ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

בעיות חסימת נייר או הזנת נייר ‏במדפסות All-in-One מסדרת HP Officejet ו-‏PSC

הקדמה
מסמך זה מתאר כיצד לפתור בעיות בחסימת נייר ובהזנת נייר.
שחרור חסימת נייר
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. יתכן שהיחידה תדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר חסום. הפתרון לחסימת נייר אמיתית או כוזבת הוא זהה השני המקרים.
  אזהרה:
נייר שנתקע חייבים להוציא דרך דלת הגישה האחורית, בזמן שכבל המתח מנותק כדי למנוע נזק מכני. אין להוציא נייר שנתקע דרך חזית היחידה.
 1. כבה את מוצר HP וסובב אותו, כך שצידו האחורי פונה אליך.
 2. נתק את כבל המתח מצידה האחורי של יחידת all-in-one. ‏כבל המתח חייב להיות מנותק כדי לאפשר לגלילי הזנת הנייר להסתובב בחופשיות.
 3. ‏עמוד מול דלת הגישה האחורית ופתח אותה באמצעות סיבוב החוגה נגד כיוון השעון ומשיכת הדלת כלפיך.
  איור : הסרת דלת הגישה האחורית
 4. בדוק את גלילי הלחץ על דלת הגישה האחורית, וודא שהם נקיים ויכולים להסתובב בחופשיות. אם יש צורך, נקה את הגלילים במגבת רכה ומעט מים. אם הגלילים אינם מסתובבים בחופשיות, החלף את דלת הגישה האחורית.
  לחץ כיצד לרכוש בדף זה כדי להזמין חלקים חלופיים.
 5. דרך דלת הגישה האחורית, הוצא את הנייר התקוע. אם לא ניתן להוציא חלק מהנייר התקוע דרך דלת הגישה האחורית, הוצא אותו בזהירות דרך צידה הקדמי של היחידה.
 6. הסר את כל הנייר הנותר ממגש הנייר. זרוק נייר שניזוק או התקמט ואז ערוך מחדש ערימת נייר והטען מחדש את הנייר למגש הנייר.
 7. ‏התקן שוב את דלת הגישה האחורית.
 8. חבר מחדש את כבל המתח ליחידה ולאחר מכן הדלק את היחידה.
עדיין מתרחשות חסימות נייר
אם הבעייה ממשיכה, בדוק את הדברים הבאים:
 1. נתק את כבל המתח מיחידת all-in-one והוצא ממנה את כל הנייר.
 2. פתח את דלת הגישה האחורית ונקה את גלילי הזנת הנייר בבבד רך ונקי עם מעט מים. כשתסיים, התקן מחדש את דלת הגישה האחורית. ודא שדלת הגישה האחורית נעולה לחלוטין. אם הדלת אינה נעולה כראוי, הנייר יתקמט.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות ההדפסה.
 4. התבונן בחזית יחידת all-in-one. קיימים ארבעה גלילי לחץ ממתכת הרכובים על גליל ההזנה העיקרי. ודא שאין חתיכות נייר או מדבקות שנדבקו או נתקעו על גלילים אלה. הוצא בזהירות את חתיכות הנייר בעזרת פינצטה או כלי דומה אחר.
  איור : גלילי לחץ
 5. סגור את יחידת all-in-one וחבר מחדש את כבל המתח.
 6. מלא שוב בנייר את מגש הנייר. ודא שמגש הנייר הוכנס המלואו ליחידת all-in-one. מגש הנייר נטען על ידי קפיץ. אם המגש אינו מונח במקומו כשורה, הנייר עלול למשוך אותו לאחור או שהקפיץ השתחרר.
 7. צור עותק נוסף או הדפס שוב.
  אם הבעייה עדיין נמשכת, יחידת all-in-one מצריכה שירות
גורמים לחסימת נייר וצעדי מניעה
הבעיה
פתרון
ההדפסה על הנייר עקומה.
החלק את מכוונן רוחב הדף כנגד צידה השמאלי של ערימת הנייר, וודא שדלת הגישה האחורית בצידה האחורי של היחידה נעול כראוי.
הנייר נקרע או שיש לו שקעים באמצע.
דחוף את מגש הנייר פנימה עד הסוף. אם המגש אינו נשאר במקומו (הוא נטען על ידי קפיץ), ייתכן והקפיץ התרופף.
הנייר אינו טעון כנדרש במגש ההזנה.
הוצא את הנייר ממגש הקלט. הערם והטען שוב את הנייר. החלק את מכוונן רוחב הדף כנגד צידה השמאלי של ערימת הנייר. החלק את מכוונן רוחב הדף כנגד סופה של ערימת הנייר.
מגש הנייר מלא מדי.
מגש הנייר יכול להכיל חומרי הדפסה עד עובי של 12.5 מ"מ (כ- 90 דפי נייר). ודא שערימת הנייר לא תחרוג מהכמות המירבית.
מגש פלט הנייר מלא מדי.
קיבולת מגש הפלט הוא 50 דפים. כאשר עבודת שכפול כוללת יותר מ- 50 דפים, הוצא לעיתים קורובת את הדפים ממגש הפלט.
הנייר ארוך מדי.
אין להשתמש בנייר שאורכו עולה על 35.5 ס"מ.
הנייר חורג ממפרט המדפסת.
ודא שהנייר עומד במפרטי הטיפול בנייר.
נייר או חומרי הדפסה מעורבים במגש הנייר.
לטיפול מרבי בנייר, הטען במגש הנייר רק סוג אחד של נייר או חומר הדפסה עבור עבודת הדפסה.
עצם חוסם את נתיב הנייר.
חפש אחר מכשולים שחוסמים את מסלול הנייר.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏