תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת HP Officejet 5600 All-in-One - צבעים עמומים או דהויים

הבעיה

המכשיר פועל, אך הצבעים בהדפסים עמומים או דהויים, בהשוואה למסמך המקורי.

הפתרון

בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

שלב ראשון: בדוק את הנייר

הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 1. בעת הדפסה על נייר להדפסת צילומים, אסור שיהיו קפלים בנייר. נסה לשטח נייר מקופל על ידי גלילתו בעדינות בכיוון הנגדי לקיפול.
  ודא שנייר להדפסת צילומים מאוחסן בשקית פלסטית אטומה כדי למנוע את התקפלותו.
  איור : גלילת הנייר בכיוון ההפוך לקיפול המקורי
 2. ודא שטענת את הנייר כאשר צד ההדפסה פונה מטה.
  לניירות רבים יש צד להדפסה וצד שלא נועד להדפסה.
 3. ודא שסוג הנייר מתאים לפרויקט הרלוונטי. להדפסה יומיומית, נייר רגיל מתאים בהחלט.
  למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון גרפיקה בניגודיות גבוהה או תצלומים, השתמש בנייר HP Premium כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
 4. אם השלבים הללו לא עזרו, נסה נייר מסוג שונה. הדיו עשוי שלא לנזול בקלות כה רבה על גבי נייר כבד יותר. נייר שאינו מקבל את הדיו כמו שצריך פגיע יותר לנזילות ולמריחות. HP מתכננת את הדיו והנייר שלה כך שיעבדו היטב יחדיו.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, ראה את השלב הבא.

שלב שני: בדוק את הגדרות ההדפסה

 1. בתוכנית המשמשת להדפסה, לחץ עלקובץ, ואז לחץ על הדפס.
  כעת ייפתח חלון הדפס.
 2. ודא שנבחר המוצר המתאים, ואז לחץ עלהעדפות או על מאפיינים.
  כעת ייפתח חלון העדפות/מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה‏‏.
  שקול אם לשנות חלק מהאפשרויות בתפריט קיצורי דרך להדפסה כדי להגדיל את איכות ההדפסה.
  • איכות הדפסה: אם איכות הפלט אינה משביעת רצון, נסה להגדיל את איכות ההדפסה. כדי להדפיס מהר יותר, נסה להקטין את איכות ההדפסה.
  • איכות הדפסה: אם אחת האפשרויות תואמת את סוג הנייר בדיוק, בחר בה במקוםאוטומטי.
  • גודל נייר: ודא שאפשרות זו תואמת את הנייר שהוטען במוצר.
  לצפייה באפשרויות נוספות, לחץ על כרטיסיית מתקדם ולחץ על מאפיינים מתקדמים.
  כעת ייפתח חלון מאפיינים מתקדמים. שקול אם לשנות את האפשרות הבאה:
  נפח הדיו: כוונן את כמות הדיו שתשמש להדפסת הדף. להדפסה בהירה יותר (פחות דיו), גרור את הסמן שמאלה. להדפסה כהה יותר (יותר דיו), גרור את הסמן ימינה. ככל שכמות הדיו מועטה יותר, כך יתייבש הפלט מהר יותר.

שלב שלישי: הדפס דף אבחון

 1. ודא שהמכשיר פועל ושטעון בו נייר חדש, רגיל ולבן.
 2. בלוח הבקרה, לחץ לחיצה ארוכה על * ועל #, ולאחר מכן לחץ על 1, 2 ו- 7.
 3. לחץ על לחצן החץ ימינה () עד שיופיע הכיתוב Reports (דוחות) בצג לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על OK.
 4. לחץ על לחצן החץ שמאלה () עד להופעת האפשרות vpp self test (בדיקה עצמית vpp) בלוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על OK. דף הניסיון יודפס.

שלב רביעי: בדוק אילו מחסניות הדפיסו אילו אזורים בדף האבחון

זהה אלו מחסניות הדפיסו באלו אזורים בדף האבחון, כדי שאם תמצא פגמים בדף, תוכל לדעת איזו מחסנית היא מקור הבעיה.
יחד עם זאת, באפשרותך להתקין במדפסת שלך שילובים שונים של מחסניות דיו, ושילובים שונים של מחסניות מדפיסים דוגמאות שונות של דף אבחון. דף האבחון שלך עשוי להיראות שונה מהדוגמה המובאת כאן, אך המחסנית הימנית והמחסנית השמאלית תדפסנה באותם אזורים של הדף, ולא משנה אלו מחסניות הותקנו.
  איור : פריסת דף האבחון (הדוגמאות בכל אזור עשויות להיראות מעט שונה בעמוד שלך)
 1. הודפס על ידי המחסנית הימנית
 2. הודפס על ידי המחסנית השמאלית
הערה:
אם אתה מדפיס במצב רזרבי (מחסנית אחת חסרה), האזור של דף האבחון שבו המחסנית מדפיסה יישאר ריק.

שלב חמישי: בדוק את מחווני מפלס הדיו בעמוד האבחון

הערה:
אם התקנת מחסנית דיו שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, או אם המחסנית הייתה בשימוש במוצר אחר, מחוון מפלס הדיו לא יהיה מדויק או לא יהיה זמין.
הבט במרכז דף האבחון. הפסים עם "E" ("ריק") ועם "F" ("מלא") בכל קצה מראים את מפלסי הדיו במחסניות. ככל שמשתמשים יותר בדיו, כך הצבע החזק משתנה לצבע דהוי.
איור : המחסנית (להדפסה בשלושה צבעים) השמאלית כמעט מלאה - המחסנית הימנית כמעט ריקה
איור : גם המחסנית השמאלית וגם הימנית כמעט מלאות
הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו לפני שאיכות ההדפסה הופכת לבלתי סבירה.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.

שלב שישי: חפש פגמים בדף האבחון

באופן כללי, אם המדפסת ומחסניות ההדפסה עובדות כראוי, הפסים הם מוצקים ולא מרוחים. כמו כן, צבעי הפסים דומים לצבעי הנקודות במדבקת מחסנית ההדפסה.
הערה:
אל תשווה את הצבעים בדף הבדיקה לצבעי דף אינטרנט זה. אם המסך שלך אינו מכוון, הצבעים אינם נכונים. במקום זאת, השווה את הצבעים שעל הדף לצבעי הנקודות שעל מדבקת מחסנית ההדפסה. בעוד הנקודות הצבעוניות אינן מדויקות במאת האחוזים, סביר להניח שהן מדויקות יותר בצבען מאשר הצבעים המוצגים במחשב.

פסים מרוחים

אם הפס מרוח, מחסנית ההדפסה הרלוונטית אינה פועלת כשורה.
איור : פס צבע מרוח המראה שהמחסנית להדפסה בשלושה צבעים אינה פועלת כשורה
אם מופיעים בדף הבדיקה פסים מרוחים, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c00313117) (באנגלית).

צבעים שאינם מתאימים לצבעים שעל מדבקת המחסנית

אם אחד הצבעים שעל הפסים שונה מנקודות הצבע שעל מדבקת המחסנית, מחסנית זו אינה פועלת כשורה.
איור : אחד מצבעי הפסים שונה מנקודות הצבע שעל המחסנית - המחסנית להדפסה בשלושה צבעים אינה פועלת כשורה
אם בדף הבדיקה הצבעים שונים מאלה המופיעים על מדבקת המחסנית, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c04934693) (באנגלית).

צבעים חסרים

אם אחד מפסי הצבע חסר לגמרי, המחסנית אינה פועלת כשורה.
  איור : צבעים חסרים
 1. כל הצבעים ישנם - אין בעיה
 2. הצהוב חסר - המחסנית להדפסה בשלושה צבעים אינה פועלת כשורה
אם אחד הפסים חסר לגמרי, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c04934693) (באנגלית).

כתמי דיו

אם דף הניסיון מראה כתמי דיו, נקה את המחסניות‏.
איור : דיו מרוח
אם דף הבדיקה מראה דיו מרוח, לחץ כאן כדי להמשיך בפתרון הבעיה (c04934699) (באנגלית).

שלב שביעי: המשך בתהליך פתרון הבעיות, אם עמוד האבחון אינו מראה פגמים

אם לא הבחנת בפגמים כלשהם בדף הבדיקה, סביר להניח שהמחסניות והמוצר פועלים כשורה. לחץ כאן להמשך פתרון הבעיה (c00211601) (באנגלית).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏