ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  אנחנו משדרגים את האתר שלנו

  אם תיתקלו בשגיאות בתקופה זו, נא לנסות שוב מאוחר יותר. 

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה ‏Paper Jam (חסימת נייר) מוצגת ב-HP Officejet 6300 All-in-One Printer Series

הבעיה
בעת ניסיון להדפיס, מופיעה הודעת השגיאה 'Paper Jam' (חסימת נייר) בתצוגת לוח הבקרה של המוצר. המוצר אינו מדפיס, או מפסיק להזין נייר.
הפתרון
הודעות חסימת נייר יכולות להיות אמיתיות או שקריות. יתכן שהמוצר ידווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל חסימת נייר. השלבים הבאים יפתרו הן את ההודעות האמיתיות בדבר חסימת נייר והן את השקריות.
לפתרון הבעיה, פעל על פי השלבים הבאים, בסדר שהם מופיעים.
סרטון הווידאו הבא מדגים את השלבים המוסברים בדף זה. המראה החיצוני של המוצר עשוי להיות שונה, אך השלבים זהים גם עבור המוצר שברשותך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון, או כדי לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.
הסר כל נייר חופשי ממגש הקלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע.
שלב שני: שחרר את החסימה מה-All-in-One
בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר חסימת נייר ממזין המסמכים האוטומטי (ADF), ולאחר מכן כדי לשחרר את החסימה מגב המוצר.
  שים לב:
שחרור חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה. במידת האפשר, תמיד יש לשחרר חסימות נייר באמצעות דלת הגישה האחורית.
 1. הרם את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי (ADF).
  איור : הרם את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי
 2. משוך בעדינות את הנייר אל מחוץ לגלילים.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע כאשר אתה מוציא אותו מבין הגלילים, בדוק את הגלילים ואת הגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות. אם נותרות פיסות נייר קרועות בתוך המוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 3. אם אין נייר בגלילים, הרם את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : הרם את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי
 4. בדוק אם יש נייר החוסם את המנגנון של מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : בדוק אם יש נייר חוסם במזין המסמכים האוטומטי
 5. הורד בעדינות את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי.
 6. סגור את המכסה של מזין המסמכים האוטומטי.
 1. פתח את הדלת האחורית. לחץ על הלשונית בצד שמאל של הדלת כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את הדלת הרחק מהמוצר כדי להסיר אותה.
    שים לב:
  שחרור חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה. במידת האפשר, תמיד יש לשחרר חסימות נייר באמצעות דלת הגישה האחורית.
  איור : הסר את הדלת האחורית
 2. משוך בעדינות את הנייר אל מחוץ לגלילים.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע כאשר אתה מוציא אותו מבין הגלילים, בדוק את הגלילים ואת הגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות. אם נותרות פיסות נייר קרועות בתוך המוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 3. סגור את הדלת האחורית. דחף את הדלת בעדינות קדימה עד שתינעל במקומה בנקישה.
 4. לחץ על OK כדי להמשיך בעבודה הנוכחית.
    הערה:
  ייתכן שעבודת ההדפסה תתבטל במקום שהיא תודפס. אם זה כך, הדפס את המסמך מחדש.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב שלישי: נקה את הגלילים
בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את הגלילים כדי להסיר לכלוך או פיסות נייר.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. הסר את הדלת האחורית. לחץ כלפי פנים את הלשונית בצד השמאלי של הדלת האחורית ולאחר מכן משוך את הדלת הרחק מהמוצר.
  איור : הסר את הדלת האחורית
 4. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת-מוך במים מזוקקים או מינרליים, ונגב בעדינות את גלילי הנייר.
  סובב את הגלילים באצבעותיך בזמן הניקוי כדי לנקותם סביב סביב.
  איור : ניקוי גלילי הזנת הנייר
 5. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין.
 6. החזר למקומה את הדלת האחורית. דחף את הדלת בעדינות כלפי המוצר עד שתיכנס למקומה בנקישה.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 8. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
שלב רביעי: טען נייר מחדש ובדוק את ה-All-in-One
 1. הכן ערימת נייר לטעינה במוצר, ולאחר מכן שחרר את הדפים בערימה ואוורר אותם כדי לוודא שאין דפים צמודים.
 2. טען מחדש את הנייר במגש ההזנה.
 3. פתח את המסמך שהדפסתו נעצרה כשהחסימה התרחשה. פתח את המסמך באותה תוכנית שבה השתמשת לפני החסימה.
 4. לחץ על קובץ, לחץ על הדפסה, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. בחלון מאפיינים של המדפסת, לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות.
 6. ודא שסוג הנייר המצוין בתיבת הטקסט הסוג הוא תואם את סוג הנייר שנמצא במוצר.
    הערה:
  חסימת נייר עלולה להתרחש אם בחלון העדפות של המדפסת מוגדר נייר צילום, אך בפועל נטען בה נייר רגיל.
 7. נסה להדפיס את העבודה שנית.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הסיבה
הפעולות הבאות עלולות לגרום לחסימות נייר:
 • הוספת נייר בזמן שהמוצר מדפיס
 • טעינת יותר מ-‏35 גיליונות נייר במגש של מזין המסמכים
 • שימוש בנייר מקופל, מקומט או קרוע במגש ההזנה
 • סגירה לא מלאה של הדלת האחורית

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏