ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Photosmart C4200, C4340, C4400 - שגיאת חסימת נייר

מסמך זה מיועד למדפסות HP Photosmart C4205-C4494 All-in-One.
המדפסת אינה מדפיסה או מפסיקה להזין דפים בעת ההדפסה. הודעת השגיאה חסימת נייר מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת.
  הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.
סרטון הווידאו הבא מדגים את השלבים המוסברים בדף זה. ייתכן שהחלק החיצוני של המדפסת יראה שונה, אך השלבים זהים.
שלב 1: חפש נייר תקוע
חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את החסימה.
  שים לב:
ניסיון לשחרר חסימת נייר מחזית המדפסת עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה. במידת האפשר צור גישה ושחרר חסימות נייר דרך גב המדפסת.
 1. כבה את ה‏המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  נתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת, כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 2. משוך את מגש ההזנה כלפי מטה כדי לפתוח אותו, אם יש צורך בכך. לאחר מכן, הורד את דלת מחסניות ההדפסה כלפי מטה.
 3. משוך בעדינות את הנייר התקוע מבין הגלילים.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע, הוצא את פיסות הנייר מתוך הגלילים והגלגלים. אם לא תוצאנה כל פיסות הנייר מתוך המדפסת, עלולות להגרם חסימות נייר נוספות.
 4. סגור את מגש ההזנה ואת דלת מחסניות הדיו.
 5. חבר את כבל המתח לגב המדפסת.
 6. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
אם מצאת נייר תקוע והוצאת אותו מכל אזורי המדפסת, אך הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.
שלב 2: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות
ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת.
 1. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. משוך את מגש ההזנה כלפי מטה כדי לפתוח אותו, אם יש צורך בכך. לאחר מכן, הורד את דלת מחסניות ההדפסה כלפי מטה.
 3. הפעל לחץ על הצד הימני של גררת ההדפסה כדי להזיזה שמאלה. אל תלחץ על ידיות כלשהן.
  • אם גררת ההדפסה נעה בחופשיות, סגור את דלת המחסניות והמשך לשלבים הבאים בתהליך.
  • אם הגררה אינה נעה בחופשיות, הפסק את השלבים בנוהל זה, דלג אל שלח את המדפסת לתיקון.
 4. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 3: ניקוי גלילי הזנת הנייר
אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. לחץ כלפי פנים את הלשונית שבחלק השמאלי של הדלת האחורית, כדי לשחרר את הדלת. משוך את הדלת אל מחוץ למדפסת כדי להוציאה.
 3. הוצא כל פסולת, לכלוך, או שאריות נייר.
 4. ניקוי גלילי הזנת הנייר. נקה את הגלילים על ידי ניגובם במטלית נטולת-מוך שהורטבה מעט במים מזוקקים או מינרליים.
    הערה:
  סובב את הגלילים באצבעותיך כדי לנקותם סביב סביב.
 5. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין.
 6. החזר את דלת הגישה האחורית למקומה. דחף את הדלת בעדינות קדימה עד שתינעל במקומה בנקישה.
 7. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 4: איפוס המדפסת
לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימת נייר (חסימת נייר כוזבת). אפס את המדפסת כדי לנסות למחוק שגיאת חסימת נייר כוזבת, ונסה להדפיס שוב.
 1. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה.
 2. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 3. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת.
 4. פתח את דלת המחסנית.
  הגררה תזוז לקצה הימני של המדפסת.
 5. הוצא את מחסניות הדיו ולאחר מכן הנח אותם בזהירות הצדה.
 6. סגור את דלת המחסנית.
 7. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 8. המתן ‏60 שניות.
 9. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 10. הפעל את המדפסת.
 11. פתח את דלת המחסנית.
  הגררה תזוז לקצה הימני של המדפסת.
 12. הכנס מחדש את המחסניות.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לתוך החריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לתוך החריץ הימני.
 13. סגור את דלת המחסנית.
 14. במגש ההזנה, טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏