ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq - הכונן אינו מסוגל לכתוב לתקליטורים הניתנים-לכתיבה (Windows Vista)

מסמך זה מתייחס למחשבים שולחניים של HP ושל Compaq, עם מערכת הפעלה Windows Vista.
לא ניתן לצרוב תקליטורי CD ו-DVD.
  הערה:
מסמך זה מחייב שהכונן יתמוך בקריאת תקליטורים ושתוכנת צריבת התקליטורים במחשב יכולה לזהות את הכונן. אם תוכנת הצריבה מציגה הודעה בסגנון "No drive detected" (לא זוהה כונן), או אם הכונן אינו מופיע ב-Windows, או אם אינך יכול להשמיע תקליטורי CD ו-DVD, מסמך זה לא יוכל לפתור את הבעיה. במקום זאת, קרא את המסמך כונן CD/DVD לא מזוהה (Windows Vista).
שלב 1: שימוש במדיה שונה
נסה לצרוב תקליטור מסוג שונה ושל יצרן שונה. התקליטור הזה חייב להיות תואם לכונן; כלומר, לא ניתן לצרוב תקליטורי DVD-R בכונן שאינו תומך בטכנולוגיית DVD-R‏. למטרות בדיקה, מותגים שונים של תקליטורי CD-R יעבדו הכי טוב, שכן פורמט זה נתמך על-ידי כל הכוננים.
מדוע לנסות תקליטור שונה? ישנם מותגים וסוגים שונים של תקליטורים ניתנים-לכתיבה ולכל אחד מאפייני צריבה ייחודיים. הכונן מתאים את הלייזר ואת מהירות הסיבוב של התקליטור למאפייני התקליטור המיועד לצריבה. משום כך, יש חשיבות רבה לבחירת סוג התקליטור המתאים לכונן.
אם הכונן אינו מצליח לצרוב תקליטורים מסוגים שונים, המשך לשלב הבא.
שלב 2: הקטנת מהירות צריבת התקליטורים
הקטן את מהירות הצריבה בתוכנת צריבת התקליטורים. כאשר מהירות הצריבה נמוכה, תהליך הצריבה יימשך זמן רב יותר, אך יהיה אמין יותר. לדוגמה, אם אתה משתמש ב-Roxio Creator לצריבת תקליטורים, תוכל להקטין את מהירות הצריבה ע"י בחירת הגדרת מהירות נמוכה יותר תחת 'אפשרויות המתקדמות' בתוכנה זו.
אם הכונן אינו מצליח לצרוב תקליטורים במהירות נמוכה יותר, המשך לשלב הבא.
איור : הגדרות מהירות ב-Roxio Creator
שלב 3: הסרת הכונן ממנהל ההתקנים
פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי להסיר את הכונן ממנהל ההתקנים:
 1. לחץ על התחל והקלד Device Manager בשדה החיפוש.
 2. לחץ על מנהל ההתקנים בתוצאות החיפוש.
  מנהל ההתקנים נפתח.
  איור : מנהל ההתקנים
 3. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הקטגוריה כונני DVD/CD-ROM‏.
  איור : הקטגוריה 'כונני DVD/CD-ROM'
 4. לחץ על הכונן באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן על הסר התקנה.
  איור : מנהל ההתקנים: הסר התקנה
 5. לחץ על אישור להסרת רישום התקליטור. אל תפעיל את המחשב מחדש ואל תרענן את רשימת החומרה.
 6. סגור את מנהל ההתקנים.
  לפני שתנסה לצרוב תקליטור נוסף, עליך להשלים את השלב הבא.
שלב 4: ניקוי מסנני הרישום
כדי למחוק את מסנני הרישום העליונים והתחתונים, עקוב אחר השלבים הבאים:
 1. לחץ על הפתרון הבא של Microsoft כדי לנקות את מסנני הרישום באופן אוטומטי:
  אם אין באפשרותך להשתמש בפתרון של Microsoft, המשך לבצע את השלבים הבאים כדי לנקות את מסנני הרישום העליונים והתחתונים באופן ידני.
 2. לחץ על התחל , והקלד regedit בשדה החיפוש.
 3. לחץ על regedit בתוצאות החיפוש.
 4. אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר, הקלד את הסיסמה או אשר.
  עורך הרישום ייפתח.
  איור : עורך הרישום
 5. לחץ על קובץ, ייצוא, הקלד שם קובץ שקל לזכרו, ולחץ על שמור.
  עותק של הרישום נשמר לצורכי גיבוי. אם הרישום יינזק באופן כלשהו או שיצוצו בעיות נוספות לאחר השלמת השלבים הללו, תוכל ללחוץ פעמיים על קובץ הגיבוי כדי לשחזר את הרישום.
 6. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד הפריטים הבאים בסדר שבו הם רשומים:
  • ‏‎HKEY_LOCAL_MACHINE
  • ‏‎SYSTEM
  • CurrentControlSet (או current control set בעל המספר הנמוך ביותר, אם זה מה שמופיע שם)
  • ‏‎Control
  • ‏‎Class
 7. בחר 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318.
  איור : מחק מסנן
 8. לחץ לחיצה ימנית על UpperFilter בחלון הימני, ובחר באפשרות מחק.
  אשר את המחיקה על-ידי לחיצה על כן.
 9. בחר LowerFilters בחלון הימני ולחץ על מקש Delete.
  אשר את המחיקה על-ידי לחיצה על כן.
 10. סגור את עורך הרישום, הפעל את המחשב מחדש, והמתן עד ש-Windows תתקין את מנהלי ההתקן הדרושים לחומרה החדשה.
 11. אל תבצע שלב זה אם אינך יודע כיצד להתקין מחדש את תוכנת צריבת התקליטורים. הסר את כל תוכנות צריבת התקליטורים (Roxio Creator, ‏Cyberlink Power2Go, וכו'...) באמצעות 'הוסף או הסר תוכניות' בלוח הבקרה. לעזרה נוספת, קרא את המאמר הסרת תוכנה ב-Windows Vista.
 12. לאחר הסרת תוכנת הצריבה, הפעל את המחשב מחדש והתקן את התוכנה מחדש. אם אתה משתמש בתוכנת צריבת תקליטורים שהגיעה עם המחשב, תוכל להתקין אותה מחדש באמצעות HP Application Recovery (שחזור יישומים של HP). לעזרה נוספת, תוכל לקרוא את המאמר שימוש ב-Recovery Manager לשחזור תוכנה ומנהלי התקן ב-Windows Vista.
 13. נסה שוב ליצור תקליטור. אם עדיין אינך יכול לצרוב תקליטור שניתן לקוראו בכונן אחר, המשך לשלב הבא.
שלב 5: שימוש בשחזור המערכת
אם המחשב עדיין אינו מצליח לצרוב את התקליטור, השתמש ב'שחזור מערכת' כדי לשוב לנקודת זמן שבה הכונן זוהה על-ידי Windows. אם אינך יודע כיצד לשחזר את Windows, היעזר במסמך התמיכה השימוש בשחזור המערכת של Microsoft ב-Windows Vista.
בסיום, השתמש שוב בכונן התקליטורים או בכונן ה-DVD כדי לבדוק אם הוא פועל. אם הוא פועל כשורה, התהליך הסתיים. אם לא, המשך לשלב 8.
שלב 6: שימוש בכלי אבחון החומרה של HP כדי לבדוק את הכונן.
חייבת להיות מידה גבוה של דיוק במיקום הלייזר והחומרה התומכת בו. ככל שהכונן במחשב הולך ומתיישן, הוא מושפע מרעידות, מאבק, מבלאי מכני ומגורמים אחרים. פתח את כלי אבחון החומרה (Hardware Diagnostic Tools) כדי לאסוף מידע נוסף, והגב על ההודעות שיופיעו.
  הערה:
אם שינית את מערכת ההפעלה במחשב, יתכן שאבחון החומרה של HP לא יהיה זמין. במקרה כזה, דלג על שלב זה והמשך בתהליך פתרון הבעיות.
 1. לחץ על התחל , כל התוכניות, PC Help & Tools (עזרה וכלים למחשב), ואז על Hardware Diagnostic Tools (כלי אבחון חומרה).
 2. אם מופיעה הודעה, לחץ על OK כדי לפתוח את כלי אבחון התוכנה.
  כעת ייפתח חלון כלי ניתוח החומרה.
  איור : כלי ניתוח החומרה
 3. לחץ על Storage (אחסון), והפעל את בדיקת CD/DVD-ROM מרשימת הבדיקות. מה קורה?
  • אם הבדיקה עוברת בהצלחה ועדיין אינך יכול לצרוב תקליטורים, המשך לשלב הבא.
  • אם הבדיקה נכשלת ומופיעה הודעת שגיאה, בצע את הבדיקה שוב עם סוג תקליטור שונה כדי לוודא שאכן יש כשל חומרה. אם הבדיקה עדיין נכשלת, החלף את הכונן. למידע נוסף על כלי אבחון החומרה, היעזר במסמך התמיכה Using Hardware Diagnostic Tools to Test for Hardware Problems (באנגלית).
שלב 7: שימוש בשחזור מערכת של HP
אם המחשב עדיין אינו מצליח לצרוב את התקליטור, שחזר את המחשב. אם אינך יודע כיצד לשחזר את המחשב, היעזר באחד ממסמכי התמיכה ביצוע שחזור מערכת של HP ב-Windows Vista.
בסיום, השתמש שוב בכונן התקליטורים או בכונן ה-DVD כדי לבדוק אם ניתן לצרוב תקליטורים. אם עדיין לא ניתן, החלף את הכונן.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏