תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - שדרוג זיכרון (RAM)

מסמך זה מתייחס למחשבים שולחניים של HP ו-Compaq.
שדרוג הזיכרון עוזר לשפר את ביצועי המערכת. על-ידי ביצוע ההוראות המפורטות שלב אחר שלב במסמך זה, תוכל לשדרג בהצלחה את זיכרון הגישה האקראית (RAM) בכל מחשב שולחני של HP ו-Compaq ובמחשבי Slimline. גם אם האיורים אינם תואמים לדגם המחשב הספציפי שלך, השלבים יפעלו בהצלחה.
קרא את כל ההוראות בעיון לפני שתנסה להתקין את הזיכרון.
הערה:
אל תקנה מודולי זיכרון עד שתדע מהו סוג הזיכרון המשמש במחשב שלך, מהי כמות הזיכרון המרבית בה המחשב יכול להשתמש, ומהי תצורת חריצי הזיכרון.

איתור מידע אודות הזיכרון עבור דגם המחשב שברשותך (כמות מותקנת, כמות מרבית מותרת, וסוג זיכרון)

מידע חשוב אודות שדרוג זיכרון מופיע במסמך המפרט של המחשב של HP שברשותך. כדי למצוא את מפרט המוצר, דפדף לקטגוריה מידע המוצר בדף התמיכה עבור דגם המחשב שברשותך. לחלופין, באפשרותך לחפש את מפרט המוצר שלך באופן הבא:
 1. בשדה החיפוש (או בשדה השאלות או מילות המפתח) בראש דף זה, הקלד את מספר דגם המחשב שברשותך, רווח, ואת המילה "מפרט".
  לדוגמה, אם ברשותך מחשב שולחני בדגם HP Pavilion p6-2003w, עליך להקליד:
  מפרט p6-2003w
 2. לחץ על הקישור בדף תוצאות החיפוש שמתאים למפרט המוצר עבור דגם המחשב שברשותך.
 3. עיין בסעיף זיכרון במסמך מפרט המוצר למידע אודות הזיכרון הספציפי למחשב שלך.
 4. מבין הפרטים הרשומים, רשום לעצמך את הפריטים הבאים. מידע זה ישמש אותך בעת רכישת זיכרון ולביצוע השלבים הבאים.
  ייתכן שמידע זה יהיה רשום תחת מידע אודות שדרוג זיכרון.
  • כמות זיכרון מותקנת - כמות הזיכרון שמותקנת כעת במחשב שלך. גש לבדיקת כמות הזיכרון הניתנת להוספה כדי לבדוק מהי כמות הזיכרון המותקנת.
  • זיכרון מרבי מותר - החסר את כמות הזיכרון שמותקנת כבר מהכמות המרבית המותרת שנתמכת על-ידי המערכת כדי לקבוע כמה זיכרון לקנות. באפשרותך גם לקנות את הכמות המרבית המותרת ולהחליף את הזיכרון שמותקן כבר. ברגע שתדע את הכמות המרבית עבור המערכת, בדוק את כמות הזיכרון המרבית הנתמכת על-ידי מערכת ההפעלה כדי לראות באיזו כמות זיכרון תתמוך גרסת Windows שברשותך. השתמש במספר הנמוך מבין שני מספרים אלה ככמות הזיכרון המרבית שלך.
  • סוג זיכרון (כולל מהירות) - מומלץ לקנות את אותו סוג זיכרון (אותו סוג, אותה מהירות, אותו יצרן) לכל חריץ. לביצועים מיטביים, קנה את הזיכרון המהיר ביותר שנתמך על ידי לוח האם.
    שים לב:
  עקב מגוון התצורות האפשרויות, ייתכן שלוחות אם מסוימים לא יוכלו להגדיר כראוי את תצורת הזיכרון אם מערך מודולי זיכרון מוטבע כפול (DIMM) מכיל DIMM שלא יוצר על-ידי אותו יצרן, בעל ערך השהיית CAS שונה, או בעל ערך צפיפות שונה (גבוה ונמוך המשמשים יחד). ודא שכל רכיבי ה-DIMM עומדים בדרישות של לוח האם (המידע המופיע במפרט המוצר), שהמק"ט והיצרן שלהם זהים ושהם עומדים בדרישות הזיכרון הבסיסיות של לוח האדם שלך. אם לא, ודא שבאפשרותך להחזיר את הזיכרון אם הוא לא יזוהה על ידי המערכת לאחר שתתקין את הזיכרון החדש.

אימות כמות הזיכרון הניתנת להוספה לדגם המחשב שלך

לפני שדרוג הזיכרון, עליך לוודא מה כמות הזיכרון שמותקנת כעת על מנת לקבוע כמה זיכרון ניתן להוסיף. היעזר בשלבים עבור גרסת ה-BIOS במחשב שלך כדי למצוא את תצורת הזיכרון המדויקת ואת כמות הזיכרון שניתן לרכוש ולהתקין.
בחר את גרסת ה-BIOS במחשב אם אינך יודע איזו גרסת BIOS קיימת במחשב, השתמש בשלבים מסעיף אחד כדי לבדוק אם השלבים פועלים. אם לא, השתמש בסעיף השני.

התקנת זיכרון במחשב שולחני

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין זיכרון במחשב שולחני של HP או Compaq. אם עדיין אינך בטוח ביכולתך לבצע את ההתקנה בעצמך גם לאחר שקראת את ההוראות שלהלן, צור קשר עם מפיץ HP מורשה, כדי לקבל סיוע טכני.
הערה:
אם ההתקנה או שדרוג הזיכרון הפנימי יתבצעו על-ידי גורם שלא הוסמך לכך על-ידי HP, כל נזק שייגרם על-ידי הזיכרון הפנימי ו/או על-ידי אדם המנסה להתקין או לשדרג את הזיכרון הפנימי, לא יהיה מכוסה במסגרת כתב אחריות של המוצר. הלקוח נוטל על עצמו כל סיכון ואחריות לנזק שייגרם עקב התקנה או שדרוג כאמור.
הערה:
חשוב! ייתכן שתגלה שהמחשב של HP או Compaq שברשותך יכול לתמוך בהתקנה פיזית של זיכרון בנפח של ‎4 GB או יותר. עם זאת, התמיכה בזיכרון מרבי זה עלולה להיות מוגבלת גם על ידי מערכת הפעלה שאינה יכולה להפנות לטווח המלא של הזיכרון הפיזי. מערכות הפעלה של 32 סיביות, כגון סוגי 32 סיביות של Windows 7, ‏Vista‏ Windows, ו-XP‏ Windows, יכולות להפנות לכ-‎3.3 GB. מגבלה זו קיימת בכל התקני החומרה של 32 סיביות ובכל מערכות ההפעלה של 32 סיביות, ואינה מוגבלת למערכות במחשבים של HP ו-Compaq או למערכות הפעלת התוכנה של Microsoft. ראה את כמות הזיכרון המרבית הנתמכת על-ידי מערכת ההפעלה למידע נוסף.

שלב 1: פתיחת לוח הגישה כדי להתקין זיכרון במחשב שולחני

היעזר בשלבים הבאים כדי לפתוח את המארז:
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להחליק את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה ללא שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל כושר פיזור סטטי (כגון משטח גומי מוליך) והצמד לפרק כף היד רצועת ESD, המחוברת למשטח מוארק.
הערה:
אם אתה זקוק לאיורים והוראות ספציפיים לדגם המוצר שברשותך כדי לפתוח את המחשב, חפש מאמר תמיכה המתייחס ספציפית למחשב שלך. בשדה החיפוש (או בשדה השאלות או מילות המפתח) בראש דף זה, הקלד את מספר דגם המחשב שברשותך, רווח, ואת המילים "פתיחת המארז".
 1. כבה את המחשב ונתק את כל הכבלים, למעט כבל המתח, ורשום את מיקומו של כל כבל.
 2. נתק את כבל המתח ולחץ על לחצן הפעלה.
 3. במידת האפשר, הזז את המחשב למשטח עבודה יציב, שטוח ונקי מעל ריצפה שאינה מכוסה בשטיח.
 4. הסר את הברגים המחזיקים את הלוח במקומו.
  תמונה של בורג הלוח
 5. החלק החוצה את הלוח כדי לחשוף את פנים המחשב.
  תמונה של הסרת הלוח
 6. אם קשה לפתוח את המארז, חפש מאמר תמיכה המתייחס ספציפית למחשב שלך. בשדה החיפוש (או בשדה השאלות או מילות המפתח) בראש דף זה, הקלד את מספר דגם המחשב שברשותך, רווח, ואת המילים "פתיחת המארז."

שלב 2: קבע אם יש להסיר את הזיכרון לפני התקנת זיכרון נוסף במחשב השולחני שלך

היעזר בשלבים הבאים כדי לאתר את תושבות הזיכרון:
 1. הבט בתוך המחשב ואתר את מודולי הזיכרון על לוח האם. מודולי זיכרון הם לוחות דקים ארוכים ונמוכים, שבולטים מלוח האם בזווית של 90 מעלות.
  הערה:
  במחשבי Slimline רבים ייתכן שתצטרך להסיר באופן זמני מאוורר של המארז ו/או להוציא את כונן ה-CD/DVD כדי לראות את חריצי הזיכרון.
  הסבר המציג את מיקום ה-DIMM בתוך מחשב Slimline
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לתצורת התושבות.
  • אם יש במחשב תושבת פנויה, המשך כדי להוסיף מודול זיכרון נוסף בתושבת הפנויה.
  • אם אין במחשב תושבת פנויה, דלג לשלב הבא כדי להסיר מודול זיכרון או דמה. יש לבצע זאת לפני הוספת מודול זיכרון חדש. קח בחשבון את כמות הזיכרון שתוציא לפני שתרכוש את מודול(י) הזיכרון המשודרג(ים) שלך.

שלב 3: הוסף מודול זיכרון או דמה במחשב השולחני שלך

מודולי דמה לא מכילים זיכרון, אלא משמשים כמצייני מיקום כדי לסגור את מעגל הזיכרון. היעזר בשלבים הבאים כדי להסיר מודול זיכרון או דמה:
 1. משוך כלפי חוץ, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה על התפסים המחזיקים את מודולי הזיכרון במקומם. מודולי הזיכרון יתרוממו מעט אל מחוץ לתושבת.
  שחרור מודול הזיכרון
 2. משוך החוצה את הזיכרון ומקם אותו במכל הבטוח מפני חשמל סטטי.

שלב 4: הוסף כרטיס זיכרון למחשב השולחני שלך

היעזר בשלבים הבאים כדי להוסיף מודול זיכרון בתושבת ריקה:
 1. התאם את החריצים במודול הזיכרון לפינות הקטומות בשקע הזיכרון.
  תמונה של התקנת מודול זיכרון
 2. לחץ ישירות כלפי מטה על הקצוות העליונים של מודול הזיכרון עד שמודול הזיכרון יישב היטב בתוך התושבת. התפסים המחזיקים שבקצות התושבת ננעלים במקומם כשהמודול יושב במקומו כראוי.

שלב 5: החזר את המכסה לאחר התקנת זיכרון במחשב השולחני שלך

בצע את השלבים הבאים כדי להחזיר את המכסה למקומו:
 1. החלק תאים וחלקים ניתנים להזזה בחזרה למיקומים המקוריים שלהם והדק את הברגים.
 2. ישר את הלוח או המכסה אל מול החריצים המתאימים בצדי מארז המחשב.
 3. החלק את הלוח או המכסה למקומו והדק את הברגים.
  החזרת לוח צדי למקומו
 4. חבר מחדש את הכבלים. חבר את כבל המתח אחרון.
 5. הפעל את המחשב.
  אם המחשב לא מופעל או שנשמע קוד צפצוף, היעזר בסעיף הבא כדי לפתור את הבעיה.
 6. אם המחשב מופעל, ודא שכמות הזיכרון החדשה מוצגת ב-BIOS (כפי שנראה בסעיף "בדיקת כמות הזיכרון הניתנת להוספה").

כיצד לפעול אם מתעוררות בעיות לאחר התקנת זיכרון

אם המחשב לא פועל כראוי לאחר החלפת הזיכרון (המסך נשאר שחור והמחשב מכבה את עצמו בתוך מספר שניות), או אם קיימות שגיאות זיכרון (כולל צפצופים) לאחר שהמחשב מופעל, נסה לבצע את השלבים הבאים:
 • הכנס מחדש את מודול הזיכרון החדש על-ידי ביצוע השלבים בסעיף התקנת זיכרון.
 • הוצא את מודול הזיכרון החדש ונקה את השקע בתושבת בו יושב המודול. השתמש במכל אוויר דחוס עם זרבובית בצורת קשית ומשקפי מגן.
 • בדוק חיבורי כבלים אחרים בתוך המחשב. חבר מחדש כבלים שנותקו או שיצאו חלקית ממקומם.
 • הוצא את מודול הזיכרון החדש ונסה שוב להפעיל את המחשב. אם המחשב מופעל, ודא שרכשת זיכרון מהסוג הנכון ובגודל הנכון (ראה מציאת מידע אודות הזיכרון עבור דגם המחשב שברשותך ובדיקת כמות הזיכרון הניתנת להוספה). באפשרותך להוציא את מודול הזיכרון שהיה מותקן במחשב במקור כדי לקבל מידע עליו.
 • במידת האפשר, ודא שכל רכיבי הזיכרון בתצורה שלך הם מאותו יצרן ובעלי אותו מספר דגם.
 • אם עדיין לא מתבצע אתחול תקין, הסר את הזיכרון התחליפי, התקן את הזיכרון המקורי וודא שהמחשב מסוגל לפעול בתצורה המקורית שלו.

כמות זיכרון מרבית הנתמכת על-ידי מערכת ההפעלה

היעזר בטבלאות שלהלן כדי לקבוע את כמות הזיכרון הנתמכת על-ידי גרסת Windows המותקנת במחשב השולחני של HP שברשותך.
 • שדרוגי זיכרון עבור מהדורות Windows 10
  ל-Windows 10 יש דרישת זיכרון מינימלית של 1 ג'יגה-בייט (GB) של זיכרון RAM ‏(32 סיביות) או ‎2 GB של זיכרון RAM ‏(64 סיביות).
  גרסה של Windows 10
  זיכרון מרבי - 32 סיביות (X86)
  זיכרון מרבי - 64 סיביות (X64)
  ‏‎Windows 10 Home
  ‏‎4 GB
  ‏‎128 GB
  ‏‎Windows 10 Education
  ‏‎4 GB
  ‏‎2 TB
  ‏‎Windows 10 Enterprise
  ‏‎4 GB
  ‏‎2 TB
  ‏‎Windows 8 Pro
  ‏‎4 GB
  ‏‎2 TB
 • שדרוגי זיכרון עבור מהדורות Windows 8
  ל-Windows 8 יש דרישת זיכרון מינימלית של 1 ג'יגה-בייט (GB) של זיכרון RAM ‏(32 סיביות) או ‎2 GB של זיכרון RAM ‏(64 סיביות).
  גרסה של Windows 8
  זיכרון מרבי - 32 סיביות (X86)
  זיכרון מרבי - 64 סיביות (X64)
  ‏‎Windows 8
  ‏‎4 GB
  ‏‎128 GB
  ‏‎Windows 8 Enterprise
  ‏‎4 GB
  ‏‎512 GB
  ‏‎Windows 8 Professional
  ‏‎4 GB
  ‏‎512 GB
 • שדרוגי זיכרון עבור מהדורות Windows 7
  ל-Windows 7 דרישת זיכרון מינימלית של 1 ג'יגה-בית (GB) של זיכרון RAM ‏(32 סיביות) או ‎2 GB של זיכרון RAM ‏(64 סיביות). כמות הזיכרון המרבית תלויה במהדורה בה נעשה שימוש:
  מהדורה של Windows 7
  זיכרון מרבי
  ‏Starter ‏(32 סיביות או 64 סיביות)
  ‏‎2 TB
  כל גרסת 32 סיביות של 7 (פרט ל-Starter)
  ‏‎4 GB (כ-‎3.3 GB זמינים לשימוש)
  ‏‎Home Basic ‏64 סיביות
  ‏‎8 GB
  ‏‎Home Premium ‏64 סיביות
  ‏‎16 GB
  ‏Enterprise‏ 64 סיביות
  ‏‎192 GB
  ‏Business ‏64 סיביות
  ‏‎192 GB
  ‏Ultimate ‏64 סיביות
  ‏‎192 GB
 • שדרוגי זיכרון עבור מהדורות Windows Vista
  ‏‎Windows Vista מגיעה במגוון מהדורות שונות. עבור כל מהדורות Vista נדרש זיכרון מינימלי של ‏MB ‏512‏ ‏(1GB כדי ליהנות מתכונות משודרגות מסוימות, כגון גרפיקה של Aero). כמות הזיכרון המרבית תלויה במהדורה בה נעשה שימוש:
  מהדורת Windows Vista
  זיכרון נגיש מרבי
  ‏‏Starter (‏32 סיביות)
  ‏‎1 GB
  כל גרסת 32 סיביות של Vista
  ‏‎4 GB (כ-‎3.3 GB זמינים לשימוש)
  ‏‎Home Basic ‏64 סיביות
  ‏‎8 GB
  ‏‎Home Premium ‏64 סיביות
  ‏‎16 GB
  ‏Business ‏64 סיביות
  ‏‎128 GB
  ‏Ultimate ‏64 סיביות
  ‏‎128 GB
 • שדרוגי זיכרון עבור Windows XP
  ‏‎Windows XP מגיע בגרסת 32 סיביות או 64 סיביות. כמות הזיכרון המרבית תלויה בגרסה בה נעשה שימוש:
  גרסה של Windows XP
  זיכרון נגיש מרבי
  ‏32 סיביות
  ‏‎4 GB (כ-‎3.3 GB זמינים לשימוש)
  ‏64 סיביות
  ‏‎128 GB

שאלות נפוצות אודות מודול זיכרון

בחר שאלה כדי ללמוד עוד על מודולי זיכרון והדרישות הנלוות להם:

רכישת זיכרון מחשב

‏HP ממליצה לרכוש זיכרון ישירות מחברת HP, מנציג של HP או מספק מהימן של חלקי מחשבים.
באפשרותך לקנות זיכרון למחשב ברוב חנויות האלקטרוניקה המקומיות או באתרי קניות מקוונים. רבים מהאתרים המקוונים, כגון www.crucial.com (לאירופה ויבשות אמריקה), יוצרים שותפות עם HP כדי להציע באופן אוטומטי את סוג הזיכרון הנכון לפי דגם המחשב הרלוונטי. לפני קניית זיכרון, ודא כי ידוע לך גודל הזיכרון הדרוש לך וסוג הזיכרון התואם למחשב שלך כפי שהוצג במקטעים האחרים של מסמך תמיכה זה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏