ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות ברשתות אלחוטיות ובאינטרנט (Windows Vista)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP שמשתמשים ברשת אלחוטית (נתב) עם Windows Vista.
העבודה ברשת Wi-Fi היא דרך נוחה לגשת לאינטרנט. עם זאת, דברים רבים עלולים להשתבש בעת שימוש חיבור אלחוטי והוא יכול להיות מתסכל כשהוא אטי, נופל ומתחדש לסירוגין או כשלא מצליחים להתחבר. השלבים במסמך זה מספקים כלים שנמצאו מועילים בפתרון בעיות רבות העלולות להתרחש עם רשת אלחוטית ועם חיבורים לאינטרנט.
שלב 1: שימוש בפתרון בעיות אוטומטי
כדי להשתמש בפותר הבעיות האוטומטי, בצע את השלבים הבאים:
 1. אם במחשב שלך יש לחצן או מקש אלחוט במקלדת או לידה, ונורית החיווי על פעילות אלחוטית כבויה או כתומה, לחץ על הלחצן או על המקש כדי להפעיל את המתאם האלחוטי שלך. מקש זה עשוי להיות המקש F10, המקש F12 או מקש בעל תווית ובה סמל של מטוס.
  • אם הפעילות האלחוטית נדלקת או אם נורית הפעילות נעשית כחולה, הפעלת את האלחוט במערכת שלך. נסה להתחבר שוב לאינטרנט. אם הבעיות נמשכות, המשך בביצוע הצעדים שלהלן.
  • אם אין במחשב שלך מקש אלחוט או אם נורית החיווי על הפעילות האלחוטית נשארת כבויה או כתומה, המשך לשלבים הבאים.
 2. לחץ על התחל והקלד פתרון בעיות בשדה חיפוש.
 3. בחר בפתרון בעיות מתוך תוצאות החיפוש.
 4. לחץ על רשת ואינטרנט.
 5. לחץ על חיבורי אינטרנט.
  איור : חיבורים לאינטרנט
  הבחירה בחיבורי אינטרנט מסומנת בחלון 'רשת ואינטרנט'
 6. לחץ על מתקדם.
  איור : בחירה מתקדמת
  הבחירה בחיבורי אינטרנט מסומנת בחלון 'רשת ואינטרנט'
 7. לחץ על הפעל כמנהל מערכת (אם קיים), סמן את האפשרות החל תיקונים באופן אוטומטי, ולאחר מכן לחץ על הבא.
    הערה:
  אם נפתח החלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן כדי להמשיך.
  איור : אפשרויות בחירה בחיבור אינטרנט
  חלון חיבורי אינטרנט ובו מסומנות אפשרויות הבחירה 'הפעל כמנהל מערכת', 'החל תיקונים באופן אוטומטי', ולחצן ' הבא'
 8. לחץ על פתרון בעיות בחיבור שלי לאינטרנט, ולאחר לחץ על הבא.
  עקוב אחר ההוראות כדי לאתר בעיות.
  איור : חלון 'חיבור לאינטרנט'
  חלון חיבורי אינטרנט ובו מסומן 'פתרון בעיות בחיבור שלי לאינטרנט'
 9. לאחר שפתרון הבעיות האוטומטי הושלם, קרא את המידע על המסך.
  • אם נמצאו בעיות, החלון מספק פרטים נוספים אודות הבעיות שנמצאו. חלון זה עשויות גם להראות לך מה תוקן או פעולות שניתן לעשות כדי לפתור את הבעיה. קרא את המידע בחלון ובצע את הפעולות שמציעים לך. נסה להתחבר שוב לאינטרנט. אם הבעיות נמשכות, סגור את חלון פתרון הבעיות ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
  • אם לא נמצאו בעיות והמחשב עדיין נתקל בבעיות Wi-Fi, סגור את חלון פתרון הבעיות ולאחר מכן המשך לשלב הבא.
  איור : הודעה 'פתרון הבעיות הושלם'
  הודעת 'הליך פתרון הבעיות הסתיים הודעת עם בעיות שנמצאו': יתכן שיש כבל רשת מנותק והיכולת האלחוטית כבוי (תוקן)
שלב 2: התקנה מחדש של מנהל ההתקן של מתאם הרשת האלחוטית
הסרה והתקנה מחדש של מנהל ההתקן של מתאם הרשת האלחוטית עשויה למחוק את ערכי הרישום ולאפס תצורות וכך ניתן להגדיר כהלכה את מנהל ההתקן ו-Windows יכולה לגשת אליו. השתמש באחד מהסעיפים הבאים כדי לאתר את המדריך למשתמש.
שלב 3: עדכון מנהלי התקן של רשת אלחוטית
הורדה והתקנה של מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור המתאם האלחוטי שלך יכול לפתור בעיות עם חיבורי אינטרנט אלחוטיים, במיוחד בעיות הקשורות לביצועים או לחיבורים המתנתקים לסירוגין.
השתמש באחת או יותר מהסעיפים הבאים כדי לאתר מנהלי התקן מעודכנים עבור חומרת העבודה ברשת האלחוטית שלך. אם אינך יכול למצוא מנהל התקן מעודכן או אם מנהל ההתקן המעודכן לא מצליח לפתור את הבעיה, עבור שלב הבא.
שלב 4: בדיקת חומרה ואיפוסה
איפוס החומרה ברשת האלחוטית שלך בסדר הנכון יכול לפתור מגוון בעיות חיבור וביצועים.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על כיבוי.
  איור : כיבוי
  תמונה: כיבוי
 2. אם הרשת שלך כוללת נתב אלחוטי, שער אלחוטי או שילוב של נתב/מודם האלחוטי, נתק את כבל החשמל.
  איור : ניתוק כבל מתח בגב הנתב
  ניתוק כבל מתח בגב הנתב
 3. אם הרשת שלך כוללת מודם פס רחב נפרד, נתק את כבל החשמל מהמודם בעל הפס רחב.
 4. המתן כחמש שניות ולאחר מכן חבר את כבל המתח לנתב האלחוטי (ואת מודם הפס הרחב, אם הוא בא בנפרד).
 5. המתן עד שכל הנוריות יידלקו ויראו שהאינטרנט והמחשב פועלים כראוי. אם הנוריות במודם הפס הרחב מצביעות על בעיה, עיין ברשימה הבאה של אפשרויות לקבלת עזרה:
  • אם כל הנוריות כבויות לאחר שחיברת שוב את לחשמל המחשב, בדוק את מקור החשמל על-ידי חיבור כבל החשמל לשקע חשמל אחר. תקן או החלף את מודם הפס הרחב שלך אם אי אפשר להדליק אותו.
  • אם רק נורית ההפעלה דולקת ונוריות הפעילות הנותרות כבויות, או אינן מראות פעילות, המחשב אינו מזהה את חיבור הרשת. ודא שכבל הנשיאה של אות האינטרנט מחובר להתקן הפס הרחב. ודא שכבלי האינטרנט המגיעים לביתך אינם פגומים או מנותקים. ייתכן שיהיה עליך ליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך אם אנשים אחרים באזורך נתקלים גם הם בניתוקים של האינטרנט.
  • אם נורית האינטרנט או נורית חיווי על חיבור מקוון מהבהבת באופן עקבי ואינה מציינת שיש חיבור מקוון זמין, הבעיה נמצאת כנראה אצל ספק שירותי האינטרנט שלך. המתן עד חזרת השירות למסלולו או צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת סיוע נוסף.
 6. הפעל את המחשב והמתן לפתיחת Windows. אם אתה משתמש במחשב נייד, בצע איפוס קשה בשלב זה.
  המתן עד ש- Windows מתחבר באופן אוטומטי לחיבור האלחוטי שלך לאינטרנט.
 7. ‏לחץ עם המקש הימני של העכבר על סמל חיבור הרשת במגש המערכת, ובחר מרכז רשת ושיתוף.
 8. בחר באפשרות נהל חיבורי רשת.
 9. בדוק את הסטטוס של הרשת האלחוטית. באיור גרפי זה, הרשת האלחוטית מושבתת.
 10. כדי להפעיל את הרשת, לחץ לחיצה ימנית על החיבור ולאחר מכן בחר באפשר. אפשור החיבור‏‏ עשוי להימשך מספר שניות.
  ייתכן שייפתח חלון ותתבקש להזין בו סיסמה או ללחוץ על לחצן לפעולות חיבור, בהתאם לסוג האבטחה שבה אתה משתמש.
 11. אם אתה יכול להתחבר לרשת ולאינטרנט, סיימת. אם לא, המשך לשלב הבא.
שלב 5: ביצוע שחזור מערכת של Microsoft.
אם המחשב פעל ברשת האלחוטית בעבר, אך כעת אינו יכול להתחבר או סובל מביצועים גרועים, השתמש בשחזור המערכת של Microsoft כדי לשחזר את קובצי מערכת למועד שבו העבודה ברשת אלחוטית פעלה כראוי. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב'שחזור מערכת', עיין בנושא שימוש ב'שחזור מערכת' של Microsoft (‏Windows Vista‏).
שלב 6: פעולות אחרות שאפשר לנסות
אם המחשב עדיין נתקל בבעיות בחיבור Wi-Fi או בביצועים ייתכן שאחד הסעיפים הבאים יסייע לפתור את הבעיה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏