ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות All-in-One מסדרת HP Officejet F2100 - החלפת מחסניות הדפסה

הקדמה
מסמך זה מסביר כיצד להחליף מחסניות הדפסה.
החלפת מחסניות ההדפסה
להחלפת מחסניות הדפסה, פעל בהתאם להוראות שלהלן.
שלב ראשון: הוצאת מחסניות ההדפסה
 1. ודא שמכשיר HP All-in-One פועל.
    שים לב:
  אם HP All-in-One כבוי כאשר אתה פותח את דלת מחסנית ההדפסה כדי לגשת אל המחסניות, הוא לא ישחרר את המחסניות לצורך החלפתן. אתה עלול לגרום נזק למכשיר אם מחסניות ההדפסה אינן מעוגנות בבטחה בעת הניסיון להסיר אותן.
 2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה. גררת ההדפסה תנוע כעת למרכז ה-All-in-One.
  איור : פתיחת דלת מחסניות ההדפסה
 3. המתן עד שגררת ההדפסה תהיה דוממת ושקטה, ולאחר מכן לחץ קלות כלפי מטה על מחסנית ההדפסה כדי לשחררה.
  • הסר את המחסנית מתוך החריץ שבצד שמאל, כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים.
  • הסר את המחסנית מתוך החריץ שבצד ימין, כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשחור.
 4. משוך את מחסנית ההדפסה כלפיך ואל מחוץ לחריץ שלה.
  • אם אתה מסיר את המחסנית להדפסה בשחור כדי להתקין את המחסנית להדפסת צילומים, אחסן את המחסנית להדפסה בשחור במגן מחסנית ההדפסה או במכל פלסטיק אטום.
  • אם המחסנית הוצאה בגלל שכמות הדיו בה קטנה או שהדיו אזל, שלח את המחסנית למיחזור. התוכנית למיחזור חומרים מתכלים של HP קיימת במדינות/אזורים רבים, ומאפשרת לך למחזר מחסניות הדפסה משומשות ללא תשלום.
 1. ודא שמכשיר HP All-in-One פועל.
    שים לב:
  אם HP All-in-One כבוי כאשר אתה פותח את דלת מחסנית ההדפסה כדי לגשת אל המחסניות, הוא לא ישחרר את המחסניות לצורך החלפתן. אתה עלול לגרום נזק למכשיר אם מחסניות ההדפסה אינן מעוגנות בבטחה בעת הניסיון להסיר אותן.
 2. פתח את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : פתיחת דלת מחסניות ההדפסה
  ודא שגררת המדפסת נעה למרכז. אם גררת ההדפסה אינה נעה למרכז, כבה את ההתקן ולאחר מכן הפעל אותו מחדש.
 3. הסר את סרט ההדבקה משתי המחסניות.
  איור : הסרת הסרט שעל מחסנית ההדפסה
    שים לב:
  ‏ אין לגעת במגעים בצבע נחושת ואין להחזיר את סרט ההדבקה למחסניות ההדפסה.
  איור : מגעים בצבע נחושת
 4. אחוז במחסניות כאשר הסמל של HP פונה כלפי מעלה.
 5. הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לחריץ המחסנית השמאלי ואת המחסנית להדפסה בשחור לחריץ המחסנית הימני.
  איור : חריצי גררת ההדפסה
  איור : הכנסת המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לתוך החריץ השמאלי
 6. הקפד לדחוף את המחסניות פנימה בחוזקה עד שייכנסו למקומן בנקישה.
  איור : דחיפת המחסנית למקומה
  איור : המחסניות להדפסה בשלושה צבעים ובשחור מותקנות במקומן
 7. סגור את דלת מחסניות ההדפסה.
  איור : סגירת דלת מחסניות ההדפסה
בכל פעם שאתה מתקין או מחליף מחסנית הדפסה, יבקש ממך מכשיר All-in-One של HP ליישר את המחסניות. כמו כן, באפשרותך ליישר את מחסניות ההדפסה בכל עת מלוח הבקרה או באמצעות התוכנה שהתקנת עם המכשיר‏‏. יישור מחסניות ההדפסה מבטיח פלט איכותי.
  הערה:
אם תסיר ותתקין מחדש את אותה מחסנית ההדפסה, ה-All-in-One של HP לא ינחה אותך ליישר את מחסניות ההדפסה. ה-All-in-One של HP זוכר את ערכי היישור עבור אותה מחסנית הדפסה, כך שאין צורך ליישר מחדש את מחסניות ההדפסה.
ליישור מחסניות הדפסה שזה עתה הותקנו
 1. ודא שבמגש ההזנה טעון נייר לבן רגיל בגודל A4 או Letter. המכשיר ידפיס גיליון יישור מחסניות הדפסה.
    הערה:
  אם בעת יישור מחסניות הדפסה טעון במגש ההזנה נייר צבעוני, היישור ייכשל. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל חדש , ולאחר מכן נסה לבצע את היישור שוב.
 2. טען את גיליון היישור של מחסניות ההדפסה כשהצד המודפס פונה כלפי מטה בפינה השמאלית הקדמית של משטח הזכוכית כאשר חלקו העליון של העמוד מונח בצד שמאל.
  איור : טעינת גיליון היישור
 3. לחץ על לחצן Scan ().
  כעת יתחיל HP All-in-One בתהליך יישור מחסניות ההדפסה. מחזר או השלך את דף היישור של מחסנית ההדפסה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏