תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Officejet 6500‏, J6400 - השגיאה 'חסימת נייר'

מסמך זה מיועד למדפסות HP Officejet 6500‏, J6405‏, J6410‏, J6413‏, J6415‏, J6424‏, J6450‏, J6480 ו-J6488 All-in-One.
עבודת ההדפסה נעצרת והודעת שגיאה חסימת נייר מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת.

סקירה כללית - סרטון וידאו

סרטון הווידאו הבא מדגים את השלבים המוסברים בדף זה. ייתכן שהחלק החיצוני של המדפסת יראה שונה, אך השלבים זהים.

שלב 1: חפש נייר תקוע

חסימות נייר עלולות לקרות באזורים רבים במדפסת. אם אינך מצליח למצוא את חסימת הנייר באזור אחד, המשך לחפש באזור הבא עד שתאתר את החסימה.
  שים לב:
ניסיון לשחרר חסימת נייר מחזית המדפסת עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה. במידת האפשר צור גישה ושחרר חסימות נייר דרך גב המדפסת.
אם מצאת נייר תקוע והוצאת אותו מכל אזורי המדפסת, אך הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור של פתיחת דלת הגישה למחסניות הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר כדי שלא להסתכן בהתחשמלות.
 5. חפש פיסות נייר או חפץ כלשהו שעלול להגביל את תנועת הגררה.
  איור: איור של נייר בנתיב הגררה שעלול לעצור את גררת ההדפסה
 6. הוצא כל נייר או חפץ שתמצא.
  הערה:
  אם הנייר נקרע במהלך הסרתו מהגלילים, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות. אם יישארו במדפסת חתיכות נייר, ייתכן שייווצרו חסימות נייר נוספות.
 7. הכנס את היד למדפסת, והזז את הגררה ידנית.
  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המדפסת, הזז את הגררה לצד שמאל של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה באמצע המוצר, הזז את הגררה לצדו הימני.
 8. ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת על-ידי דחיפה קלה של הגררה שמאלה, ולאחר מכן ימינה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור של סגירת דלת הגישה למחסנית הדיו
 10. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 3: ניקוי גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלגלות הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. כבה את ה‏המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  נתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת, כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 2. הסר את דלת הגישה האחורית או את יחידת ההדפסה הדו-צדדית מגב המדפסת.
  • להסרת דלת הגישה האחורית: לחץ את שני לחצני השחרור זה כלפי זה, ולאחר מכן משוך את הדלת הרחק מהמדפסת.
   איור המדגים את הסרת דלת הגישה האחורית
  • להסרת היחידה להדפסה דו-צדדית: לחץ על הלחצנים בשני צידי יחידת ההדפסה הדו-צדדית, ומשוך אותה כלפיך.
   איור המדגים את הסרת היחידה להדפסה דו-צדדית
 3. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 4. לחץ את המטלית על גבי הגלילים וסובב אותם מעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור של הגלילים
 5. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
  • אם המדפסת שלך כוללת דלת גישה אחורית, חבר אותה מחדש ולאחר מכן המשך לסוף הסעיף.
  • אם המדפסת שלך כוללת יחידת הדפסה דו-צדדית, המשך עם שלבים אלה.
 6. ודא שגלילי הזנת הנייר ביחידה להדפסה הדו-צדדית נקיים, שאין בהם פיסות נייר ושהם מסתובבים בחופשיות.
  צילום של הגלילים ביחידה להדפסה הדו-צדדית
 7. נקה את המשטח של גלילי היחידה להדפסה דו-צדדית באותה דרך שניקית את הגלילים הגדולים בתוך המדפסת.
 8. אפשר לגלילים של היחידה להדפסה דו-צדדית להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
 9. החזר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית למקומה. דחף את הדלת בעדינות קדימה עד שתינעל במקומה בנקישה.
 10. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: איפוס המדפסת

לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימת נייר (חסימת נייר כוזבת). אפס את המדפסת כדי לנסות למחוק שגיאת חסימת נייר כוזבת, ונסה להדפיס שוב.
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.
 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.
 3. המתן ‏60 שניות.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.
  הערה:
  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.
 5. הפעל את המדפסת.

שלב 5: הורד את עדכון הקושחה והתקן אותו (סדרה Officejet J6400 בלבד)

עבור אל תמיכת הלקוחות של HP - הורדות תוכנות ומנהלי התקן כדי להוריד ולהתקין את קושחת המדפסת העדכנית.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 6: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏