ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות מסדרות ‏HP Officejet J4500/J4600 All-in-One Printer - כיצד לשגר פקס

הקדמה
תוכל להשתמש בלוח הבקרה של המוצר כדי לשגר פקסים בשחור-לבן או בצבע במספר דרכים שונות.
לפני שתתחיל
כדי לוודא שבאפשרותך לשגר פקסים מהמוצר, וכי הפקס נשלח בהצלחה, בדוק את הגדרת הפקס והפעל את תכונת אישור הפקסים.
שלב ראשון: בדוק את הגדרת הפקס
 1. לחץ על הגדרות ().
 2. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לסמן את האפשרות כלים, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור באפשרות הדפס עמוד ניסיון של פקס, ואז לחץ על אישור.
יודפס עמוד ניסיון לאבחון מכשיר הפקס.
 • אם המוצר אינו מאתר כל בעייה בהגדרת הפקס, המשך לשלב הבא.
 • אם המוצר מאתר בעיות בהגדרת הפקס, עקוב אחר ההוראות בעמוד הניסיון של הגדרת הפקס, כדי לפתור את הבעייה.
שלב שני: הפעלת תכונת אישור פקסים
 1. לחץ על הגדרות ().
 2. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור באפשרות דוח הדפסה, ואז לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
  • בעת שיגור פקס: הדפסת דף אישור בכל פעם שאתה משגר פקס.
  • בעת קבלת פקס: הדפסת דף אישור בכל פעם שאתה מקבל פקס.
  • שיגור וקבלה: הדפסת דף אישור בכל פעם שאתה משגר או מקבל פקס.
 4. לחץ על אישור.
כיצד לשגר פקס
מסמך זה מסביר את הדרכים השונות לשיגור פקסים. כדי להגיע ישירות להוראות של שיטת פקס מסוימת, לחץ על שם הפרק ברשימה הבאה:
שיגור פקס בסיסי, בעל מספר דפים
 1. טען את עמודי המקור במזין המסמכים האוטומטי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. החלק פנימה את מסמך המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי עד אשר תוצג הודעה בלוח הבקרה או ישמע צליל, המציין כי המוצר מגלה את מסמך המקור.
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר לעבר השוליים של מסמך המקור, עד אשר הם יהיו ממוקמים מול צידי הנייר.
   איור : טען את מסמך המקור במזין המסמכים האוטומטי.
   איור: טען את מסמך המקור במזין המסמכים האוטומטי
  1. מקם את מסמך המקור במזין המסמכים האוטומטי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה.
  2. הסט את מכוון רוחב הנייר לעבר מסמך המקור
 3. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור פקס בשחור-לבן או פקס בצבע, ואז לחץ על אישור.
 4. השתמש במקלדת שבלוח הבקרה כדי לחייג את המספר שאליו אתה רוצה לשגר פקס.
    הערה:
  במוצר Officejet J4660, אתה יכול גם להשתמש בלחצן חיוג מהיר () או בלחצן חיוג חוזר () כדי לבחור את המספר שאליו תרצה לחייג.
 5. לחץ על התחל (). המוצר משגר את הפקס ומדפיס את דף האישור.
שיגור בפקס של עמוד בודד או צילום
ניתן לשגר פקס בצבע מהמוצר שלך. אם מכשיר הפקס הנמען אינו תומך בפקסים בצבע, הפקס מודפס בפקס של הנמען בשחור-לבן, במקום בצבע. בתצוגת לוח הבקרה מוצגת הודעה המציינת כי לא ניתן לשגר את הפקס בצבע.
 1. הרם את מכסה הסורק, והנח על משטח הזכוכית של הסורק עמוד בודד או צילום, כשפניו כלפי מטה.
    הערה:
  הדיאגרמה החרוטה ליד משטח הזכוכית של הסורק מראה בדיוק היכן יש למקם את המסמך, בדרך כלל בפינה הימנית או השמאלית.
 2. הורד את מכסה הסורק.
 3. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור פקס בצבע, ואז לחץ על לחצן אישור.
 4. השתמש במקלדת שבלוח הבקרה כדי לחייג את המספר שאליו אתה רוצה לשגר פקס.
    הערה:
  במוצר Officejet J4660, אתה יכול גם להשתמש בלחצן חיוג מהיר () או בלחצן חיוג חוזר () כדי לבחור את המספר שאליו תרצה לחייג.
 5. לחץ על התחל (). המוצר משגר את הפקס ומדפיס את דף האישור.
חיוג לפקס הנמען ממכשיר טלפון
אם תרצה להתקשר לנמען ולשוחח עמו לפני שתשגר את הפקס, תוכל להתקשר אל הנמען מהטלפון שמחובר למוצר.
 1. טעינת מסמך מקור למוצר
  • מסמך מקור בן מספר עמודים: טען את עמודי המקור במזין המסמכים האוטומטי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. החלק פנימה את מסמך המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי עד אשר תוצג הודעה בלוח הבקרה או ישמע צליל, המציין כי המוצר מגלה את מסמך המקור. הסט את את מכווני רוחב הנייר לעבר השוליים של מסמך המקור, עד אשר הם יהיו ממוקמים מול צידי הנייר.
  • מסמך מקור בן עמוד בודד או צילום: הרם את מכסה הסורק, והנח על משטח הזכוכית של הסורק עמוד בודד או צילום, כשפניו כלפי מטה, ואז הורד את מכסה הסורק.
     הערה:
   הדיאגרמה החרוטה ליד משטח הזכוכית של הסורק מראה בדיוק היכן יש למקם את המסמך, בדרך כלל בפינה הימנית או השמאלית.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור פקס בשחור-לבן או פקס בצבע, ואז לחץ על אישור.
 3. הרם את שפופרת הטלפון המחובר למוצר, ואז חייג לנמען בטלפון.
    הערה:
  כדי לשגר את הפקס באופן ידני, עליך לחייג לנמען בטלפון. אל תשתמש בלוח המקשים של המוצר.
 4. אם הנמען ענה לטלפון, באפשרותך לשוחח עמו בטרם שיגור הפקס.
  אם אינך שומע שהנמען עונה לטלפון, ואתה שומע צליל פקס, הרי שהפקס ענה לשיחה. לחץ על התחל () כדי לשגר את פקס .
 5. בקש מהנמען ללחוץ על התחל בפקס שלו, כאשר מתחילים להישמע צלילי הפקס.
 6. כדי לשגר את הפקס, לחץ על לחצן התחל () במוצר שלך. צליל הפקס נשמע, ואז קו הטלפון הופך שקט בזמן שהפקס משוגר. ניתן לנתק את שיחת הטלפון.
    הערה:
  אם ברצונך לשוחח עם הנמען לאחר שיגור הפקס, אינך צריך לנתק את שיחת הטלפון. המתן עד לתום שיגור הפקס, ואז תוכל לשוחח שוב עם הנמען.
חיוג לפקס הנמען מלוח הבקרה
כאשר אתה מתקשר לפקס הנמען בלוח הבקרה של המוצר, תוכל לשמוע את צלילי החיוג, אותות הטלפון, או צלילים אחרים באמצעות הרמקולים של המוצר. זה מאפשר לך להגיב להנחיות בעת החיוג, וגם לשלוט במהירות החיוג שלך.
 1. הדלק את עוצמת הקול של המוצר‏‏.
 2. טעינת מסמך מקור למוצר:
  • מסמך מקור בן מספר עמודים: טען את כל עמודי המקור במזין המסמכים האוטומטי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. החלק פנימה את מסמך המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי עד אשר תוצג הודעה בלוח הבקרה או ישמע צליל, המציין כי המוצר מגלה את מסמך המקור. הסט את את מכווני רוחב הנייר לעבר השוליים של מסמך המקור, עד אשר הם יהיו ממוקמים מול צידי הנייר.
  • מסמך מקור בן עמוד בודד או צילום: הרם את מכסה הסורק, והנח על משטח הזכוכית של הסורק עמוד בודד או צילום, כשפניו כלפי מטה, ואז הורד את מכסה הסורק.
     הערה:
   הדיאגרמה החרוטה ליד משטח הזכוכית של הסורק מראה בדיוק היכן יש למקם את המסמך, בדרך כלל בפינה הימנית או השמאלית.
 3. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור פקס שחור-לבן או פקס צבעוני, ואז לחץ על אישור.
 4. כאשר יישמע צליל חיוג, השתמש במקלדת שבלוח הבקרה כדי לחייג את המספר שאליו אתה רוצה לשגר פקס.
 5. בצע את ההוראות או הנחיות שיישמעו.
 6. לחץ על התחל () כדי לשגר את הפקס.
שיגור פקס מהזיכרון‏
ניתן לסרוק מסמך מקור אל הזיכרון של המוצר, ואז לשגר את הפקס מהזיכרון.
  הערה:
המוצר יכול לשגר מהזיכרון אך ורק פקסים בשחור-לבן.
 1. טעינת מסמך מקור למוצר:
  • מסמך מקור בן מספר עמודים: טען את כל עמודי המקור במזין המסמכים האוטומטי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. החלק פנימה את מסמך המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי עד אשר תוצג הודעה בלוח הבקרה או ישמע צליל, המציין כי המוצר מגלה את מסמך המקור. הסט את את מכווני רוחב הנייר לעבר השוליים של מסמך המקור, עד אשר הם יהיו ממוקמים מול צידי הנייר.
  • מסמך מקור בן עמוד בודד או צילום: הרם את מכסה הסורק, והנח על משטח הזכוכית של הסורק עמוד בודד או צילום, כשפניו כלפי מטה, ואז הורד את מכסה הסורק.
     הערה:
   הדיאגרמה החרוטה ליד משטח הזכוכית של הסורק מראה בדיוק היכן יש למקם את המסמך, בדרך כלל בפינה הימנית או השמאלית.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור פקס בשחור-לבן, ואז לחץ על אישור.
 3. השתמש במקלדת שבלוח הבקרה כדי לחייג את המספר שאליו אתה רוצה לשגר פקס.
    הערה:
  במוצר Officejet J4660, אתה יכול גם להשתמש בלחצן חיוג מהיר () או בלחצן חיוג חוזר () כדי לבחור את המספר שאליו תרצה לחייג.
 4. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור שיטת פקס, ואז לחץ על אישור.
 5. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור באפשרות סרוק ושגר פקס, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על התחל () כדי לשגר את הפקס.
  המוצר סורק את מסמך המקור ומשגר את הפקס, כאשר קבלת הפקס הופכת זמינה. ניתן להסיר את מסמך המקור מהמוצר בתום הסריקה.
תזמון פקס לשיגור מאוחר יותר
באפשרותך לתזמן פקס בשחור-לבן שישוגר בטווח של 24 שעות. המוצר משגר את הפקס באופן אוטומטי בשעה שציינת. תוכל לקבוע זמן רק לשיגורו של פקס אחד בכל פעם. עם זאת, תוכל להמשיך לשגר פקסים באופן רגיל, גם כאשר נקבע זמן לשיגורו של פקס אחד.
 1. טעינת מסמך מקור למוצר:
  • מסמך מקור בן מספר עמודים: טען את כל עמודי המקור במזין המסמכים האוטומטי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. החלק פנימה את מסמך המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי עד אשר תוצג הודעה בלוח הבקרה או ישמע צליל, המציין כי המוצר מגלה את מסמך המקור. הסט את את מכווני רוחב הנייר לעבר השוליים של מסמך המקור, עד אשר הם יהיו ממוקמים מול צידי הנייר.
  • מסמך מקור בן עמוד בודד או צילום: הרם את מכסה הסורק, והנח על משטח הזכוכית של הסורק עמוד בודד או צילום, כשפניו כלפי מטה, ואז הורד את מכסה הסורק.
     הערה:
   הדיאגרמה החרוטה ליד משטח הזכוכית של הסורק מראה בדיוק היכן יש למקם את המסמך, בדרך כלל בפינה הימנית או השמאלית.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור פקס בשחור-לבן, ואז לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור שיטת פקס, ואז לחץ על אישור.
 4. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור באפשרות שלח פקס מאוחר יותר ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. השתמש במקלדת כדי להקליד את השעה שבה ברצונך לשגר את הפקס, ואז לחץ על אישור.
 6. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור באפשרות בוקר או ערב, ולאחר מכן לחץ על אישור
 7. השתמש במקלדת שבלוח הבקרה כדי לחייג את המספר שאליו אתה רוצה לשגר פקס.
    הערה:
  במוצר Officejet J4660, אתה יכול גם להשתמש בלחצן חיוג מהיר () או בלחצן חיוג חוזר () כדי לבחור את המספר שאליו תרצה לחייג.
 8. לחץ על התחל () כדי לסרוק את מסמך המקור ולקבוע מועד לשיגור הפקס.
  המוצר סורק את מסמך המקור, ואז מוצגת בתצוגת לוח הבקרה שעת השיגור שנקבעה המוצר ישגר את הפקס במועד שנקבע.
ביטול פקס שנקבע לו זמן לשיגור
ניתן לבטל פקס שנקבע לו מועד לשיגור.
 1. בלוח הבקרה, לחץ על מקש החץ הימני () כדי לבחור פקס בשחור-לבן, ואז לחץ על אישור.
 2. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור שיטת פקס, ואז לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור פקס רגיל, ואז לחץ על אישור.
  הנחיית בטל מוצגת בתצוגת לוח הבקרה של המוצר.
 4. לחץ על 1 כדי לבחור באפשרות כן‏.
    הערה:
  תוכל גם ללחוץ על ביטול () ב- לוח הבקרה של ההתקן, כאשר המועד שנקבע לשיגור מוצג בתצוגת לוח הבקרה.
לשיגור פקס למספר נמענים באמצעות חיוג מהיר לקבוצה
  הערה:
רק המוצר HP Officejet J4660 מציע את תכונת החיוג המהיר.
 1. טעינת מסמך מקור למוצר:
  • מסמך מקור בן מספר עמודים: טען את כל עמודי המקור במזין המסמכים האוטומטי, כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה. החלק פנימה את מסמך המקור לתוך מזין המסמכים האוטומטי עד אשר תוצג הודעה בלוח הבקרה או ישמע צליל, המציין כי המוצר מגלה את מסמך המקור. הסט את את מכווני רוחב הנייר לעבר השוליים של מסמך המקור, עד אשר הם יהיו ממוקמים מול צידי הנייר.
  • מסמך מקור בן עמוד בודד או צילום: הרם את מכסה הסורק, והנח על משטח הזכוכית של הסורק עמוד בודד או צילום, כשפניו כלפי מטה, ואז הורד את מכסה הסורק.
     הערה:
   הדיאגרמה החרוטה ליד משטח הזכוכית של הסורק מראה בדיוק היכן יש למקם את המסמך, בדרך כלל בפינה הימנית או השמאלית.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור פקס בשחור-לבן, ואז לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ הימני () כדי לבחור את ערך החיוג המהיר לקבוצה שאליה אתה רוצה לשגר את הפקס, ואז לחץ על אישור.
  המוצר סורק את מסמך המקור לזיכרון, ואז ואז מחייג למספר הראשון ברשימת החיוג המהיר לקבוצה. כאשר פקס הנמען משיב, המוצר שולח את הפקס, ואז הוא מחייג למספר הבא ברשימת החיוג המהיר לקבוצה.
  אם המספר תפוס או שאין מענה, המוצר משתמש בהגדרות חיוג חוזר למספר תפוס או חיוג חוזר למספר שאין בו מענה. אם המוצר עדיין אינו מתחבר לאחר שימוש בהגדרות חיוג חוזר למספר תפוס או חיוג חוזר למספר שאין בו מענה, הוא מחייג למספר הבא ברשימת החיוג המהיר לקבוצה, ואז מדפיס דוח שגיאות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏