows 7

קובצי קול והגדרות שהשתנו עלולים לגרום לבעיות קול. שחזר את מנהל התקן השמע כדי לאפס את הגדרות השמע עבור חומרת הקול ואתחל מחדש את תצורת הקול ב-Windows.
הערה:
אם המחשב שודרג ל- ‏Windows Vista לפני השדרוג ל- Windows 7, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל המאפיינים של התקן שמע משולב התואם למפרט ‏Audio Codex '97 ‏(AC '97). כדי לפתור זאת, עדכן את מנהל התקן השמע. ראה שלב 8: עדכון מנהל התקן השמע.
השתמש בתהליך שחזור מנהל ההתקן כדי לשחזר את מנהלי התקן השמע לחומרת הקול המקורית. לשם כך בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל , לחץ על כל התוכניות, לחץ על Recovery Manager, ולאחר מכן לחץ שוב על Recovery Manager.
  מנהל השחזור
 2. לחץ על התקנה מחדש של מנהלי התקן לחומרה.
 3. במסך הפתיחה של התקנה מחדש של מנהל התקן של חומרה, לחץ על הבא.
 4. בחר מנהל התקן השמע שיש להתקין מחדש, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  חלון 'התקנה מחדש של מנהל התקן חומרה'
  הערה:
  אם מנהל ההתקן שברצונך להתקין מחדש אינו נמצא ברשימה, בחר באפשרות מנהל ההתקן אינו נמצא ברשימה, ולאחר מכן לחץ על הבא. מידע מועיל יציג לך עצות על אופן ההתקנה של מנהלי התקן באמצעות מנהל ההתקנים של ‏Windows. פעל בהתאם להנחיות המוצגות על המסך.
 5. מנהל השחזור יתחיל בהתקנה מחדש של מנהל ההתקן הנבחר. בתום התקנת מנהל ההתקן, לחץ על סיום כדי להפעיל מחדש את המחשב.
 6. לאחר שתפעיל מחדש את המחשב, בדוק אם נשמע קול. אם עדיין אין קול, המשך אל שלב 8: עדכון מנהל התקן השמע.
אם אין באפשרותך להתקין מחדש את מנהל ההתקן באמצעות מנהל השחזור, חזור למנהל ההתקן הקודם שהותקן באמצעות השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל , והקלד מנהל ההתקנים בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים בתוצאות החיפוש.
  התפריט 'התחלה' עם הטקסט מנהל התקנים מוצג בשדה החיפוש והסמל של מנהל ההתקנים מוצג בתוצאות החיפוש
 2. בחלון מנהל התקנים, לחץ על בקרי קול, וידאו ומשחק.
 3. לחץ לחיצה ימנית על שם התקן השמע ובחר מאפיינים.
  מאפייני התקן שמע במנהל ההתקנים
 4. לחץ על הלשונית מנהל התקן.
 5. לחץ על חזור למנהל התקן קודם.
  החלון 'מאפייני שמע של SoundMAX' שבו הלחצן חזור למנהל התקן קודם מסומן
 6. לחץ על כן כדי לחזור למנהל ההתקן הקודם.
 7. בדוק האם יש קול.
אם עדיין אין קול, המשך לשלב הבא כדי לעדכן את מנהל התקן השמע.

שלב 9: עדכון מנהל התקן שמע ב-Windows 7

מנהל התקן שמע מעודכן עשוי לפתור את הבעיה, אם המחשב נתקל בבעיות קול לאחר שדרוג מערכת ההפעלה ל- ‏Windows 7, או אם המחשב נתקל בבעיות קול בתוכנה מסוימת.
בצע את אחת מהמשימות הבאות בהתאם לשיטת העדכון המועדפת עליך.

שלב 10: בדיקת מנהל ההתקנים כדי לפתור בעיות קול ב-Windows 7

אם אינך שומע קול, בדוק את מנהל ההתקנים כדי לקבוע את מצב חומרת הקול.
 1. לחץ על התחל , והקלד מנהל ההתקנים בשדה החיפוש, ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים ברשימת התוכניות.
  החלון 'מנהל ההתקנים' נפתח.
 2. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למה שיוצג:
  • אם לא מפורט התקן צליל, ‏Windows לא מזהה את חומרת הצליל. ראה שלב 10: בדיקה לאיתור כשלים בחומרת קול ב-Windows 7.
  • אם התקן קול מופיע ברשימה עם חץ המורה כלפי מטה, ההתקן מושבת. לחץ לחיצה ימנית על שם התקן הקול ובחר הפעל כדי להפעיל מחדש את ההתקן. עבור לשלב הבא, אם הבעיות ממשיכות לאחר הפעלת ההתקן.
   הפעלת התקן קול מושבת, 'הפעל' נבחר
  • אם התקן קול מופיע ברשימה, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ובחר באפשרות מאפיינים כדי להציג מידע מועיל נוסף לפתרון בעיות בחלון 'מצב ההתקן'. אם מצב ההתקן מראה שההתקן פועל כשורה, הבעיה קשורה כנראה להגדרות הקול, הרמקולים או הכבלים.

שלב 11: בדיקה לאיתור כשלים בחומרת קול ב-Windows 7

השמע קול. אם בעיות הקול ממשיכות, בדוק את חומרת הקול באמצעות HP Support Assistant.

אין שמע לאחר התקנה מחדש של מערכת ההפעלה

אם יש ברשותך ProBook 440 G3‏, 470 G3, או 450 G2, ואין לך קול לאחר ההתקנה מחדש של מערכת ההפעלה, בצע הוראות אלה כדי לפתור את הבעיה:
 1. בעת הפעלת המחשב, הקש שוב ושוב על F10 כדי לפתוח את ה-BIOS.
 2. נווט אל הכרטיסייה מתקדם.
 3. בחר built in device (התקן מובנה).
 4. סמן את התיבה שמע.
 5. שמור את השינויים וצא.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏