ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מוצרי HP All-in-One - המחשב אינו מתחיל לפעול או מתחיל לפעול באיטיות כאשר ה-HP All-in-One מחובר.

הבעיה
לאחר התקנת התוכנה של HP All-in-One, המחשב מפסיק להגיב במהלך הפעלתו כאשר All-in-One מחובר ומופעל. המחשב מתחיל לפעול בצורה תקינה כאשר ה-All-in-One אינו מחובר או אינו מופעל.
הפתרון
בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה.
  הערה:
מוצרי סדרת HP PSC 2179 ו2000- בלבד: הורד והתקן את עדכון הקושחה למוצרים אלו. עיין בסעיף עדכון קושחה של סדרת HP PSC 2170 ו2000- להלן, למד עליו וכיצד להשיגו. אם הבעיה לא נפתרה בעזרת העדכון, המשך ל- שלב שני: שינוי הגדרות ה-BIOS.
התקשר ליצרן המחשב ובדוק אם קיימת גרסה חדשה של ה-BIOS. HP הוציאה גרסה חדשה של BIOS עבור מחשבי HP ו-compaq שבהם התגלתה בעיה זו ועדכנה יצרני מחשבים אחרים על כך. אם יש ברשותך מחשב Compaq או HP, ייתכן ועדכוני BIOS זמינים עבורם באתר האינטרנט של HP.
אם גרסת BIOS חדשה אינה זמינה לפתרון הבעיה, השבת את יכולת האתחול של המחשב מהתקן אחסון USB חיצוני או שנה את סדר הפעלת ההתקן ב-BIOS. על יצרן המחשב לסייע לך בבדיקה או בשינוי הגדרות אלו של ה-BIOS. אם יהיה לך צורך לאתחל את המחשב מהתקן ה-USB בעתיד, החזר את ההגדרות לערכן המקורי.
  הערה:
השבתת יכולת האתחול מהתקן אחסון USB חיצוני אינה משפיעה על ביצועיו של ההתקן לאחר הופעת המסך של Microsoft Windows. היא שולטת רק על צורת הפעלת המחשב.
  שים לב:
כל שינוי המתבצע ב-BIOS יכול לגרום לסיבוכים רציניים שעשויים לחייב הזמנת שירות למחשב. פנה אל יצרן המחשב לקבלת סיוע.
שינוי ה-BIOS במחשבים של יצרנים שאינם Dell
אם המחשב שלך אינו של Dell, התקשר ליצרן לקבלת סיוע. אם היצרן אינו יודע איך להשבית הפעלה מתוך התקן ה-USB, ייתכן ויוכל לשנות את סדר האתחול (boot order) של התקליטורים שבהם משתמש ה-BIOS לאתחול. העבר את בחירת התקני ה-USB הניתנים לאתחול למקום נמוך יותר ברשימה מאשר זה של הכונן הקשיח.
  שים לב:
אם יש ברשותך מקלדת USB, אל תשבית את "USB Emulation”, את "USB Keyboard Support", או את "USB Legacy Support". אם חובה להשבית את ההגדרות, השתמש במקלדת PS/2 (מחבר עגול).
שינוי ה-BIOS במחשב Dell
פעל על פי ההוראות הבאות להשבתת יכולת האתחול מהתקני USB תוך כדי שמירה על תמיכה במקלדת USB בעת האתחול. התקשר ל-Dell במידת הצורך לקבלת סיוע.
 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את התקני ה-USB מלבד המקלדת.
 3. הפעל את המחשב. כשמוצג הלוגו של Dell, לחץ על מקש F2לכניסה לתוכנית התקנת המערכת (BIOS) . אם מופיע מסך ה-Windows, חכה עד לסיום אתחול המחשב, כבה אותו ונסה שוב.
 4. לחץ על מקש חץ למטה להדגשת התקנים משולבים (אפשרות בחירת Legacy).
 5. לחץ על המקש Enter.
 6. לחץ על מקש חץ למטהלהדגשת USB Emulation.
 7. לחץ על מקש הרווח עד אשר מוצגת האפשרות “No BOOT (ללא אתחול)” .
 8. לחץ על מקש Escפעמיים להגיע לתפריט היציאה.
 9. חבר מחדש את התקני ה-USB.
 10. וודא כי “Save Changes and Exit (שמור שינויים וצא)” מודגש, ולחץ על מקש Enter. צור קשר עם Dell לסיוע אם הבעיה עדיין קיימת.
שינוי ה-BIOS במחשב נייד Dell:
פעל על פי ההוראות הבאות להשבתת יכולת האתחול מהתקני USB תוך כדי שמירה על תמיכה במקלדת USB בעת האתחול. צור קשר עם Dell במידת הצורך לקבלת סיוע.
 1. כבה את המחשב הנייד.
 2. נתק את כל התקני ה-USB כולל מקלדות USB.
 3. הפעל את המחשב הנייד. כשמוצג הלוגו של Dell, לחץ על מקש F2לכניסה לתוכנית התקנת המערכת (BIOS) . אם מופיע מסך ה-Windows, חכה עד לסיום אתחול המחשב, כבה אותו ונסה שוב.
 4. לחץ והחזק במקש ALT בעוד אתה מקיש על מקש P עד שהתצוגה במסך תכלול את המילים "USB Emulation”.
 5. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לסמן את האפשרות "USB Emulation" .
 6. לחץ על לחצן החץ ימינה עד שמוצגת האפשרות "מושבת".
 7. לחץ פעם אחת על מקש Esc להגיע לתפריט היציאה.
 8. חבר מחדש את התקני ה-USB.
 9. ודא ש"שמור שינויים וצא" מודגש ולחץ על מקש Enter. צור קשר אם Dell לסיוע אם הבעיה עדיין קיימת.
עדכוני סדרת קושחה HP PSC 2170 ו-HP PSC 2200
HP יצרה תיקון קושחה (firmware patch) למוצרי All-in-One הבאים:
 • סדרת HP PSC 2200 (PSC 2210, PSC 2210xi, PSC 2210v)
 • סדרת HP PSC 2170 (PSC 2170, PSC 2171, PSC 2175, PSC 2175xi, PSC 2175v, and PSC 2179)
    הערה:
  אל תתקין תיקון זה אם ברשותך דגם שונה מאשר אלו המפורטים לעיל או שנזק בלתי הפיך עלול להיגרם ל-All-in-One.
הבעיות הבאות נפתרות בעזרת התיקון:
 • לאחר התקנת התוכנה של HP All-in-One, המחשב מפסיק להגיב במהלך הפעלתו כאשר All-in-One מחובר ומופעל. חלק זה של התיקון יפתור את הבעיה כאשר ה-All-in-One מחובר למחשב Compaq של HP. ייתכן והוא גם יפתור את הבעיה במחשבים של יצרנים אחרים.
 • רק לסדרות PSC 2200: ה-All-in-One אינו מזהה פקסים נכנסים בצורה מדוייקת. כמו כן, ה-All-in-One עלול לזהות בטעות שיחה קולית כפקס נכנס.
 • לאחר התקנת מחסניות דיו, ה-All-in-One עשוי לדחות מחסנית דיו אחת או יותר, או להידרש לחמש דקות להדפסת דף יישור.
 • לאחר לחיצה על לחצן ההעתקה או הסריקה עשויה להופיע ההודעה "מתחמם" ולהישאר עד אין סוף.
    הערה:
  לפני התקנת התיקון, חובה להתקין ולהפעיל את תוכנת ה-All-in-One.
פעל בהתאם לשלבים הבאים כדי להוריד ולהתקין את התיקון.
 1. הורד את התיקון ל-All-in-One שלך בדף התיקון שבאתר האינטרנט:
 2. לחץ על Download Now (הורד עתה) להורדת הקובץ HpAiOFWUpdate2_2.exe.
 3. לחץ על שמור כדי לשמור את הקובץ במחשב.
 4. כעת ייפתח חלון Save As (שמור בשם). בחר Desktop (שולחן העבודה) בתוךSave in (שמור ב-) ולאחר מכן לחץ על Save (שמור).
 5. לאחר השלמת ההורדה, סגור את כל התוכניות הפועלות וודא שה-all-in-one מחובר ופועל במצב של "מוכן".
 6. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ HpAiOFWUpdate2_2.exeבשולחן העבודה של Windows להתקנת התיקון.
פתרון מעקף
אם אינך שלם עם עדכון גרסת ה-BIOS במחשב, תוכל לנתק את כבל ה-USB מגב המדפסת לפני כל הפעלה של המחשב. המתן על לסיום ההפעלה של המחשב והופעת הודעה במסך הראשי לחיבור כבל ה-USB.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏