ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP ו-Compaq - מידע על מנהל ההתקנים עבור Windows Vista

מסמך זה מתייחס למחשבים של HP ו-Compaq עם Windows Vista.
המסמך מכיל מידע על השימוש בתוכנית השירות 'מנהל ההתקנים' ומידע על קודי שגיאות.
איור : מנהל ההתקנים
מנהל ההתקנים מאחסן מידע על ההתקנים המותקנים במחשב. מנהל ההתקנים מאחסן את המידע הבא:
 • האם ההתקן פועל כשורה, והודעות שגיאה אם הוא אינו פועל כשורה
 • התקני חומרה מותקנים
 • יציאות IRQ
 • הקצאות זיכרון
 • מנהל התקן
מנהל ההתקנים מאפשר לך לבצע שינויים במאפייני ההתקנים.
כיצד לפתוח את מנהל ההתקנים ולהציג קודי שגיאות
כדי להציג קודי שגיאות במנהל ההתקנים, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל , והזן מנהל ההתקנים בשדה 'התחל חיפוש'.
 2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן (לדוגמה, לחץ פעמיים על מתאמי תצוגה) כדי לראות את ההתקנים בקטגוריה זו.
 3. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן הרצוי, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסייה כללי כדי להציג את סטטוס ההתקן.
  איור : דוגמה להודעת סטטוס תקינה
  איור : דוגמה להודעה על בעיה בסטטוס
    הערה:
  אם ההתקן נתקל בבעיות, מוצג סוג הבעיה. ייתכן גם כי יוצג קוד ומספר בעיה, לצד הצעה לפתרון. באפשרותך גם לשלוח דוח שגיאות של Windows אל Microsoft, על-ידי לחיצה על 'חפש פתרונות', אם לחצן זה מופיע.
הכרת הכרטיסיות של מנהל ההתקנים
 • במנהל ההתקנים, לחץ על סימן החיבור (+) שליד התקן, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התקן מסוים, ולאחר מכן בחר במאפיינים. חלון מאפיינים מופיע. חלון המאפיינים כולל כרטיסייה כללי.
 • חלון המאפיינים של התקנים יכול לכלול מספר סוגים שונים של כרטיסיות פרט לכרטיסייה כללי. להתקנים מסוימים יכולות להיות כרטיסיית משאבים, כרטיסיית מנהל התקן, כרטיסיית פרטים, או כרטיסייה אחרת שאינה מצוינת כאן.
 • תיאור של ההתקן. כאשר אתה לוחץ על הכרטיסייה משאבים, החלון במרכז הכרטיסייה מציין אילו סוגי משאבים זמינים עבור ההתקן הנבחר.
  איור : הכרטיסייה 'משאבים'
 • תיבת הגלילה בתחתית מכילה רשימת התקנים מתנגשים. אם קיימת התנגשות, רשימה זו מציגה קוד שגיאה.
 • כאשר Windows מזהה התקן בהצלחה, תיבת הסימון השתמש בהגדרות אוטומטיות מסומנת. ההתקן אמור לפעול כהלכה.
 • אם הגדרות המשאבים של התקן מסוימים מבוססות על תצורה בסיסית <n> (כאשר <n> הוא כל מספר כלשהו בין 0000 ל- 0009), ניתן לשנות את הגדרת התצורה על-ידי בחירת הגדרת משאבים אחרת מהרשימה.
 • אם ההגדרות עבור ההתקן אינן מבוססות על תצורה בסיסית, לחץ על הלחצן שנה הגדרה ושנה באופן ידני את ערכי המשאבים. לדוגמה, כדי לערוך את ההגדרה 'טווח קלט/פלט', בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על תיבת הסימון השתמש בהגדרות אוטומטיות כדי לנקות אותה.
  2. לחץ על הלחצן שנה הגדרה.
  3. לחץ על טווח הקלט/פלט המתאים להתקן.
  4. שמור את ההגדרה החדשה ולחץ על אישור כדי לצאת.
  5. הפעל מחדש את המחשב כדי שההגדרות החדשות יזוהו.
סרגל הכלים של 'מנהל ההתקנים'
השתמש בסרגל הכלים של 'מנהל ההתקנים' כדי לבצע פעולות שונות ביחס להתקנים שבמערכת. עיין בטבלה שלהלן.
איור : לחצני סרגל הכלים של 'מנהל ההתקנים'
סמל
הגדרה
מראה/מסתיר את עץ המסוף של מנהל ההתקן בצדו הימני של החלון.
הצגת מאפייני ההתקן. ציון אם ההתקן נמצא במצב בעיה.
פותח את קובצי העזרה של מנהל ההתקנים (Microsoft Management Console).
הצגת החלונית 'פעולות' של מנהל ההתקנים, המציגה פעולות אפשריות לתיקון בעיה בהתקן בצד ימין של החלון.
סריקה לאיתור שינויים ובעיות בחומרה.
מעדכן את תוכנת מנהל ההתקן, אם זמינה.
מסיר את ההתקנה של התקן זה מהמערכת.
הפעלת התקן זה במערכת.
החזרת מנהל התקן למצב קודם
במקרה של כשל בהתקן כלשהו לאחר עדכון מנהל ההתקן, שחזר את מנהל ההתקן הקודם.
 1. פתח את מנהל ההתקנים.
 2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן. לדוגמה, לחץ פעמיים על מתאמי תצוגה) כדי לראות את ההתקנים בקטגוריה זו.
 3. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן הרצוי, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן.
 5. לחץ על הלחצן חזור למנהל התקן קודם ופעל בהתאם להנחיות במסך.
    הערה:
  אם לא ניתן לבחור בלחצן 'חזור למנהל התקן קודם', מנהל ההתקן לא עודכן ולא ניתן לחזור לגירסה קודמת.
  איור : החזרת מנהל התקן למצב קודם
  החזרת מנהל התקן למצב קודם
סמלי שגיאות של 'מנהל ההתקנים'
'מנהל ההתקנים' משתמש בסמלים הבאים כדי לספק מידע על מצב שגיאה מסוים בהתקן מערכת ספציפי:
סמל
הגדרה
מציין כי ההתקן נמצא במצב של בעיה. התקן במצב בעיה יכול עדיין להמשיך ולפעול. קוד בעיה המסביר את הבעיה מוצג לגבי ההתקן.
מציין התקן מושבת. התקן מושבת הוא התקן שקיים באופן פיזי במערכת, צורך משאבים, אך אין לו מנהל התקן טעון במצב מוגן.
במשאב התקן במאפייני 'מחשב', מציין כי האפשרות 'השתמש בהגדרות אוטומטיות' לא נבחרה עבור ההתקן, וכי הוא נבחר ידנית. הוא לא מציין בעיה או מצב התקן מושבת.
הוא מציין כי מנהל התקן מדויק (ספציפי להתקן) אינו זמין, וכי מנהל התקן תואם הותקן.
מידע מפורט על קודי שגיאות
בטבלה שלהלן, הפתרון המוצע עבור מספר שגיאות הוא לעדכן את מנהל ההתקן. עבור עדכונים למנהל ההתקן, תיקוני BIOS ועדכוני תוכנה, השתמש בדף החיפוש של הורדות מנהלי התקנים ותוכנות של HP. בצע חיפוש אחר מספר הדגם של המחשב שלך, כדי לקבל רשימה של עדכונים זמינים.
  הערה:
כדי להסיר התקן ממנהל ההתקנים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם ההתקן ברשימה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן הסר התקנה.
באפשרותך לעדכן מנהל התקן גם מהכרטיסייה 'מנהל התקן' בדף המאפיינים של התקן. לחץ פעמיים על שם ההתקן כדי להגיע לדף המאפיינים במנהל ההתקנים, לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן, ולאחר מכן לחץ על הלחצן עדכן מנהל התקן.
קודי שגיאות של מנהל ההתקנים
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 1
ההתקן לא מוגדר כהלכה
כדי לתקן בעיה זו, בצע את ההוראות שבתיבה 'מצב התקן'. בנוסף, ייתכן כי תוכל לפתור בעיה זו על-ידי הסרת ההתקן במנהל ההתקנים, והפעלת אשף 'הוספת חומרה חדשה' מלוח הבקרה.
קוד 2
בהתאם להתקן שבו יש תקלה, תוצג אחת מבין שתי הודעות שונות. קוד זה מציין כי מטעין ההתקן (DevLoader) לא טען התקן. כאשר התקן זה הוא DevLoader של אפיק בסיס (לדוגמה, ISAPNP, ‏PCI, או BIOS), תוצג ההודעה הבאה: ל-Windows לא הייתה אפשרות לטעון את מנהל ההתקן עבור התקן זה, מפני שהמחשב מדווח על שני סוגי אפיקי <סוג>. ‏(קוד 2)
כאשר ההתקן אינו DevLoader של אפיק בסיס, תוצג ההודעה הבאה: The <type> device loader(s) for this device could not load the device driver. ‏(קוד 2)
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 3
ייתכן שההתקן פגום, או שכמות הזיכרון או המשאבים האחרים במחשב קטנה.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים והפעל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן. הפעלה מחדש של המחשב או מחיקת קבצים גדולים מהכונן הקשיח עשויה אף היא לפתור בעיה זו.
קוד 4
קובץ INF עבור התקן זה שגוי, או שהרישום פגום. לדוגמה, קובץ ה-‎inf מציין שדה שאמור להיות טקסט, אך במקום זאת הוא בינארי.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, עדכן את מנהל ההתקן.
קוד 5
תקלה בהתקן בשל היעדר בורר.
כדי לתקן קוד שגיאה זה, עדכן את מנהל ההתקן כמוצע, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים והפעל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 6
התנגשות בין התקן זה להתקן אחר.
לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את ההתקן בהתקן תואם Plug and Play.
קוד 7
לא ניתן לבצע הגדרת תצורה של ההתקן.
אם ההתקן פועל כשורה, אין צורך לבצע פעולות כלשהן כדי לתקן את הקוד. אם ההתקן אינו פועל כשורה, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
קוד 8
לא נמצא מטעין התקן (DevLoader) עבור התקן. לדוגמה, קובץ ה-‎.inf של ההתקן עשוי להפנות לקובץ חסר או לא חוקי.
ברוב המקרים, הפתרון הוא להתקין מחדש או לעדכן את מנהל ההתקן. לחלופין, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, פנה אל יצרן החומרה לקבלת מנהלי התקן מעודכנים.
קוד 8
אם ה- DevLoader הוא DevLoader של המערכת, יוצג הטקסט הבא: התקן זה לא פועל כהלכה מפני של-Windows אין אפשרות לטעון את הקובץ <שם>, הטוען את מנהלי ההתקנים של התקן זה.
כדי לתקן בעיה זו, בצע שחזור מערכת.
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 9
מידע בלתי חוקי ברישום לגבי התקן זה.
ייתכן כי ניתן יהיה לתקן שגיאה זו על-ידי הסרת ההתקן ממנהל ההתקנים, והתקנת ההתקן מחדש.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, פנה ליצרן החומרה לקבלת הגדרות הרישום הנכונות.
קוד 10
הפעלת ההתקן נכשלה (לדוגמה, הוא חסר או אינו פועל בצורה תקינה). הודעה זו יכולה להשתנות באופן ניכר, מכיוון שהטקסט של הודעה זו יכול להגיע ממנהל ההתקן.
כדי לתקן קוד שגיאה זה, ודא שההתקן מחובר למחשב בצורה הנכונה. לדוגמה, ודא שהכבלים מחוברים כהלכה, ושכל כרטיסי המתאמים יושבים כהלכה בחריצים שלהם.
לחץ על לחצן הפתרון המוצע ועדכן את מנהל ההתקן. ייתכן כי ניתן יהיה להסיר את ההתקן ולזהות אותו מחדש אוטומטית.
קוד 11
כשל בהתקן.
נסה להסיר את ההתקן ולהתקין אותו מחדש, לעדכן את מנהל ההתקן, ולוודא כי ההתקן תואם לגרסת Windows שבה אתה משתמש.
קוד 12
שני התקנים מוקצים לאותו משאב או שהגדרות ה-BIOS אינן מספקות די משאבים למנהל ההתקן.
כדי לתקן קוד שגיאה זה, השבת או הסר את אחד מההתקנים המעורבים. לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את ההתקן בהתקן תואם Plug and Play.
קוד 13
כשל בהתקן עקב בעיה במנהל ההתקן.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 14
ייתכן כי ניתן לפתור את הבעיה בהתקן על-ידי הפעלה מחדש של המחשב.
הפעל מחדש את המחשב.
קוד 15
משאבי ההתקן מתנגשים עם משאבים של התקן אחר.
כדי לפתור את הבעיה, לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את את ההתקן בהתקן אחר תואם Plug and Play.
קוד 16
ההתקן לא זוהה באופן מלא. כאשר התקן לא מזוהה באופן מלא, ייתכן שלא כל המשאבים שלו נקלטו.
כדי לפתור את הבעיה, לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את את ההתקן בהתקן אחר תואם Plug and Play. עדכון מנהל ההתקן, אם קיים עדכון זמין, עשוי אף הוא לעזור.
קוד 17
חומרה היא התקן רב תפקודי, וקובץ ה-‎.inf עבור ההתקן מספק מידע לא חוקי על אופן פיצול משאבי ההתקן להתקני הצאצא.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, פנה אל יצרן החומרה לקבלת מנהל התקן או קובצי התקנה מעודכנים.
קוד 18
יש להתקין מחדש את ההתקן.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ. אם הפתרון לא עוזר, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 19
הרישום החזיר תוצאה לא ידועה.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ, שיפעיל את Scanreg.exe.
אם פתרון זה לא פותר את הבעיה, הקלד scanreg/restore בשורת הפקודה.
לבסוף, הסר את ההתקן ממנהל ההתקנים, וזהה אותו שוב על-ידי התקנה מחדש של ההתקן.
קוד 20
פירושו של קוד זה הוא כי VxD Loader ‏(Vxdldr) החזיר תוצאה לא ידועה. לדוגמה, ייתכן שיש חוסר התאמה בגרסאות של מנהל ההתקן ומערכת ההפעלה.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ.
אם הפתרון לא פותר את הבעיה, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים והתקן את ההתקן שוב.
קוד 21
פירושו של קוד זה הוא כי קיימת בעיה בהתקן, וכי ייתכן כי ניתן לתקן אותה על-ידי הפעלה מחדש של המחשב.
כדי לתקן קוד שגיאה זה, כבה את Windows, כבה את המחשב, והפעל אותו שוב.
קוד 22
התקן זה אינו זמין.
כדי לפתור את הבעיה, הפוך את ההתקן לזמין. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם ההתקן במנהל ההתקנים, בחר בפקודה הפוך לזמין, והפעל מחדש את המחשב.
אם הפתרון לא עוזר, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
האם ההתקן מושבת ב-BIOS? נסה לאפשר את ההתקן בתוכנית השירות של ה-BIOS.
קוד 23
פירושו של קוד זה הוא כי מטעין ההתקן השהה את הפעלת ההתקן, ולאחר מכן לא הודיע ל-Windows כשהיה מוכן להפעיל את ההתקן.
כדי לפתור את הבעיה, בדוק את הגדרות מתאם התצוגה הראשי במאפייני התצוגה. נסה להסיר את מתאמי התצוגה הראשי והמשני ממנהל ההתקנים, ולאחר מכן להפעיל מחדש את המחשב.
ודא שמנהלי ההתקנים עדכניים ומותקנים כהלכה.
עבור התקנים אחרים שאינם מתאמי תצוגה, בצע את הפתרון המומלץ.
אם הפתרון לא פותר את הבעיה, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב.
קוד 24
ההתקן חסר, לא פועל כהלכה, או שלא כל מנהלי ההתקן שלו מותקנים.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרונות המומלצים.
אם ההתקן עדיין לא פועל, ודא כי ההתקן מחובר למחשב בצורה נכונה. למשל, ודא שכל הכבלים מחוברים בצורה נכונה, ושכל כרטיסי המתאמים יושבים כהלכה בחריצים שלהם.
קוד 25
בעיה זו קיימת בדרך כלל רק במהלך האתחול הראשון והשני לאחר שתוכנית ההתקנה של Windows העתיקה את כל הקבצים. לכן, אם מזוהה קוד זה, מדובר כנראה בהתקנה שלא הושלמה.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ. יצתכן והיה צורך לבצע שחזור מערכת.
קוד 26
פירושו של קוד זה הוא כי התקן לא נטען. ייתכן שישנה בעיה במנהל ההתקן, או שלא כל מנהלי ההתקן הותקנו.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ. אם הפתרון לא פותר את הבעיה, השתמש במנהל ההתקנים כדי להסיר את ההתקן, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
קוד 27
פירושו של קוד זה הוא כי החלק ברישום המתאר משאבים אפשריים עבור התקן לא מכיל ערכים חוקיים. לדוגמה, ההתקן מסומן כהתקן שתצורתו ניתנת להגדרה, אך פרטי הגדרת התצורה בקובץ ה-‎.inf מוגדרים כמובנים.
כדי לתקן קוד שגיאה זה, השתמש במנהל ההתקנים כדי להסיר את ההתקן, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם ההתקן עדיין לא פועל, נסה לעדכן את מנהל ההתקן.
קוד 28
מנהלי התקן לא מותקנים.
כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפתרון המומלץ. אם הפתרון לא פותר את הבעיה, נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב.
אם השגיאה מופיעה שוב, עליך להשיג מנהלי התקנים.
קוד שגיאה
תיאור השגיאה
פתרון מוצע
קוד 29
קושחת ההתקן לא סיפקה די משאבים.
עדכן את מנהל ההתקן.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, ייתכן כי ההתקן לא תואם לגרסת Windows שבה אתה משתמש, כי יש תקלה בחומרה של ההתקן, או כי החיבור להתקן פגום.
קוד 30
פירושו של קוד זה הוא כי לא ניתן לשתף IRQ מסוים.
ייתכן כי ישנם שני התקני חומרה המגושרים לאותו IRQ. עדכן את החומרה לגרסאות תואמות Plug and Play, או תקן את הגדרות המגשרים.
קוד 31
ל-Windows אין אפשרות לטעון את מנהלי ההתקן הנדרשים עבור התקן זה.
עדכן את מנהל ההתקן.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, ייתכן כי ההתקן לא תואם לגרסת Windows שבה אתה משתמש, כי יש תקלה בחומרה של ההתקן, או כי החיבור להתקן פגום.
קוד 32
מנהל התקן (שירות) עבור התקן זה הושבת.
סוג ההפעלה עבור מנהל התקן זה מוגדר כלא זמין ברישום.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
קוד 33
ל-Windows אין אפשרות לזהות אילו משאבים נדרשים.
האם ההתקן תואם לגרסת Windows שבה אתה משתמש? ייתכן כי עליך להחליף את ההתקן בהתקן התואם לחבר-הפעל.
קוד 34
ל-Windows אין אפשרות לזהות את הגדרות התצורה עבור התקן שאתה מנסה להתקין.
כדי לפתור את הבעיה, לחץ על הכרטיסייה 'משאבים' במאפייני ההתקן כדי להזין את ההגדרות באופן ידני, או החלף את את ההתקן בהתקן אחר תואם Plug and Play.
קוד 35
לא ניתן להגדיר כהלכה את ההתקן שאתה מנסה להתקין.
קוד 36
יש להגדיר מחדש את פרמטרי בקשת הפסיקה (IRQ) של ההתקן.
עיין במסמכים המצורפים לתוכנה והשתמש בתוכנית העזר BIOS setup utility כדי לשנות את הגדרות ה-IRQ.
קוד 37
ל-Windows אין אפשרות לאתחל את מנהל התקן החומרה.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, עדכן את מנהל ההתקן.
קוד 38
אין אפשרות להתקין את מנהל ההתקן, מפני שמופע של מנהל ההתקן קיים כבר בזיכרון המערכת.
הפעל מחדש את המחשב ועדכן את מנהל ההתקן אם השגיאה מופיעה שוב.
קוד 39
Windows לא מוצא את מנהל ההתקן.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, עדכן את מנהל ההתקן.
קוד 40
ל-Windows אין אפשרות לגשת להתקן, מפני שמידע מפתח השירות שגוי, או אינו קיים ברישום.
נסה להסיר את ההתקן ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב כדי להתקין מחדש/לאתחל מחדש את ההתקן.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, בצע שחזור מערכת כדי לשחזר את הרישום.
קוד 41
Windows טען בהצלחה את מנהל ההתקן עבור חומרה זו, אך אינו מוצא את התקן החומרה
פעל באופן הבא:
 1. הסר את שם ההתקן ממנהל ההתקנים וכבה את המחשב.
 2. הסר את ההתקן מהמחשב, ולאחר מכן חבר אותו שוב כדי לוודא שהחיבור תקין.
 3. הפעל את המחשב.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, ודא כי ההתקן תואם לגרסת Windows שבה אתה משתמש.
קוד 42
אין אפשרות להתקין את מנהל ההתקן, מפני שמופע של ההתקן קיים כבר בזיכרון המערכת.
הפעל מחדש את המחשב. אם השגיאה ממשיכה להופיע, הסתייע בכרטיסיית פתרון הבעיות כדי לתקן את הבעיה. אם יש ברשותך שני התקנים מאותו סוג ומאותו יצרן, הסר אחד מהם מהמחשב.
קוד 43
מנהל התקן לא פועל כהלכה.
הפעל מחדש את המחשב. אם השגיאה ממשיכה להופיע, הסתייע בכרטיסיית פתרון הבעיות כדי לתקן את הבעיה.
קוד 44
התקן כובה בטעות.
הפעל מחדש את המחשב. אם השגיאה ממשיכה להופיע, הסתייע בכרטיסיית פתרון הבעיות כדי לתקן את הבעיה.
קוד 45
התקן חומרה זה אינו מחובר כרגע למחשב.
קוד שגיאה זה אינו מצריך כל פעולה.
קוד 46
אין גישה להתקן זה, מכיוון שמערכת ההפעלה נמצאת בתהליך כיבוי. התקן זה אמור לפעול כהלכה לאחר שתפעיל מחדש את המחשב.
קוד שגיאה זה אינו מצריך כל פעולה.
קוד 47
אין גישה להתקן, מפני שהוא נמצא במצב הסרה בטוחה, אך התקנתו עדיין לא הוסרה.
נתק את ההתקן מהמחשב ולאחר מכן חבר אותו שוב.
הפעל מחדש את המחשב כדי להפעיל מחדש את ההתקן.
קוד 48
הפעלת תוכנת ההתקן נחסמה, מפני שידוע כי היש לה בעיות עם Windows.
עדכן את מנהל ההתקן או החלף את ההתקן בחומרה תואמת.
קוד 49
ל-Windows אין אפשרות להפעיל התקן חדש, מפני שקיימת חריגה ממגבלת גודל הרישום.
פתור בעיה זו על-ידי הסרת ההתקנה של התקנים לא רצויים או שאינם נמצאים בשימוש דרך מנהל ההתקנים, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. ייתכן כי יידרש שחזור מערכת כדי לשחזר את הרישום.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏