ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Officejet Pro All-in-One סדרות L7500, ‏L7600,‏ ו-L7700 ‏- ה-‏All-in-One של HP מפסיק להגיב בעת התקנה ברשת אלחוטית

הבעיה
המוצר מפסיק להגיב בעת התקנה ברשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית. אף לחצן בלוח הקדמי לא מגיב, ואינך יכול לכבות את המוצר באמצעות לחצן ההפעלה (). תצוגת לוח הבקרה קופאת.
פתרון ראשון: בצע איפוס חשמלי
נתק את כבל המתח מגב המוצר. המתן 30‏ שניות ולאחר מכן חבר בחזרה את כבל המתח למוצר.
פתרון שני: בדוק את הקושחה של ה-All-in-One ‏(Windows בלבד)
ודא שבידך הגרסה העדכנית ביותר של הקושחה שלך, באמצעות הצעדים הבאים.
 1. לחץ על לחצן הפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. מתוך הטבלה הבאה, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על הקישור שמתאים למוצר שלך, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש. ייפתח דף עדכון הקושחה.
  סדרת מוצר
  עדכון קושחה
  Officejet Pro L7500
  Officejet Pro L7600
  Officejet Pro L7700
 3. פעל לפי ההוראות בדף האינטרנט כדי לבדוק מהי גרסת הקושחה.
 4. אם במוצר שלך לא מותקנת הקושחה העדכנית ביותר, פעל לפי ההוראות בדף האינטרנט כדי להתקין את הקושחה העדכנית ביותר.
 5. נסה שוב להתקין את החיבור האלחוטי.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: הגדר כתובת IP ידנית ב-All-in-One של HP
בצע את השלבים הבאים כדי לשנות את הגדרות ה-IP לידניות, ואחר כך הגדר כתובת IP ידנית.
 1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על התקנה ().
 2. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור רשת, ואז לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור הגדרות מתקדמות, ואז לחץ על אישור.
 4. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור הגדרות IP, ואז לחץ על אישור.
 5. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור ידניות, ואז לחץ על אישור.
 6. קבע את הגדרות ה-IP מתוך התפריט הגדרות IP ידניות בעזרת ההוראות הבאות.
  עבור פריט זה...
  בצע את הפעולות הבאות...
  כתובת IP
  הקלד כתובת IP סטאטית באותה רשת משנה, אך מחוץ לטווח ה-DHCP. בחר כתובת IP ששלוש סדרות הספרות הראשונות שלה זהות לאלה של ה-IP שהוקצה, אך עם סדרה רביעית גבוהה יותר (בין 1 ל-‏254). לדוגמה, אם ה-IP המקורי היה 192.168.0.1, IP סטאטי טוב עשוי להיות 192.168.0.200.
  מסיכת רשת משנה
  אל תשנה את מסכת רשת המשנה.
  שער ברירת מחדל
  אל תשנה את שער ברירת המחדל.
 7. הפעל את אשף התקנת הרשת האלחוטית כדי לחבר את המוצר אל הרשת האלחוטית.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון רביעי: בדוק את הקושחה של הנתב שלך.
ודא שהנתב שלך משתמש בקושחה העדכנית ביותר. עיין במדריך למשתמש שמצורף לנתב שלך, בו כלולות הוראות לעדכון קושחת הנתב.
פתרונות מעקף
פתרונות המעקף הבאים אומנם אינם פותרים את הבעיה, אך הם מאפשרים לך להשתמש במוצר.
חבר את ה-All-in-One של HP באמצעות רשת קווית
בצע את השלבים הבאים כדי להשבית את הרדיו האלחוטי ולחבר את המוצר באמצעות כבל Ethernet.
 1. בצע את השלבים הבאים כדי לכבות את הרדיו האלחוטי.
  1. לוח הבקרה של המוצר, לחץ על התקנה ().
  2. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור רשת, ואז לחץ על אישור.
  3. ללחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור הגדרות מתקדמות, ואז לחץ על אישור.
  4. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור רדיו אלחוטי, ואז לחץ על אישור.
  5. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור לא פעיל, ואז לחץ על אישור.
 2. חבר כבל Ethernet ליציאת ה-Ethernet בגב המוצר.
 3. חבר את הצד השני של כבל ה-Ethernet לאחת מיציאות הרשת בנתב.
 4. לחץ על לחצן הפעלה () כדי לכבות את המוצר, ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההפעלה, כדי להפעיל שוב את המוצר.
חבר את ה-All-in-One של HP באמצעות רשת אלחוטית אד הוק
בצע את השלבים הבאים כדי לחבר את המוצר באמצעות רשת אלחוטית אד הוק.
 1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על התקנה.
 2. השתמש בלחצן החץ מטה () עד לסימון רשת, ואז לחץ על אישור כדי להציג את תפריט רשת.
 3. לחץ על לחצן החץ מטה () עד לסימון אשף הגדרת רשת אלחוטית, ולאחר מכן לחץ על אישור. אשף ההתקנה מחפש רשתות זמינות, ולאחר מכן מציג רשימה של שמות רשתות שזוהו (SSIDs).
 4. לחץ על לחצן החץ למטה () עד לסימון הרשת האלחוטית SSID שלך, ואז לחץ על אישור.
    הערה:
  האשף מבקש את מפתח WEP של הרשת, אם הגדרת את תצורת הגדרות האבטחה ברשת.
 5. סמן את האות או המספר במקלדת החזותית, ואחר כך לחץ על אישור כדי להזין את האות.
 6. סמן סיום במקלדת החזותית, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ שוב על אישור לאישור ההגדרות.
 8. המוצר ינסה להתחבר לרשת. אחרי שהרשת האלחוטית הוגדרה בהצלחה, תופיע הודעה לפיה החיבור הצליח. לחץ אישור כדי למחוק את ההודעה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏