ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת מחסניות עבור מדפסות מסדרת HP Officejet J6400 All-in-One Series

הקדמה
למניעת בעיות באיכות ההדפסה, החלף את המחסניות כשמפלס הדיו בהן נמוך או כשהן ריקות.
החלפת מחסניות
בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המחסניות הישנות.
הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
  הערה:
סרטון זה מציג את סדרת המדפסות HP Officejet J6400 All-in-One, אך השלבים זהים עבור המדפסת שברשותך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידאו או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידאו ב-YouTube.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
    הערה:
  אם המדפסת כבויה כאשר אתה פותח את דלת הגישה למחסנית כדי לגשת למחסניות, המדפסת לא אינה משחררת את המחסניות להחלפה. אתה עלול לגרום נזק למדפסת אם המחסניות אינן מעוגנות בבטחה כשאתה מנסה להוציא אותן.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
  הגררה תזוז לקצה הימני של המדפסת.
 3. המתן עד שגררת ההדפסה תהיה דוממת ושקטה, ולאחר מכן לחץ קלות כלפי מטה על מחסנית ההדפסה כדי לשחררה.
  להחלפת המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, הסר את המחסנית מהחריץ שמשמאל.
  להחלפת המחסנית להדפסה בשחור, המחסנית להדפסת צילומים, או המחסנית להדפסת צילומים באפור, הסר את המחסנית מהחריץ שמימין.
  איור : הסר את המחסנית
  תמונה: הסר את המחסנית.
 4. משוך את המחסנית כלפיך ומחוץ לחריץ שלה.
 5. הוצא את המחסנית החדשה מאריזתה, השתדל לגעת אך ורק בפלסטיק השחור. השתמש בלשונית המשיכה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
   איור : הסר את הסרט הפלסטי
   תמונה: הסר את הסרט הפלסטי.
  1. מגעים בצבע נחושת
  2. סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
  3. חרירי דיו מתחת לסרט
    שים לב:
  אין להניח סרט הדבקה על המחסניות, ואין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. פעולה זו עלולה לגרום לסתימות, כשל במערכת הדיו ומגעים חשמליים פגומים.
  איור : אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו
  תמונה: אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו.
 6. אחוז במחסנית החדשה כשהסמל של HP פונה כלפי מעלה, והכנס את המחסנית החדשה לחריץ המחסנית הריק. דחף את המחסנית פנימה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  • אם אתה מתקין את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, החלק אותה לתוך החריץ השמאלי.
  • אם אתה מתקין מחסנית דיו להדפסה בשחור, מחסנית להדפסת צילומים או מחסנית להדפסת צילומים באפור, החלק אותה לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנס את המחסנית החדשה לחריץ המתאים
  תמונה: הכנס את המחסנית החדשה לחריץ המתאים.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
המוצר יבקש ממך ליישר את המחסניות בכל פעם שתתקין או תחליף מחסנית. ניתן גם להשתמש בלוח הבקרה של המוצר או בתוכנת HP כדי ליישר את המחסניות בכל זמן שהוא. יישור מחסניות ההדפסה הכרחי להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר.
 1. טען נייר לבן, רגיל, שלא נעשה בו שימוש, בגודל U.S. letter או A4 במגש ההזנה.
 2. לחץ על לחצן Setup (הגדרות) ( ) בלוח הבקרה של המוצר.
 3. בחר באפשרות Tools‎ (כלים) ולאחר מכן בחר באפשרות ‎Align Print Cartridge (יישור מחסנית הדפסה).
 4. המוצר מדפיס דף בדיקה עצמית ומיישר את המחסניות. מחזר את הדף או השלך אותו.
  איור : הדפס דף בדיקה עצמית
  איור: הדפס דף בדיקה עצמית

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏