תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשב נייד HP Notebook PC - מידע על עדכון ‏BIOS ואפשרויות תפריט

מסמך זה מכיל מידע המסביר מהו ה-‏BIOS, כיצד להיכנס אליו, וכיצד להשתמש בו. הגדרות ברירת מחדל של ‏BIOS אינן מופיעות כאן, מאחר שקיימים הבדלים רבים מאוד בין דגמי המחשב השונים, ולא ניתן לכלול את כולם במסמך קצר זה. מומלץ לתעד את הגדרות ‏ה-BIOS הנוכחיות, לשימוש בעתיד. ניתן לטעון מחדש בקלות את הגדרות ברירת המחדל.

עדכון ה-BIOS

למידע על עדכון ‏BIOS, עבור למסמך הבא: מחשבים ניידים ‏HP Notebook PC - כיצד לעדכן את ה-BIOS או ה-ROM

מהי תוכנית השירות להגדרת ה-BIOS?

‏BIOS (מערכת קלט/פלט בסיסית) היא תוכנית ששולטת בתקשורת בין התקני הקלט והפלט במערכת (כמו כונני דיסק, תצוגה, לוח מקשים, עכבר ומדפסת). ה-BIOS ממוקם בדרך כלל בשבב הזיכרון לקריאה בלבד (‏ROM) בלוח האם של המחשב.
מערכת ‏BIOS במחשב כוללת תוכנית שירות הגדרות מובנית‏, שמאפשרת למשתמשים בקרה על התכונות המיוחדות של המחשב. נתוני התצורה שמאוחסנים ב-‏BIOS כוללים את סוג הציוד ההיקפי המותקן, רצף האתחול של המחשב ושטח הזיכרון המורחב של המערכת. כאשר מכבים את המערכת, סוללה בלוח האם שומרת על פרטי הגדרת ‏ה-BIOS.
  שים לב:
המידע השמור בתוכנית השירות ‏הגדרות ‏BIOS הנו חיוני. אין לשנותו באופן שרירותי. יש לבצע שינויים בזהירות בתוכנית השירות להגדרת ה-‏BIOS‏. שגיאה עלולה לגרום לכך שביצועי המחשב לא יענו על הדרישות.

מאפייני ה-BIOS משתנים בין דגמי המחשבים הניידים השונים

ה-BIOS שנמצא בשימוש במחשבים הניידים של HP מותאם אישית לכל דגם ודגם. הסיבה לכך היא שלכל דגם יש תצורת חומרה ייחודית משלו, שמחייבת קבוצת מאפייני BIOS שמתאימה לה. מאפייני ה-BIOS מתאימים אחד לאחד לרכיבי החומרה של המחשב הנייד. במקרים מסוימים, כאשר דגם מסוים עובר תיקונים וכולל רכיבי חומרה מעודכנים, הדגם המתוקן עשוי להשתמש בגירסה אחרת של ה-BIOS עם מאפיינים שאינם נכללים בגירסה המוקדמת יותר.
לדוגמה, הדגם HP ProBook 6555b כולל קורא טביעות אצבעות מובנה, ואילו דגם HP Pavilion dm1z אינו כולל רכיב חומרה כזה. לדוגמה, הדגם HP ProBook 6555b כולל קורא טביעות אצבעות מובנה, ואילו דגם HP Pavilion dm1z אינו כולל רכיב חומרה כזה. הדגם HP Pavilion dm1z כולל רמקולי שמע מתקדמים, כך של-BIOS שלו יש הגדרות קול שונות מאלה של HP ProBook 6555b.
על אף שמאפייני ה-BIOS משתנים בדגמי המחשבים הניידים השונים, הפונקציונליות המרכזית של ה-BIOS נשארת זהה וההליכים המתוארים במסמך זה תקפים מבחינה רעיונית עבור כל המחשבים הניידים של HP אם הפרטים הספציפיים לא מתאימים בדיוק.

‏ניווט ב-‏BIOS

הטבלה הבאה מסבירה כיצד לנווט ב-‏BIOS:
מקש בלוח המקשים
תיאור הפעולה
F1 או ‏F10
כניסה להגדרות בלוגו האדום של ‏Compaq או בלוגו הכחול של HP
F1
עזרה בהגדרה
Esc
יציאה מההגדרה
מקשחץ למעלה או חץ למעלה
בחירת פריט (הזזת הסמן כלפי מעלה או מטה)
מקשיחץ שמאלי או חץ ימני
בחירת מסך תפריט אחר (הזזת הסמן ימינה או שמאלה)
+ או -
שינוי ערכי הפריט הנבחר
Enter
בחר תפריט משנה
F5
טעינת ערכי ברירת המחדל של ההגדרות
F10
שמירת השינויים ויציאה
הערה:
מחשבים ניידים רבים של HP כוללים את ממשק Unified Extensible Firmware Interface ‏(UEFI). אם המחשב שלך כולל UEFI, ייתכן שהקשת המקש שמפעילה את ה-BIOS של המחשב הנייד שברשותך שונה מזו המתוארת בסעיף זה. עיין בתיעוד שנלווה למחשב הנייד שברשותך לקבלת מידע על אופן הפעלת ה-BIOS.

גישה לתפריט BIOS Setup (הגדרת ה-‏BIOS)

ניתן לגשת לתפריטי הגדרת ה-BIOS בשלוש דרכים שונות לפחות, בהתאם לסוג ה-CPU, ל-BIOS ולזמן שבו המחשב הנייד נבנה. ברוב הדגמים, לאחר שתלחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב, תוצג הנחיה המציינת על איזה מקש יש להקיש כדי להיכנס ל-BIOS, ל-Windows או לפונקציות אבחון. במחשבים חדשים יותר, מקש זה יהיה F10 או מקש Esc. במחשבים ישנים מאוד, ייתכן שתוצג לך הנחיה להקיש על מקש Delete כדי להיכנס לפונקציית Setup (הגדרה). אם לא תקיש על המקש המוצע בזמן המתאים והמחשב ימשיך בתהליך האתחול, יהיה עליך לכבות את המחשב ולנסות שוב את תהליך האתחול.
 • לפני UEFI, לפני 2008 עבור רוב הדגמים.
  כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב, ולאחר מכן הקש פעם אחר פעם על המקש F10. בדרך כלל, במסך הפתיחה של Compaq או של HP תוצג ההודעה press F10 to enter the BIOS (הקש על F10 כדי להיכנס ל-BIOS) ממש לפני הצגת תפריט ה-BIOS.
 • UEFI מופעל, 2008 עד אמצע 2011 עבור רוב הדגמים.
  אם במחשב מותקנת סביבת UEFI לפני ה-BIOS, כאשר מסך הפתיחה של Compaq או של HP מוצג, תוצג לך הנחיה להקיש על המקש Escape כדי להיכנס לתפריט אתחול. לאחר מכן תוצג הנחיה להקיש על F10 כדי להיכנס אל BIOS Setup.
  בשל התצורות השונות של ה-CPU וה-BIOS, ייתכן שניתן להפעיל את המחשב ולהקיש על F10 כדי להגיע ל-BIOS , בלי לעבור דרך UEFI Start Up Menu (תפריט האתחול של UEFI).
 • אתחול מקוצר ללא מסך פתיחה, אמצע 2011 ואילך עבור רוב הדגמים.
  כדי לסייע בהפעלה מהירה יותר של מחשבים, בדגמים מסוימים, מסך הפתיחה של Compaq או של HP אינו מוצג במהלך תהליך האתחול. במקרה זה, לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה, הקש שוב ושוב על Esc כדי להיכנס לתפריט האתחול ופעל בהתאם להנחיה להקיש על F10 כדי להיכנס אל BIOS Setup (הגדרת ה-BIOS).

טעינה מחדש של הגדרות ברירת מחדל

בצע את השלבים הבאים כדי לטעון מחדש את הגדרות ה-BIOS שקבע היצרן:
 1. בתוכנית השירות להגדרת ה-BIOS, בחר בכרטיסייה Exit (יציאה).
 2. בחר באפשרות Load Setup Defaults (טען את ברירות המחדל של ההגדרה(.
 3. בחר ב-‏Save Changes and Exit (שמור שינויים וצא) (הקשה על‏ F5 ועל Enter גם תטען את הגדרות ברירת המחדל).
 4. הקש על Esc ועל Enter כדי לצאת מההגדרות.

דוגמה לאפשרויות תפריט ה-BIOS

בדוגמה זו, מסך ה-BIOS Setup כולל חמש כרטיסיות שונות. כותרות הכרטיסיות הן:
Main (ראשי)
Advanced (מתקדם)
Power (מתח)
Boot (אתחול)
Exit (יציאה)
איתור משאבים עבור רכיבי חומרה
הגדרת מאפיינים מתקדמים הזמינים דרך ערכת השבבים
הגדרת מאפייני ניהול צריכת חשמל
בחירת אפשרויות אתחול ובקרי אספקת חשמל
שמירה או מחיקה של שינויים באפשרויות תוכנית ההגדרה
הגדרת ה-BIOS מציגה תחילה את מסך התפריט הראשי. בכל מסך קיימות אפשרויות שונות לשינוי התצורה של המערכת. מסכי התפריט והאפשרויות שלהם מופיעים ברשימה להלן.

התפריט הראשי

להלן סיכום תוכן הכרטיסייה Main (ראשי) של הגדרות ‏BIOS:
 • System Time (שעת מערכת)
 • System Date (תאריך מערכת)
 • Language (שפה)
 • Legacy Diskette A (floppy)‎ (דיסקט מדור קודם ‏A [תקליטון])
 • Primary Master (hard drive)‎ (ראשי המשמש כאב [כונן קשיח]) בחירה זו גורמת להופעת הגדרות הכונן הקשיח, כמו הגלילים, סקטורים וקיבולת.
 • Primary Slave (התקן ראשי)
 • Secondary Master (CD-ROM)‎ (התקן משני [‏תקליטור]) בחירה זו גורמת להופעת הגדרות התקליטור
 • Secondary Slave (התקן משני)
 • Installed Memory (RAM)‎ (זיכרון מותקן [‏RAM])
 • BIOS revision (גירסת BIOS)

תפריט משנה התקן ראשי ומשני

 • Type
 • פורמט ‏CHS
 • גלילים
 • ראשים
 • סקטורים
 • קיבולת מרבית
 • LBA Format (פורמט ‏LBA)
 • Total Sectors (סך הסקטורים)
 • קיבולת מרבית
 • Multi-Sector Transfers (העברות רב-סקטוריות)
 • LBA Mode Control (פקד מצב ‏LBA)
 • 32 Bit I/O (קלט/פלט 32 ביט‎)
 • Transfer Mode (מצב העברה)
 • Ultra DMA Mode (מצב DMA‏ מרבי)

תפריט Advanced (מתקדם)

להלן סיכום תוכן הכרטיסייה Advanced (מתקדם) של הגדרות ‏BIOS:
 • CPU type (סוג CPU)
 • CPU speed (מהירות CPU)
 • Cache Ram (זיכרון מטמון ‏RAM)
 • Plug and Play O/S (מערכת הפעלה הכנס-הפעל)
 • Reset Configuration Data (Clear the NVRAM)‎ (נתוני תצורת איפוס [ניקוי ‏NVRAM])
 • PS/2 Mouse (עכבר PS/2)
 • Large Disk Access Mode (מצב גישה לדיסק גדול)
 • Local Bus IDE Adapter (מתאם IDE של האפיק המקומי)
 • PCI Configuration (תצורת ‏PCI) בחירה זו גורמת להופעת תפריט הגדרות נוסף לקביעת תצורת התקני ‏PCI
 • I/O Device Configuration (תצורת התקן קלט/פלט) בחירה זו גורמת להופעת Peripheral Configuration (תצורת ציוד היקפי); למשל, המצבים ו-‏IRQ של היציאה הטורית והיציאה המקבילית

תת-תפריט PCI Configuration submenu (תצורת ‏PCI)

 • PCI Device, Slot number 1 (התקן ‏PCI, חריץ מספר 1)
 • PCI Device, Slot number 2 (התקן ‏PCI, חריץ מספר 2)
 • PCI Device, Slot number 3 (התקן ‏PCI, חריץ מספר 3)
 • PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion (אי-הכללת אזורים ‏PCI/PNP ISA UMB)
 • PCI/PNP ISA IRQ Resource Exclusion (אי-הכללת משאבים ‏PCI/PNP ISA IRQ)
תפריט משנה PCI Device, Slot #n (התקן PCI, חריץ מס')
 • Option ROM Scan (אפשרות סריקת ‏ROM)
 • Enable Master (הפעל ראשי)
 • Latency Timer (טיימר השהיה)
תפריט משנה PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion (אי-הכללת אזורים ‏PCI/PNP ISA UMB)
 • C800 - CBFF
 • CC00 - CFFF
 • D000 - D3FF
 • D400 - D7FF
 • D800 - DBFF
 • DCFF - DFFF
תפריט משנה PCI/PNP ISA IRQ Region Exclusion (אי-הכללת אזורים ‏PCI/PNP ISA IRQ)
 • ‏IRQ 3
 • ‏IRQ 4
 • ‏IRQ 5
 • ‏IRQ 7
 • ‏IRQ 9
 • ‏IRQ 10
 • ‏IRQ 11
 • Serial port A (יציאה טורית A)
 • Base I/O Address (כתובת קלט/פלט בסיסית)
 • Interrupt (הפרעה)
 • Serial port B (יציאה טורית ‏B)
 • Parallel port (יציאה מקבילית)
 • Mode (מצב)
 • Base I/O Address (כתובת קלט/פלט בסיסית)
 • Interrupt (הפרעה)
 • Floppy disk controller (בקר תקליטונים)
 • Base I/O Address (כתובת קלט/פלט בסיסית)

תפריט Power (צריכת חשמל)

להלן סיכום תוכן הכרטיסייה Power (מתח) של הגדרות ‏BIOS:
 • Power Savings (חיסכון בצריכת החשמל)
 • Auto Suspend Timeout (זמן קצוב להשהיה אוטומטית)
 • Hard Disk Timeout (זמן קצוב לדיסק הקשיח)
 • IDE Primary Master (הגדרת חיסכון בצריכת החשמל)
 • IDE Primary Slave (הגדרת חיסכון בצריכת החשמל)
 • IDE Secondary Master (הגדרת חיסכון בצריכת החשמל)
 • IDE Secondary Slave (הגדרת חיסכון בצריכת החשמל)
 • IRQ assigned to modem‏ (IRQ המוקצה למודם)
 • Power button behavior (התנהגות לחצן ההפעלה)
 • Restore on AC/Power Loss (שחזור לאחר נפילת AC‏/מתח)

תפריט Boot (אתחול)

להלן סיכום תוכן הכרטיסייה Boot (אתחול) של הגדרות ‏BIOS:
 • הסדר עבור התהליך הבא; לדוגמה: התקנים נשלפים, תקליטורים וכונן קשיח.
 • מסך Boot-time Diagnostic (אבחון בעת אתחול)

תפריט Exit (יציאה)

להלן סיכום תוכן הכרטיסייה Exit (יציאה) של הגדרות ‏BIOS:
 • Exit Saving Changes (יציאה עם שמירת השינויים)
 • Exit Discarding Changes (יציאה עם ביטול השינויים)
 • Load Setup Defaults (טען את ברירות המחדל של ההגדרה)
 • Discard Changes (בטל את השינויים)
 • Save Changes (שמור את השינויים)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏