תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - קביעת תצורת סדר האתחול ב- ‏BIOS של המערכת

מה זה סדר אתחול?

כאשר המחשב מתחיל לפעול, ה- ‏BIOS של המערכת בודק רשימה שנקבעה מראש של כוננים והתקנים שעשויים לכלול מערכת הפעלה כמו Windows. ‏ המחשב יכול לאתחל מערכת הפעלה מכונן קשיח, תקליטון, כונן אופטי של תקליטור או ‏DVD, התקן אחסון ‏USB, או מרשת. ניתן לקבוע את תצורת הסדר שבו נבדקים ההתקנים מתוך תפריט הגדרות של ה-BIOS.

מהי ברירת המחדל של סדר האתחול?

התצורה של ברירת המחדל של סדר האתחול עבור המחשב נקבעת במפעל הייצור. סדר האתחול המוגדר כברירת מחדל קובע למה המחשב מאתחל תחילה.
 • סדר אתחול UEFI
  1. מנהל אתחול של מערכת ההפעלה
  2. כונן הבזק USB / דיסק קשיח USB
  3. כונן USB CD/DVD ROM
  4. תאם רשת
 • סדר אתחול מדור קודם
  1. מנהל אתחול של מערכת ההפעלה
  2. דיסק קשיח של מחשב נייד
  3. כונן הבזק USB / דיסק קשיח USB
  4. כונן USB CD/DVD ROM
  5. מתאם רשת USB
  6. התקן רשת
כדי לאתחל מהתקן USB מסוג DVD‏ או CD-ROM, חייבים להיות בו קובצי אתחול מותקנים או שהמחשב עלול לעקוף אותו ולטעון מה שמותקן במחשב המקומי.
הודעת שגיאה לא נמצאה מערכת הפעלה עשויה להופיע אם תקליטון או דיסק אופטי יוכנסו למחשב שאינו כולל מערכת הפעלה. אם שגיאה זו מתרחשת, הוצא את הדיסק והפעל מחדש את המחשב.
אם התקנת כונן קשיח נוסף והמחשב לא מבצע אתחול, בחר את הכונן הקשיח שמכיל את מערכת ההפעלה כהתקן האתחול הראשון בקבוצת הכוננים הקשיחים.

קביעת התצורה של סדר האתחול

ניתן לקבוע את תצורת סדר האתחול בכרטיסיית מתקדם בתפריט הגדרות ‏BIOS. השלבים לשינוי סדר האתחול עשויים להשתנות בהתאם לדגם המחשב.
הערה:
תצורות ‏BIOS משתנות בהתאם למחשב. למידע נוסף על מחשב ספציפי, קרא בתיעוד המצורף למחשב או עבור אל המסמך המתאים למחשב שלך.
בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את סדר האתחול ברוב המחשבים.
 1. הפעל את המחשב או בצע הפעלה מחדש.
 2. בזמן שהתצוגה ריקה, לחץ על מקשf10 כדי להיכנס לתפריט הגדרות ‏BIOS.
  ניתן להגיע לתפריט הגדרות ‏BIOS באמצעות לחיצה על מקש f2 או f6 בחלק מהמחשבים.
 3. לאחר פתיחת ה-BIOS, עבור אל הגדרות האתחול.
  • מחשבים ניידים: בחר את הכרטיסייה אחסון, ולאחר מכן בחר אפשרויות אתחול.
  • מחשבים שולחניים: בחר את הכרטיסייה תצורת מערכת, ולאחר מכן בחר סדר אתחול.
 4. פעל לפי ההנחיות כדי לשנות את סדר האתחול.

אפס את סדר האתחול להגדרות ברירת המחדל.

לאיפוס סדר האתחול להגדרות ברירת המחדל, בצע את השלבים הבאים.
 1. הפעל את המחשב או בצע הפעלה מחדש.
 2. בזמן שהתצוגה ריקה, לחץ על מקשf10 כדי להיכנס לתפריט הגדרות ‏BIOS.
 3. בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS, בחר בכרטיסייה קובץ.
 4. בחר החל ברירות מחדל וצא.
  תוכנית השירות של הגדרת ה-BIOS תיסגר והמחשב יאתחל ל-Windows.
הערה:
תצורות ‏BIOS משתנות בהתאם למחשב. למידע נוסף בנוגע למחשב מסוים, קרא במסמכים שהיו מצורפים למחשב. הגדרות ‏BIOS מופיעות בדרך כלל במדריך התחזוקה והשירות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏