תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

שגיאת 'חסימת נייר' מוצגת במדפסות מסדרת HP Photosmart C7200 All-in-One Series

הבעיה

בעת ההדפסה המוצר מפסיק להזין דפים, והודעת השגיאה 'חסימת נייר' מופיעה בלוח הבקרה של המוצר.
הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המוצר עשוי לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. הפתרונות הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.

סרטון המדגים פתרון בעיה של נייר תקוע

סרטון הוידיאו הבא מדגים את השלבים של תיקון חסימת גררה או נייר. המוצר המוצג בסרטון הווידיאו הוא HP Photosmart C7280. מראהו החיצוני של המוצר עשוי להיות שונה, אך השלבים דומים עבור המוצר שברשותך.
אם נתקלת בבעיה בצפייה בסרטון הווידיאו או אם תרצה לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי להציג את בסרטון הווידיאו (באנגלית) ב-YouTube.

פתרון

בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

שלב ראשון: הוצא פיסות נייר חופשיות

הסר כל נייר חופשי ממגש הקלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע.

שלב שני: שחרור החסימה מגב ה-All-in-One

בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר חסימת נייר מתוך גב המוצר ומהאביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית).
  שים לב:
את הנייר שנתקע הוצא תמיד מגב המוצר, כדי למנוע נזק מכני. ניסיון לפנות חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. הוצא את האביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית) מגב המוצר.
  לחץ על הלחצנים משני צידי יחידת ההדפסה הדו-צדדית, ואז משוך אותה החוצה מהמוצר.
  איור : הסר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 4. משוך בעדינות נייר תקוע אל מחוץ לגלילים בגב המוצר.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע, ודא שלא נשארו בגלילים ובגלגלים פיסות נייר קרועות שעלולות להישאר בתוך המוצר. הוצא את כל פיסות הנייר מתוך המוצר כדי למנוע חסימות נייר נוספות.
 5. סובב את הגלילים כלפי מעלה כדי לוודא שהם זזים.
 6. הוצא נייר חוסם מתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  1. כשהגלגלים פונים כלפיך, פתח את נעילת יחידת ההדפסה הדו-צדדית על ידי משיכת הידיות האפורות משני צידי היחידה.
  2. פתח את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  3. הוצא נייר מתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  4. סגור את מכסה יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  5. נעל את יחידת ההדפסה הדו-צדדית על ידי דחיפת הידיות האפורות קדימה עד שתתייצבנה במקומה בנקישה.

שלב שלישי: נקה את הגלגלות

לפני שתחבר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בחזרה לגב המוצר, בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הנייר מפסולת, לכלוך או שאריות נייר.
 1. נגב את גלילי הזנת הנייר במטלית נטולת מוך שהורטבה מעט במים מזוקקים או מינרליים.
  סובב את הגלילים כלפי מעלה באצבעותיך כדי לנקותם סביב סביב.
  איור : ניקוי גלילי הזנת הנייר
 2. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין.
 3. חבר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בחזרה לגב המוצר. דחוף את יחידת ההדפסה הד-צדדית בעדינות קדימה עד שתתייצב במקומה בנקישה.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 6. טען נייר במגש הנייר.
 7. נסה להדפיס שוב.
  • אם הודעת השגיאה מופיעה שוב, המשך לשלב הבא.
  • אם הדפים יודפסו בהצלחה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

שלב רביעי: שחרור חסימת הנייר ממזין המסמכים האוטומטי (ADF)

בצע שלבים אלה כדי לשחרר חסימת נייר ממזין המסמכים האוטומטי:
  שים לב:
אל תרים את מכסה המוצר כדי לנסות לשחרר את המסמך החוסם ממשטח הזכוכית. אתה עלול לגרום נזק למסמך המקור.
 1. הוצא את כל מסמכי המקור ממגש מזין המסמכים.
 2. הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי
 3. הרם את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : הרם את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי
 4. משוך בעדינות את הנייר אל מחוץ למנגנון מזין המסמכים האוטומטי.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע, ודא שלא נשארו בגלילים ובגלגלים פיסות נייר קרועות שעלולות להישאר בתוך המוצר. הוצא את כל פיסות הנייר מתוך המוצר כדי למנוע חסימות נייר נוספות.
 5. הנמך את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי.
 6. סגור את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי. לחץ כלפי מטה עד שהמכסה יתייצב במקומו בנקישה.

שלב חמישי: טען נייר מחדש ונסה להדפיס שוב

הכנסה של הנייר בצורה לא נכונה עלולה לגרום לחסימות נייר. בצע את השלבים הבאים להכנסת הנייר בחזרה למוצר, ולאחר מכן נסה שוב להדפיס.
 1. משוך החוצה את מגש ההזנה הראשי.
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר למיקומם הקיצוני ביותר.
  איור : כוונן את מכווני הנייר
 3. הכנס את ערימת הנייר למגש ההזנה הראשי כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. החלק את הערימה קדימה עד שתיעצר.
  איור : החלק את הערימה קדימה
 4. הסט פנימה את מכווני רוחב הנייר ואורך הנייר עד שייעצרו בקצות הנייר.
  הערה:
  אל תעמיס דפים רבים מדי במגש ההזנה. ודא שערימת הנייר יושבת היטב במגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הנייר
 5. דחוף את מגש ההזנה הראשי בחזרה לתוך המוצר.
 6. משוך את מאריך מגש הפלט כלפיך, עד כמה שניתן.
  איור : משוך החוצה את מאריך מגש הפלט
 7. נסה להדפיס שוב.
  • אם הודעת השגיאה מופיעה שוב, המשך לשלב הבא.
  • אם הדפים יודפסו בהצלחה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

אפס את מדפסת ה-All-in-One

 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח ואת כבל ה-USB מהמוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. חבר מחדש את כבל המתח וכבל ה-USB למכשיר.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המדפסת.
 • אם הודעת השגיאה מופיעה שוב, המשך לשלב הבא.
 • אם הדפים יודפסו בהצלחה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.

שלב שישי: מסור את המוצר לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

מניעת חסימות נייר

מנע חסימות נייר באמצעות ההצעות הבאות.
 • אל תכניס יותר מ100- דפי נייר של 75 גרם/מ"ר למגש ההזנה.
 • הכנס את הנייר למגש ההזנה כך שישכב שטוח.
 • אל תדחוף את הנייר עמוק מדי לתוך מגש ההזנה.
 • אין להחזיק יותר מ-‏50 דפי נייר במזין המסמכים האוטומטי.
 • הסר לעיתים קרובות נייר מודפס ממגש הפלט.
 • אין להוסיף נייר בזמן שהמוצר מדפיס.
 • ודא שמגש הפלט מותקן כראוי.
 • ודא שהאביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית) מחוזק כהלכה בגב המוצר.
 • ודא שמכווני הנייר אינם מוצמדים כה בחוזקה לנייר, שהנייר מתעקם במגש.
 • החלק את מכוונן רוחב הדף כנגד צידה השמאלי של ערימת הנייר. החלק את מכוון אורך הדף כנגד הקצה של הנייר.
 • מנע סלסול וקמטים בנייר באמצעות אחסון כל החומרים המתכלים בצורה שטוחה ובמארז הניתן לאיטום חוזר.
 • אין לשלב סוגים שונים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה.
 • השתמש רק בסוגי הנייר המומלצים עבור המוצר שלך.
 • אל תשתמש בנייר עבה או דק מדי עבור המוצר‏‏.
 • אל תשתמש בנייר חלק, זוהר או מצופה מאוד אלא אם הוא נועד במיוחד עבור המוצר שלך.
 • אל תשתמש בטפסים מרובי-חלקים (כמו טפסים בשנים או בשלושה עותקים).
 • אל תשתמש בנייר מעוגל, מכופף, מקופל, מקומט, קרוע או כל נייר שלא שוכב שטוח.
 • אל תשתמש בנייר שכבר שימש להדפסה קודם לכן.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏