ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq - שימוש בשני צגים או יותר עם מחשב אחד (Windows Vista)

מסמך זה מתייחס למחשבים שולחניים של HP ו-Compaq עם יותר ממחבר יציאת וידאו אחד המשתמשים ב-Windows Vista
מסמך זה מסביר כיצד לחבר ולהגדיר טלוויזיה (TV) או צג כתצוגה נוספת.
לפני שתתחיל
ודא שיש למחשב לפחות שני חיבורי וידאו: אחד עבור הצג הראשי ואחד עבור הצג המשני או הטלוויזיה. מחשבים שולחניים רבים של HP ו-Compaq מצוידים בשני חיבורי וידאו.
  הערה:
אם עליך להוסיף כרטיס מסך נוסף למחשב כדי לקבל חיבור וידאו נוסף, ודא ששני כרטיסי המסך משתמשים באותו מנהל התקן תואם Windows Vista‏ (WDDM). דרך אחת להבטיח זאת היא להשתמש באותו דגם של כרטיס מסך עבור שני חיבורי הווידאו.
חבר את התצוגה השנייה
כדי לחבר את הטלוויזיה או את הצג השני כתצוגה שנייה, בצע את הפעולות הבאות:
בחר את סוג החיבור הרצוי
מחשבים ומכשירי טלוויזיה חדישים מציעים מגוון אפשרויות לחיבורי וידאו. חיבור הווידאו במחשב חייב להיות תואם לחיבור הווידאו בטלוויזיה או בצג. בחר את סוג החיבור מהטבלה להלן. בחר סוג חיבור שמתאים לצרכיך כדי לוודא שימוש בכבל הנכון.
  הערה:
במקרים מסוימים, כגון בעת חיבור DVI ל-HDMI, ייתכן שתוכל למצוא מתאמים עבור חיבורי וידאו מסוימים. עיין בתיעוד שצורף לטלוויזיה או לצג.
סוגי חיבור וידאו
כבל/מחבר יציאת וידאו
השתמש בשילוב עם
Video (composite)‎
TV (טלוויזיה)
S-video
TV (טלוויזיה)
‏VGA
צג
‏DVI
צג או טלוויזיה באיכות HD
‏HDMI
טלוויזיה באיכות HD
ייתכן צורך במתאם DVI-HDMI.
חיבור הטלוויזיה
 1. חבר את הטלוויזיה למחשב באמצעות הכבל שבחרת.
 2. חבר את הטלוויזיה לחשמל והפעל אותה.
 3. שנה את מקור כניסת הווידאו לטלוויזיה כך שיתאים לחיבור מקור הווידאו מהמחשב (Line-1‏, Video-1‏, HDMI, וכד'). להוראות, עיין בתיעוד הנלווה לטלוויזיה.
 4. הפעל את המחשב.
  הערה:
בהתאם למכשיר הטלוויזיה, ייתכן שאיכות התמונה לא תהיה טובה כמו זו של צג.
חיבור הצג
 1. חבר את הצג למחשב באמצעות הכבל שבחרת.
 2. חבר את הצג לחשמל והפעל אותו.
 3. הפעל את המחשב.
קביעת הגדרות הצג
להלן הנחיות להגדרת שתי התצורות הנפוצות ביותר עבור צגים מרובים:
מצגת או שכפול: מצב זה מציג את אותה תמונה (שכפול) בשני הצגים. תצורה זו נפוצה במיוחד עבור מצגות; כך, המציג עובד עם צג קטן והקהל רואה את עבודתו של המציג במסך טלוויזיה, צג, או מקרן גדולים יותר.
הרחבת שולחן העבודה: שולחן העבודה של Windows או אזור העבודה מתפרס על שני הצגים. תצורה זו נפוצה בעיקר כאשר דרוש שטח עבודה גדול יותר. אנשים מנצלים בדרך כלל את שטח העבודה המורחב להצגת יישומים שונים בצגים שונים.
מצגת או שכפול
קביעת הגדרות הצג למצב מצגת או שכפול עשויה להצריך מנהלי התקן מיוחדים. בעת כתיבת מסמך זה, במחשבים של HP ו-Compaq מותקנים כרטיסי מסך ATI או NVIDIA. ניתן לעיין בשתי הדוגמאות הבאות של תהליכים כדי ללמוד כיצד אפשר להתאים תוכנת טכנולוגיית וידאו לסביבה של מצגת:
  הערה:
אם טכנולוגיית הווידאו במחשב שלך שונה מזו שמוצגת להלן, ואינך יכול לאתר את ההגדרה למצב מצגת, עיין באתר האינטרנט של יצרן טכנולוגיית הווידאו לקבלת עזרה ומידע נוסף.
כרטיס מסך
הליך
ATI
 1. לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק בשולחן העבודה של Windows, ובחר ב-ATI Catalyst Control Center.
 2. בחר בהתקנה Basic (בסיסית) ולחץ על Go (בצע).
 3. בחר באפשרות Clone (שכפול), ובחר רזולוציה.
 4. לחץ על סיום.
NVIDIA
 1. לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק בשולחן העבודה של Windows, ובחר ב-NVIDIA Control Panel (לוח הבקרה של NVIDIAׂ).
 2. לחץ על Display (תצוגה) ולחץ על Change Display Configuration (שנה תצורת תצוגה).
 3. בחר באפשרות Clone (שכפול) ולחץ על Apply (החל).
הרחבת שולחן העבודה
הרחב את שולחן העבודה בעזרת הגדרות התצוגה של Windows Vista.
 1. לחץ לחיצה ימנית באזור פנוי בשולחן העבודה, ובחר באפשרות התאמה אישית.
 2. לחץ על הגדרות תצוגה. נפתח החלון 'הגדרות תצוגה'.
  איור : הגדרות תצוגה
  החלון 'הגדרות תצוגה' מציג את אפשרויות התצוגה של הצג.
 3. בחר את הצג שישמש לתצוגה שנייה. לחץ על תיבת הסימון הרחב את שולחן העבודה לצג זה ולחץ על אישור.
    הערה:
  כדי לסייע בזיהוי הצגים, לחץ על זהה צגים. המספרים 1 או 2 מוצגים על סמלי הצגים כדי לסייע לך לזהות אותם.
 4. (אופציונלי) כדי לשנות את הרזולוציה, בחלון 'הגדרות תצוגה', בחר צג והסט את מחוון הרזולוציה. לחץ על OK.
 5. (אופציונלי) כדי לשנות את הכיוון שאליו יתרחב שולחן העבודה (שמאלה או ימינה כדי להתאים למיקום הפיזי של הצגים), בחר צג וגרור אותו למיקום הרצוי.
פתרון בעיות בהגדרת הטלוויזיה
נסה את האפשרויות הבאות אם נתקלת בבעיות בעת ניסיון לחבר טלוויזיה למחשב:
 • במתאמי תצוגה מסוימים יש להגדיר את הטלוויזיה כמתאם התצוגה העיקרי כדי שניתן יהיה לזהותו. אם המחשב אינו "מזהה" את הטלוויזיה כהתקן תצוגה כאשר המחשב מופעל, הגדר את הטלוויזיה כהתקן התצוגה העיקרי ב-Windows והפעל מחדש את המחשב.
 • הפעל את הטלוויזיה לפני הפעלת המחשב.
 • בטלוויזיה יש לשנות את הגדרת המקור למקור הווידאו שבו משתמש כרטיס הווידאו. בחר ב-Input 1‏, Input 2, או S-video על-ידי לחיצה על הלחצן Source או Input Source בשלט הרחוק של הטלוויזיה. הדבר עשוי להשתנות בהתאם לסוג הטלוויזיה שבשימוש. אם הטלוויזיה אינה כוללת יכולת זו, לא תוכל להשתמש בה כצג שני בלי להשתמש בעיבוד מיוחד של אותות וידאו (לא כלול במסמך זה). לקבלת הוראות מפורטות יותר, עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.
 • קבע את רזולוציית המסך ל-‎800 x 600 או פחות, מתוך 'מאפייני תצוגה' במחשב.
 • השתמש במקור וידאו אחד בלבד. אל תחבר שני כבלים לאותה טלוויזיה או לאותו צג.
 • טלוויזיה מקבלת אות PAL (אירופה) או NTSC (צפון אמריקה), בהתאם למדינה שעבורה היא יוצרה. ודא שתבנית האות של הטלוויזיה תואמת את האותות היוצאים מהכרטיס (עבור יציאת טלוויזיה מהלוח, ניתן לשנות הגדרה זו ב-BIOS).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏