תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

‏‎HP Officejet‏ L7500‏, L7600‏, ‎L7700 All-in-One Series‏ המדפסת - התקנת מחסניות וראשי הדפסה

הקדמה

בצע את ההוראות לפי הסדר שבו הן מוצגות, כדי להתקין את המחסניות וראשי ההדפסה בפעם הראשונה.

סרטון וידאו של התקנת מחסניות וראשי הדפסה

הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף ראש הדפסה.
הערה:
המוצר המוצג בסרטון הוא Officejet Pro L7780. מראהו החיצוני של המוצר עשוי להיות שונה, אך השלבים דומים עבור המוצר שברשותך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידיאו, או כדי לצפות בו בגודל אחר, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידיאו ב-YouTube.

התקנת המחסניות וראשי ההדפסה

שלב ראשון: התקן את המחסניות

על-מנת שהתקן ה-HP All-in-One יפעל, יש להתקין כהלכה את כל ארבע המחסניות.
בצע את השלבים הבאים להתקנת המחסניות.
 1. פתח את מכסה המחסניות.
 2. הוצא כל מחסנית מאריזתה.
 3. ישר כל מחסנית עם החריץ המתאים לה על-פי קוד הצבע, ולאחר מכן הכנס את המחסנית לחריץ.
 4. לחץ על המחסניות בחוזקה עד שייכנסו למקומן בנקישה.
 5. סגור את מכסה המחסניות.
   איור : התקן את המחסניות
   התקן את המחסניות
  1. פתח את מכסה המחסניות.
  2. הוצא את המחסניות מאריזותיהן.
  3. התקן את המחסניות.
  4. סגור את מכסה המחסניות.

שלב שני: התקן את ראשי ההדפסה

בצע את השלבים הבאים להתקנת ראשי ההדפסה.
 1. פתח את המכסה העליון של המדפסת. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן אישור עד שהגררה תנוע שמאלה.
    שים לב:
  המתן עד שהגררה תגיע לצד שמאל של המדפסת. אם הגררה לא נעה שמאלה אוטומטית, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש, ולאחר מכן נסה שוב ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן אישור. ראש ההדפסה עלול להינזק אם הגררה לא תהיה לגמרי בצד שמאל לצורך ההתקנה.
  איור : פתח את המכסה העליון
  פתח את המכסה העליון
 2. אם אתה מתקין ראשי הדפסה בפעם הראשונה, הסר את כיסוי הקרטון מגררת ראשי ההדפסה.
  איור : הסר את כיסוי הקרטון
  הסר את כיסוי הקרטון
 3. הרם את תפס ראש ההדפסה.
  איור : הרם את תפס ראש ההדפסה
  מבט עם תפס ראש הדפסה מורם
 4. לפני הכנסת ראש ההדפסה, נער את ראש ההדפסה מעלה ומטה לפחות שש פעמים כאשר הוא עדיין בתוך אריזתו.
  איור : נער את ראש ההדפסה שש פעמים
  נער את ראש ההדפסה שש פעמים
 5. הוצא את ראש ההדפסה מתוך אריזתו, והסר את מכסי ההגנה הכתומים.
    שים לב:
  אל תנער את ראשי ההדפסה לאחר הסרת המכסים.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה מאריזתו והסר את המכסים הכתומים
  הוצא את ראש ההדפסה מאריזתו והסר את המכסים הכתומים
 6. הכנס את ראש ההדפסה לתושבת בעל קוד הצבע המתאים. על התווית שעל ראש ההדפסה להתאים לתווית שעל תפס ראש ההדפסה.
  איור : הכנס את ראשי ההדפסה
  הכנס את ראשי ההדפסה
 7. לחץ על ראש ההדפסה כלפי מטה בחוזקה כדי לוודא מגע תקין.
 8. משוך את לשונית תפס ראש ההדפסה קדימה עד הסוף, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה כדי לנעול את התפס במקומו.
  הערה:
  יתכן שיהיה עליך להפעיל מעט לחץ כדי לנעול את התפס.
  איור : נעל את התפס
  נעל את התפס
 9. סגור את הכיסוי העליון.
  איור : סגור את המכסה העליון
  סגור את המכסה העליון

שלב שלישי: ישר את ראשי ההדפסה

בכל פעם שמתקינים או מחליפים ראש הדפסה, המדפסת מיישרת באופן אוטומטי את ראשי ההדפסה כדי לספק את איכות ההדפסה הטובה ביותר. אם המדפסת לא מדפיסה את דף היישור אוטומטית, התחל את תהליך היישור באופן ידני.
אם התקנת את תוכנת HP המצורפת למדפסת, תוכל להשתמש בהוראות שבעמודה השמאלית להלן. אם לא התקנת אותה, באפשרותך להשתמש בהוראות שבעמודה הימנית.
תוכנת HP מותקנת
תוכנת HP לא מותקנת
 1. ודא שבמדפסת טעון נייר לבן חדש.
 2. פתח את HP Solution Center, לחץ על Settings (הגדרות), ולאחר מכן על Printer Toolbox (ארגז הכלים של המדפסת).
 3. בחר בכרטיסייה Services (שירותים) ולאחר מכן לחץ על Align Printheads (יישור ראשי ההדפסה).
  איור : Align Printheads (יישור ראשי ההדפסה)
 4. החלון Align Printheads (יישור ראשי הדפסה) נפתח. לחץ על Align‏ (ישר). המדפסת מדפיסה את דף היישור.
 1. ודא שבמדפסת טעון נייר לבן חדש.
 2. לחץ על הלחצן הגדרה בלוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על6 בלוח המקשים או גלול אל כלים.
 3. לחץ על 4 בלוח המקשים או גלול אל Align Printer (ישר מדפסת).
 4. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על אישור שוב לאחר סיום היישום, כדי להמשיך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏