תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Officejet J4500 All-in-One Series - קווים אופקיים או מריחות בהדפס

הבעיה

ההדפס מכיל קווים או מריחות. הפסים ניצבים לכיוון תנועת הנייר בתוך המוצר ומקבילים לתנועת המחסניות במהלך ההדפסה.
איור : קווים אופקיים או מריחות בתמונה המודפסת

שלב ראשון: בדוק את מפלסי הדיו והחלף מחסניות הריקות או בעלות מפלס דיו נמוך.

עקוב אחר הצעדים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו ולהחליף מחסניות הריקות או בעלות מפלס נמוך.
הערה:
אם התקנת מחסנית הדפסה שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו יהיה לא מדויק או לא זמין.
 1. פתח את ‏מרכז הפתרונות של HP, אם הוא עדיין אינו פתוח במחשב:
  • Windows XP‏: לחץ על התחל, על כל התוכניות, הצבע על HP ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP.
  • Windows Vista: לחץ על התחל (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP, ולאחר מכן לחץ על HPמרכז הפתרונות של .
  • Windows 2000: לחץ על Start (התחל), לחץ על תוכניות, הצבע על HP, ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP‏.
 2. ב-מרכז הפתרונות של HP‏‏, לחץ על הגדרות לחץ על הגדרות הדפסה‏, ולאחר מכן לחץ על ארגז הכלים של מדפסת. ייפתח (ארגז הכלים של המדפסת.
 3. לחץ עלמפלס דיו משוער הכרטיסיה. מוצג איור המייצג את מפלס הדיו המשוער.
  איור : מפלסי דיו משוערים
ייתכן שמפלס הדיו במחסנית יורד למרות שהאיור מראה כי עדיין נותר דיו. בפלט ההדפסה יופיעו קווים או פסים כאשר המחסניות מתחילות להתרוקן מהדיו שבהן. החלף מחסניות שעומדות להתרוקן או שהתרוקנו.

שלב שני: בדיקת הגדרות ההדפסה

 1. בתוכנית המשמשת להדפסה, לחץ עלקובץ, ואז על הדפסה.
  כעת ייפתח חלון הדפס.
 2. ודא שנבחר המוצר המתאים, ואז לחץ עלהעדפותאו על מאפיינים.
  כעת ייפתח חלון העדפות/מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה‏‏.
  שקול אם לשנות חלק מהאפשרויות בתפריט קיצורי דרך להדפסה כדי להגדיל את איכות ההדפסה.
  • איכות הדפסה: אם איכות הפלט אינה משביעת רצון, נסה להגדיל את איכות ההדפסה. כדי להדפיס מהר יותר, נסה להקטין את איכות ההדפסה.
  • סוג נייר: אם אחת האפשרויות תואמת את סוג הנייר בדיוק, בחר בה במקום אוטומטי.
  • גודל נייר: ודא שאפשרות זו תואמת את הנייר שהוטען במוצר.
  לצפייה באפשרויות נוספות, לחץ על כרטיסיית מתקדם ולחץ על מאפיינים מתקדמים.
  כעת ייפתח חלון מאפיינים מתקדמים. שקול אם לשנות את האפשרות הבאה:
  נפח דיו: כוונן את כמות הדיו שתשמש להדפסת הדף. להדפסה בהירה יותר (פחות דיו), גרור את הסמן שמאלה. להדפסה כהה יותר (יותר דיו), גרור את הסמן ימינה. ככל שכמות הדיו מועטה יותר, כך יתייבש הפלט מהר יותר.

שלב שלישי: הפעל את תוכנית העזר האוטומטית, לניקוי מחסנית ההדפסה

אם המחסנית אינה מחסנית מקורית של ‏HP, שקול להחליפה באחת מקורית, מאחר ו- ‏HP מתכננת את הדיו והנייר כך שישתלבו יחד ליצירת איכות ההדפסה הטובה ביותר. אם אתה משתמש במחסניות של HP, שקול לנקות אותן. אין לנקות את מחסניות ההדפסה שלא לצורך, מאחר ופעולה זו מבזבזת דיו ומקצרת את חיי המחסניות.
 1. ודא שטעון נייר לבן רגיל במגש הפלט.
 2. פתח את ‏מרכז הפתרונות של HP, אם הוא עדיין אינו פתוח במחשב:
  • Windows XP‏: לחץ על התחל, על כל התוכניות, הצבע על HP ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP.
  • Windows Vista: לחץ על סמל התחל (), לחץ על כל התוכניות, הצבע על HP, ואז לחץ על מרכז הפתרונות של HP
  • Windows 2000: לחץ על התחל, לחץ על תוכניות, הצבע על HP, ולאחר מכן לחץ על מרכז הפתרונות של HP‏.
 3. לחץ על הגדרות, לחץ על הגדרות מדפסת, ולאחר מכן לחץ על ארגז הכלים של המדפסת. ייפתח ארגז הכלים של המדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה שירותי התקן.
 5. לחץ על ניקוי מחסניות ההדפסה.
 6. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להפעיל את תוכנית העזר.

שלב רביעי: הדפסת דף לבדיקה עצמית

 1. ודא שטעון נייר לבן רגיל במגש הפלט.
 2. בחר את הרצף הנכון כדי להדפיס את הדוח.
  • לוח הבקרה של ההתקן: לחץ על הגדרה, בחר הדפס דוח, בחר הבדיקה עצמית, ואז לחץ אישור.
  • תוכנית עזר למדפסת של HP (מערכת הפעלה Mac OS): לחץ על מידע על ההתקן מתוך לוח מידע ו- תמיכה, ואז לחץ על הדפס עמוד קביעת תצורה.
 3. בדוק את דף הבדיקה העצמית. הוא מספק מידע על המחסניות והדיו.
איור : דוח בדיקה עצמית

שלב חמישי: בדיקה אילו מחסניות הדפיסו אילו אזורים בדף הבדיקה

זהה איזו מחסנית הדפיסה כל חלק בדוח הבדיקה העצמית, כדי לזהות איזו מחסנית אינה תקינה.
  איור : פריסת דוח בדיקה עצמית
 1. הודפס על ידי המחסנית הימנית
 2. הודפס על ידי המחסנית השמאלית
הערה:
Iאם תדפיס במצב שמירה (מחסנית אחת חסרה), האזור שבו תדפיס מחסנית זו בדוח הבדיקה יהיה שחור.
הצורות בכל אזור עשויות להיראות שונות במקצת על הדף.

שלב שישי: חיפוש אחר פגמים

אם המדפסת ‏Officejet והמחסניות תקינות, אמורות דוגמאות ההדפסה, שנראות כמו רשתות של קווים, להכיל קווים מעטים, או כלל לא. כמו כן, צבעי הפסים דומים לצבעי הנקודות בקופסת המחסנית.
הערה:
אל תשווה את הצבעים בדף הבדיקה העצמית לצבעים בעמוד אינטרנט זה. אם המסך שלך אינו מכויל הצבעים אינם נכונים.

קווים חסרים או פסים מרוחים

אם בדוגמה חסרים יותר מקווים ספורים, או שפס מרוח, הרי שהמחסנית אינה פועלת בצורה תקינה.
איור : הצורות של צבע אדום-מג'נטה מראות קווים חסרים ופס מרוח - המחסנית אינה תקינה.
אם מופיעים בדף האבחון קווים חסרים או פסים מרוחים, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00832192) (באנגלית).

צבעים אינם דומים לנקודות הצבעים

הצבע בדוח הבדיקה העצמית מודפס על ידי המחסנית עם שלושת הצבעים (השמאלית) בלבד. לריבועים אלה מצורפות תוויות שמתארות את הצבע בו הם אמורים להיות. אם הצבע של ריבוע אינו זהה לנקודה, אזי המחסנית השמאלית אינה תקינה.
  איור : אם הצבע של אחד הפסים שהודפס על ידי המחסנית השמאלית שונה מאוד מהצבע שבנקודה - מחסנית זו אינה תקינה..
 1. צבעים נכונים
 2. צבעים לא נכונים (צהוב) - המחסנית (השמאלית) עם שלושת הצבעים אינה תקינה.
ם בדף הבדיקה הצבעים שונים מאלה המופיעים על הנקודות, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00832204) (באנגלית).

צבעים חסרים

אם דוגמה או פס צבע חסרים לגמרי, המחסנית אינה תקינה.
  איור : צבע חסר
 1. כל הצבעים הודפסו - אין צבעים חסרים
 2. הצהוב חסר - המחסנית להדפסה בשלושה צבעים (שמאלית) אינה פועלת כשורה
אם דוגמה או פס חסרים לגמרי, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00832204) (באנגלית).

כתמי דיו

אם מופיעות על דוח האבחון שלך מריחות דיו, יכול להיות שעליך לנקות את המחסניות.
איור : דיו מרוח
אם על דף האבחון מופיע דיו מרוח, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c01480928) (באנגלית).

שלב שביעי: המשך בתהליך פתרון בעיות אם דוח האבחון אינו מראה פגמים

אם לא הבחנת בפגמים כלשהם בדף האבחון, סביר להניח שהמחסניות והמוצר תקינים. לחץ כאן ‏(c01489240) (באנגלית) כדי להמשיך בפתרון הבעיות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏