תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - השגיאה 'חסימת נייר'

מסמך זה מתייחס למדפסות של HP.
המדפסת מפסיקה להזין דפים, ומופיעה ההודעה חסימת נייר, חסימה ב-Fuser, או שמוצגת שגיאה דומה.
הערה:
מסמך זה מתאר שלבים בסיסיים שיעבדו עם מגוון רחב של מדפסות. אפשר שהתמונות שמופיעות במסמך אינן מתאימות למדפסת של HP שברשותך. לקבלת עזרה בשביל המדפסת הספציפית שלך, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP, וחפש את שם המדפסת של HP שברשותך ואת הביטוי חסימת נייר.

שלב 1: שחרר חסימת נייר מחלקה החיצוני של המדפסת

שחרר חסימת נייר ממגש הזנה חיצוני, ממגש פלט חיצוני, או ממזין מסמכים אוטומטי.
 1. הוצא פיסות נייר תקועות מהאזורים המתוארים להלן.
  • מגשי הזנה ופלט
   בדוק בתוך אזורים שבהם הנייר נכנס למדפסת ויוצא ממנה, ולאחר מכן הוצא נייר תקוע.
   דוגמה של שחרור חסימה ממגשי הנייר
  • מזין מסמכים אוטומטי
   פתח מכסה מזין מסמכים אוטומטי, ולאחר מכן הוצא נייר תקוע.
   דוגמה של שחרור חסימת נייר ממזין מסמכים אוטומטי
 2. נסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: שחרר חסימה מפנים המדפסת

חסימות נייר עלולות לקרות בתוך המדפסת. השתמש בפנס כדי לבדוק בכל אזור אם יש בו פיסות נייר קרועות או פסולת אחרת.
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח וכל כבל אחר.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 3. הוצא פיסות נייר תקועות מהאזורים המתוארים להלן.
  • אזור הגישה למחסניות הדיו או הטונר
   פתח את דלת הגישה, הזז את הגררה לפי הצורך, ולאחר מכן הוצא נייר תקוע. במדפסות Laserjet מסוימות, ייתכן שיהיה עליך להסיר את מחסנית הטונר או את תוף ההדמיה או את שניהם כדי לגשת אל חסימת הנייר.
   דוגמאות לשחרור חסימה מאזור הגישה למחסניות הדיו
  • מתחת למכסה נתיב הנייר
   אם המדפסת כוללת מכסה נתיב נייר מאחורי הגררה, הסר את הכיסוי, ולאחר מכן הוצא נייר תקוע.
   דוגמה של הסרת מכסה נתיב הנייר ושחרור חסימה
  • מגש הזנה
   שלוף את מגש ההזנה, ולאחר מכן סלק נייר תקוע.
   דוגמה לשחרור חסימה מאזור מגש ההזנה
  • דלת הפינוי התחתונה
   אם למדפסת יש דלת פינוי תחתונה, הרם בזהירות את המדפסת והבט מתחתיה, ולאחר מכן הסר כל נייר תקוע מאזור דלת הפינוי התחתונה.
   דוגמה של שחרור חסימה מדלת הפינוי התחתונה
  • דלת גישה אחורית
   הסר את מכסה נתיב הנייר אם יש צורך.
   דוגמה של הסרת מכסה נתיב הנייר ושחרור חסימה בדלת האחורית
 4. החזר חלקים שהוסרו וסגור כל דלת שנשארה פתוחה.
 5. חבר מחדש את כבל המתח ואת הכבלים האחרים שניתקת.
 6. הפעל את המדפסת.
אם השגיאה חסימת נייר ממשיכה להופיע, עבור אל תמיכת הלקוחות של HP וחפש את שם המדפסת של HP ואת הביטוי חסימת נייר כדי לקבל מידע מפורט יותר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏