תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP ‏- המחשב לא מתחיל לפעול, והוא פולט קוד צפצוף או מדליק נורית חיווי

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP ו-Compaq.
אם המחשב שלך לא מופעל, נוריות LED או צפצופים יכולים לסייע בזיהוי הבעיה. המידע הבא מתאר את קודי השגיאה של הנורית המהבהבת והצפצוף ואת אופן פתרון הבעיה.
מחשב נייד עם מכסה פתוח, ואורות מונפשים המהבהבים.
הערה:
אם נוריות החיווי מפסיקות להבהב והמחשב לא מופעל, לחץ שוב על הלחצן הפעלה כדי לחזור על רצף ההבהוב.
דפוסים ספציפיים של הבהובים ארוכים וקצרים ביחד עם צפצופים ארוכים וקצרים (כאשר ישים) מזהים שגיאות במהלך תהליך האתחול. למחשבים חדשים יותר יש רצפי הבהוב בני שני חלקים עם נוריות בצבעים שונים כדי לציין שגיאות ספציפיות. רצף הבהוב/צפצוף של LED בקרבת מקשי Caps Lock ו-Number Lock מציין את סוג השגיאה:
 • הבהובי נורית החיווי האדומה של Caps Lock הם ארוכים.
 • הבהובי נורית החיווי הלבנה של Caps Lock הם קצרים. לדוגמה, '3.5' מציין 3 הבהובים אדומים ארוכים ו-5 הבהובים לבנים קצרים.
 • במערכות שאינן כוללות נורית חיווי בת שני צבעים, גם ההבהובים הארוכים וגם ההבהובים הקצרים הם בלבן.
 • מערכות מסוימות אינן כוללות רמקול ואינן מצפצפות.
שים לב לרצף ההבהוב והשתמש בתרשים כדי לזהות את מצב השגיאה. לאחר מכן השתמש בשלבי פתרון הבעיות כדי לפתור את הבעיה.
זיהוי דפוסי אור וצפצופים
דפוס נורית וצפצוף
הרכיב שנבדק
מצב שגיאה
שלבים לפתרון בעיות
‏2.2 (הבהוב)
‏BIOS
האזור הראשי (DXE) של ה-BIOS נפגם והשחזור של תמונה בינארית אינו זמין. ‏(קורה גם בעת עדכון ה-BIOS.)
בצע שחזור BIOS באמצעות מדיה חיצונית (USB או CD-ROM). עבור אל מחשבים ניידים של HP - שחזור ה-BIOS לקבלת מידע נוסף.
‏2.3 (הבהוב)
‏BIOS
המדיניות של הבקר המוטמע דורשת מהמשתמש להזין רצף מקשים.
נתק את כבל המתח והפעל את המחשב באמצעות מתח הסוללה. פעולה זו מאפסת את הבקר המוטמע/בקר המקלדת.
 1. נתק את מתח ה-AC מהמחשב.
 2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך יותר מ-12 שניות.
 3. שחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי (לאחר 12 שניות לפחות).
  המחשב מופעל ואמור לבצע אתחול באופן תקין.
 4. חבר מחדש את מתח ה-AC למחשב.
‏2.4 (הבהוב)
‏BIOS
הבקר המוטמע בודק או משחזר את נעילת האתחול.
נתק את כבל המתח והפעל את המחשב באמצעות מתח הסוללה. פעולה זו מאפסת את הבקר המוטמע/בקר המקלדת.
 1. נתק את מתח ה-AC מהמחשב.
 2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך יותר מ-12 שניות.
 3. שחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי (לאחר 12 שניות לפחות).
  המחשב מופעל ואמור לבצע אתחול באופן תקין.
 4. חבר מחדש את מתח ה-AC למחשב.
‏3.2 (הבהוב)
חומרה
תם הזמן הקצוב של הבקר המוטמע בהמתנה לחזרת ה-BIOS מאתחול זיכרון.
הסר את הזיכרון והחזר אותו שוב למקומו. עיין בסעיף הסרה והתקנה מחדש של מודולי זיכרון במחשב נייד לקבלת מידע נוסף.
אם ההסרה וההחזרה למקום של הזיכרון אינן פותרות את הבעיה, נסה להחליף את מודולי הזיכרון. כדאי גם לשקול פנייה לתמיכה לצורך תיקון בשל כשל זיכרון RAM או לוח מערכת אפשרי.
‏3.3 (הבהוב/צפצוף)
חומרה
תם הזמן הקצוב של הבקר המוטמע בהמתנה לחזרת ה-BIOS מאתחול גרפיקה או אם אתחול של התקן פלט גרפיקה נכשל.
צור קשר עם התמיכה עבור תיקון בשל כשל של הכרטיס הגרפי או הווידאו.
‏3.4 (הבהוב)
חומרה
לוח המערכת מציג כשל חשמל.
בדוק את חיבורי כבל המתח. ודא כי כל מתאם מתח חיצוני הוא בעל קיבולת מספיקה עבור המערכת.
‏3.5 (הבהוב)
חומרה
ה-CPU לא זוהה.
צור קשר עם התמיכה עבור תיקון בשל כשל לוח המערכת או ה-CPU.
‏4.2 (הבהוב/צפצוף)
תרמי
זוהה מצב של חימום יתר של CPU.*
הנח למחשב להתקרר, ולאחר מכן עבור לסעיף הסרת אבק מאזורי הקירור במחשב נייד.
‏4.3 (הבהוב/צפצוף)
תרמי
זוהה מצב של התחממות יתר של טמפרטורת הסביבה.
אם השגיאה נמשכת לאחר הקירור וניקוי המחשב הנייד, ייתכן שנגרם נזק הקשור לחום לרכיבים הפנימיים. צור קשר עם התמיכה עבור תיקון.
‏4.4 (הבהוב/צפצוף)
תרמי
זוהה מצב של חימום יתר של GPU (יחידה לעיבוד גרפיקה).
‏5.2 (הבהוב)
לוח המערכת
הבקר המוטמע אינו מוצא קושחה חוקית.
נתק את כבל המתח והפעל את המחשב באמצעות מתח הסוללה. פעולה זו מאפסת את הבקר המוטמע/בקר המקלדת.
 1. נתק את מתח ה-AC מהמחשב.
 2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך יותר מ-12 שניות.
 3. שחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי (לאחר 12 שניות לפחות).
  המחשב מופעל ואמור לבצע אתחול באופן תקין.
 4. חבר מחדש את מתח ה-AC למחשב.
‏5.3 (הבהוב)
לוח המערכת
תם הזמן הקצוב של הבקר המוטמע בהמתנה לחזרת ה-BIOS.
הסר את כל התקני האביזרים מהמחשב הנייד.
אם קוד השגיאה מופיע שוב, צור קשר עם התמיכה עבור תיקון אפשרי.
‏5.4 (הבהוב/צפצוף)
לוח המערכת
תם הזמן הקצוב של הבקר המוטמע בהמתנה לחזרת ה-BIOS מאתחול לוח המערכת (סוף POST).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏