תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות תצוגה וצליל בחיבור HDMI ‏(Windows)

מסמך זה מיועד למחשבי HP עם מחבר HDMI.
בעת חיבור המחשב להתקן ‏HDMI, כגון צג, טלוויזיה או רמקולים של צליל היקפי, אתה עשוי להיתקל בבעיות של תצוגה או צליל. היעזר במידע שבמסמך זה כדי לבדוק את ההגדרות ולפתור בעיות.

שלב 1: השתמש בכבל HDMI המתאים להתקן ה-HDMI שלך

רוב התקני HDTV כוללים יותר מיציאת קלט HDMI אחת, לכן חשוב מאוד שמקור הקלט של צג ה-HDMI יוגדר לאותה יציאת HDMI שמחוברת למחשב שלך, לדוגמה, HDMI 2 ל-HDMI2.
אם המחשב והתקן ה-HDMI משתמשים בסוגי כבלים שונים, ניתן לרכוש מתאמים. ראה סקירה כללית של חיבורי HDMI ו-DVI עבור מחשבים לקבלת מידע נוסף.
מחבר כבל HDMI
תמונה של תקע בכבל HDMI
יציאת HDMI ‏19 פינים (רגיל)
‏HDMI ‏19 פינים (רגיל)

שלב 2: בחר את פלט הצליל של HDMI כברירת המחדל של התקן השמע

בחר את התקן ה-HDMI כהתקן הפלט המהווה ברירת מחדל. כאשר התקן קול חיצוני אינו מחובר למחשב, הגדרות הקול מתבטלות עבור הרמקולים והאוזניות של המחשב שלך. כאשר התקן ה-HDMI מחובר למחשב, הגדרות הקול משתנות להתקן ה-HDMI. פתח את הגדרות הקול כדי לוודא שהתקן הפלט הנכון נבחר.
הערה:
ייתכן שהתמונות המוצגות במסמך זה שונות מהמחשב שלך, אבל השלבים זהים.
 1. חבר את כבל ה-HDMI למחשב ולהתקן הפלט.
 2. ב-Windows, חפש ופתח את לוח הבקרה.
 3. לחץ קול, ואז לחץ על לשונית ה השמעה.
 4. חלון הקול נפתח. בכרטיסייה השמעה, בלר רמקול/אוזניות או רמקולים ואוזניות, ולאחר מכן לחץ על הגדר ברירת מחדל.
  הערה:
  השתמש ב התקני ברירת מחדל עבור התקני פלט שמע כמו אוזניות או רמקולים. השתמש בהתקן תקשורת ברירת מחדל כיצד לבצע ולקבל שיחות.
  הגדרת הרמקולים/האוזניות כהתקן ברירת המחדל של השמע
 5. בחר את התקן הפלט המחובר אל כבל ה-HDMI, ולאחר מכן לחץ על הגדר ברירת מחדל.
  הגדרת התקן הפלט המחובר אל כבל ה-HDMI כהתקן ברירת המחדל
 6. לחץ לחיצה ימנית על התקן הפלט המחובר אל כבל ה-HDMI, ולאחר מכן בחר הצג התקנים מנותקים. כבל HDMI חייב להיות מחובר כאשר הוא מוגדר.
  בחירת הצג התקנים מנותקים
 7. כדי להציג את כל התקני הקול הזמינים, לחץ לחיצה ימנית על התקן כלשהו המוצג בחלון 'קול' ובחר באפשרויות הצג התקנים לא זמינים והצג התקנים מנותקים.

שלב 3: הפעל את בדיקת השמע HP Support Assistant

הפעל את בודק השמע HP Support Assistant כדי לוודא שהתקן השמע פועל כראוי.
 1. גש אל HP Support Assistant כדי להוריד ולהתקין את תוכנת מסייע התמיכה של HP, אם היא עדיין לא מותקנת במחשב שלך.
 2. ב-Windows, חפש את HP Support Assistant ופתח אותו.
 3. בכרטיסייה ההתקנים שלי, לחץ על המחשב שלך.
  בחירת המחשב שלך אחרי HP Support Assistant
 4. לחץ על לשונית פתרון בעיות ופתרונות ואז לחץ בדיקת שמע בסעיף פתרונות בלחיצה אחת.
 5. לחץ הבא, ואז המתן להשלמת בדיקת השמע.
  לחיצה על הבא כדי להפעיל את בדיקת השמע
 6. סקור את תוצאות הבדיקה בתצוגת תוצאות אבחון השמע והמיקרופון, ואז לחץ על בדוק שמע.
  סקירת תוצאות בדיקת השמע, ואז לחיצה על בדיקת שמע
 7. אם השמע אינו נשמע בצורה נכונה, לחץ על לא ניתן לשמוע את השמע ואז פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך.
אם בעיית השמע נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: השתמש בפותר בעיות הקול של Windows

השתמש בפותר הבעיות כדי לפתור בעיות בהפעלת שמע.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את לוח הבקרה.
 2. לחץ על פתרון בעיות.
  הערה:
  אם אינך רואה את האפשרות פתרון בעיות, שנה את האפשרות הצג לפי: (הממוקמת בפינה הימנית העליונה של המסך) להגדרה סמלים גדולים.
 3. תחת 'חומרה וקול', לחץ על פתור בעיות בהפעלת שמע.
  הערה:
  נדרשת הרשאת מנהל מערכת כדי להפעיל תוכנית זו. אם תתבקש, הקלד את סיסמת מנהל המערכת או ספק אישור.
   לחיצה על 'פתור בעיות בהשמעת שמע'
 4. פותר בעיות הקול נפתח. לחץ על הבא. פותר הבעיות מתחיל בבדיקת מצב שירות השמע.
  לחץ על 'הבא' כדי להפעיל את פותר בעיות הקול עבור השמעת שמע
 5. בחר את ההתקן שברצונך לפתור בו בעיה ואז לחץ על הבא.
 6. בצע את ההוראות שעל-גבי המסך ובצע את השינויים המוצעים על-ידי פותר הבעיות. כאשר תסיים, סגור את פותר הבעיות.

פתרון בעיות מתקדם

אם השלבים במסמך זה לא פתרו את בעיית ה-HDMI, ראה מחשבים של HP - פתרון בעיות מתקדם של תצוגת HDMI וקול (Windows).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏