תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

צגים שטוחים של HP ושל Compaq - בעיות הקשורות לאיכות התצוגה

מסמך זה מתייחס לבעיות איכות נפוצות בנושא תצוגה בצגי LCD שטוחים. השתמש במידע בפרקים הבאים כדי לפתור בעיות שהתעוררו בצג.

נקודה זעירה היא בהירה מדי או שחורה

עקב טבעה של טכנולוגיית LCD, יתכן שמספר קטן של נקודות (פיקסלים) לא יוצגו כראוי (באנגלית). אם בתצוגה יש יותר מדי פגמי פיקסלים בשטח מסוים, דעתו של הצופה עלולה להיות מוסחת. לפרטים נוספים אודות פגמים בפיקסלים, עיין תחת HP Pixel Policy (מדיניות הפיקסלים של HP).
איור : פגמים בפיקסלים
פגמים בפיקסלים

צג שחור או ריק

המסך נשאר שחור או ריק, ואין עליו כל הודעות שגיאה.
הערה:
אם המסך שחור או ריק, אך מופיעה עליו הודעת שגיאה כגון 'אין אות', יתכן שהבעיה נעוצה באות הווידאו. לפתרון בעיות מסוג זה, השתמש בנושא ‏Flat Panel Monitor Displays Message About No Signal, Signal out of Range, Sleep, or Power Save (צגים שטוחים: הודעת אין אות, אות מחוץ לטווח, מצב שינה או חיסכון (באנגלית).
איור : מסך ריק
מסך ריק
לפתרון בעיה זו, בדוק את אספקת החשמל לצג, בדוק את חיבור הווידאו בין המחשב לצג כדי לוודא שיש חיבור תקין, וחבר את הצג למחשב אחר (באנגלית). לשלבי פתרון ספציפיים, השתמש בנושא ‏צגי LCD שטוחים של HP - המסך ריק.

טקסט מטושטש, תמונה מטושטשת או מתוחה

הטקסט מטושטש, או שאובייקטים נראים מטושטשים בקצותיהם, מתוחים או חסרי פרופורציה.
כאשר זה קורה, יתכן שהגדרת הרזולוציה במחשב שונה מרזולוציית התצוגה המקורית של הצג. כאשר הצג משנה את יחס האורך-רוחב של התמונה, קצוות האובייקטים המוצגים יכולים להפוך למטושטשים מעט מכיוון שכל התמונה כולה מוגדלת או מוקטנת כדי להתאים למידות המסך.
איור : תצוגה מטושטשת
תמונה מטושטשת בצג חדש
איור : תצוגה נכונה
תמונה מטושטשת בצג חדש
איור : רזולוציה נמוכה מדי - התמונה נמתחת
רזולוציה לא נכונה
איור : רזולוציה נכונה
רזולוציה נכונה
הערה:
אם חל טשטוש רק בזמן שימוש בתוכנה מסוימת, כגון משחק, ודא שהרזולוציה המוגדרת עבור המשחק תואמת את רזולוציית התצוגה.
כדי לפתור בעיות רזולוציה, פעל לפי השלבים הבאים:
 1. הפעל מחדש את המחשב.
  אם זה לא פותר את הבעיה, המשך לשלב הבא.
 2. לחץ על לחצן Auto (אוטומטי) בחזית הצג, או הפעל את Auto Adjustment (כוונון אוטומטי).
 3. השתמש בלחצנים בחזית הצג כדי לפתוח את התפריט על המסך, ובחר באפשרות 'הגדרות מפעל' או 'ברירת מחדל'. אם התצוגה עדיין לקויה, המשך לשלב הבא.
 4. אתר את הרזולוציה המקורית של התצוגה. ניתן למצוא את הרזולוציה המקורית במקומות הבאים:
  • במפרט המוצר על אריזתו.
  • בחומרים המודפסים שהגיעו עם תצוגת האינטרנט.
  • במפרט המוצר שבאתר האינטרנט של HP.
  הערה:
  להלן מספר רזולוציות מקוריות: ‏800x600, ‏1024x768, ‏1440x900, ‏1920x1200 ו-‏1680x1050.
 5. שנה את רזולוציית התצוגה כך שתתאים לרזולוציה המקורית באמצעות השלבים הבאים:
  • ב-Windows 10, חפש ופתח את הגדרות תצוגה. לחץ על הגדרות תצוגה מתקדמות ולאחר מכן בחר את הרזולוציה הרצויה.
  • ב-Windows 8, הקש על מקש Windows + מקש X. לחץ על לוח הבקרה, אתר את האזור מראה והתאמה אישית , ולחץ כוונן את רזולוציית המסך.
   הזז את פן המחוון עד שתגיע לרזולוציה המקורית של הצג, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  • ב-Windows 7, לחץ על התחל , לחץ על לוח בקרה, מצא את האזור מראה והתאמה אישית ולחץ על שנה את רזולוציית המסך.
   הזז את שורת הסליידר עד שתגיע לרזולוציה המקורית של הצג, ולחץ על אישור.
  אם אינך יכול לבחור ברזולוציה המקורית, המשך לשלב הבא כדי לעדכן את מנהלי ההתקן למתאם הגרפי במחשב (מנהלי מסך).
 6. אם ברשותך מחשב HP, עדכן את מנהלי המסך באתר HP.
  אחרת, תוכל להשיג את מנהלי המסך המעודכנים דרך אתר האינטרנט של יצרן חומרת הווידאו. הרשימה הבאה מציגה חלק מאתרי האינטרנט לחומרת וידאו:
 7. לאחר עדכון מנהלי המסך, חזור לשלב 1 ונסה לשנות שוב את רזולוציית המסך.
  הערה:
  אם אינך יכול לבחור ברזולוציה המקורית לאחר עדכון מנהלי המסך, יתכן שהכרטיס הגרפי במחשב אינו תומך ברזולוציה זו, ויש צורך לשדרג אותו.
  אם עדכנת את מנהלי המסך, הגדרת את רזולוציית המסך הנכונה, ועדיין הבעיה ממשיכה, המשך לשלב הבא.
 8. אם המחשב המחובר לצג משתמש ב-Windows 7, בצע את השלבים הבאים:
  1. הפעל את המחשב במצב בטוח (Safe Mode). אתחל את מחשב ולחץ על מקש F8 שוב ושוב עם הופעת המסך הראשון. מתפריט האפשרויות המתקדמות של Windows, בחר Safe Mode, ולחץ עלEnter.
  2. אם המחשב המחובר לצג משתמש ב- Windows 8, עיין במסמך של מצב בטוח ב-Windows 8.
  3. כאשר המחשב ב'מצב בטוח', לחץ על לחצן Auto (אוטומטי) בחזית הצג כדי להפעיל שוב את Auto Adjustment (כוונון אוטומטי).
  4. אם התצוגה חדה יותר ב'מצב בטוח', כאשר אתה עדיין ב'מצב בטוח', התקן מחדש את מנהלי המסך מהתקליטור שהגיע עם הצג.
 9. אם התצוגה עדיין מטושטשת, יתכן שיש צורך בשירות.

המסך מהבהב, התמונה לא יציבה

אם המסך מהבהב, ודא שהגדרות התצוגה ב-Windows תואמות את הרזולוציה המקורית וקצב הרענון של הצג. אתר את הרזולוציה המקורית (native resolution) של הצג השטוח על גבי האריזה, במפרט המוצר או בחומר המודפס שהגיע עם הצג. להלן מספר רזולוציות מקוריות נפוצות: ‏800x600, ‏1,024x768, ‏1,920x1,200 ו-‏1,680x1,050. קצב הרענון הנפוץ ביותר בצגי LCD הוא 60 הרץ. ניתן בדרך כלל לשנות נתונים אלה עבור צגים שטוחים המשתמשים בהגדרות 'הכנס והפעל'. עם זאת, אם אתה משתמש בתוכנת וידאו מיוחדת כדי להגדיל או להקטין את קצב הרענון, שנה את קצב הרענון כך שיתאים להגדרת ברירת המחדל של קצב הרענון בצג.
הערה:
אם המסך שלך מהבהב ב-Windows 10, הסיבה היא בדרך כלל אפליקציות או מנהלי מסך לא תואמים. כדי לברר אם אפליקציה או מנהל התקן גורמים לבעיה, בדוק אם 'מנהל המשימות' מהבהב. לאחר מכן, בהתבסס על מידע זה, יהיה עליך להסיר את התקנת האפליקציה או לעדכן את מנהל המסך.
איור : מסך מהבהב
מסך מהבהב
 1. לשינוי הגדרות רזולוציית המסך וקצב הרענון ב-Windows, עקוב אחר ההוראות הבאות:
  • ב-Windows 10 ‎‏
   1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ואז לחץ על הגדרות תצוגה.
   2. תחת התאם אישית את התצוגה, בחלק התחתון, לחץ על הגדרות תצוגה מתקדמות.
   3. תחת הגדרות קשורות, לחץ על תכונות מתאם התצוגה.
   4. בחר בכרטיסייה צג.
   5. תחת קצב רענון מסך, בחר קצב רענון אחר, אם זמין.
   6. לשמירת השינויים, לחץ על אישור.
  • ב-Windows 8 ‎‏
   1. לחץ על מקש Windows‏ + מקש X, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
   2. אתר את אזור מראה והתאמה אישית ולחץ על כוונן את רזולוציית המסך.
   3. הזז את שורת הסליידר עד שרזולוציית המסך תתאם לרזולוציה המקורית.
   4. לחץ על הגדרות מתקדמות ואז לחץ על כרטיסיית צג.
   5. אם היא לא נבחרה כבר, בחר את קצב רענון המסך המתאים לקצב ברירת המחדל עבור הצג שלך.
   6. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.
  • ב-Windows 7 ‎‏
   1. לחץ על התחל ולאחר מכן על לוח הבקרה.
   2. אתר את אזור מראה והתאמה אישית ולחץ על כוונן את רזולוציית המסך.
   3. הזז את שורת הסליידר עד שרזולוציית המסך תתאם לרזולוציה המקורית.
   4. לחץ על הגדרות מתקדמות ואז לחץ על כרטיסיית צג.
   5. בחר את קצב רענון המסך המתאים לקצב ברירת המחדל של הצג (אם הוא אינו מסומן כבר).
   6. לחץ עלאישור, ולאחר מכן שוב על אישור.
  אם אינך יכול לבחור ברזולוציה המקורית, המשך לשלב הבא כדי לעדכן את מנהלי ההתקן למתאם הגרפי במחשב (מנהלי מסך).
 2. אם ברשותך מחשב HP, עדכן את מנהלי המסך באתר HP.
  אם לא כן, ניתן להשיג את מנהלי המסך העדכניים ביותר באתר יצרן חומרת הווידאו. להלן רשימה של מספר אתרי יצרני חומרת וידאו:
 3. לאחר עדכון מנהלי המסך, חזור לשלב 1 ונסה לשנות שוב את רזולוציית המסך.
  הערה:
  אם אינך יכול לבחור ברזולוציה המקורית לאחר עדכון מנהלי המסך, יתכן שהכרטיס הגרפי במחשב אינו תומך ברזולוציה זו, ויש צורך לשדרג אותו.
  אם המסך ממשיך להבהב לאחר הגדרת רזולוציית המסך וקצב הרענון המקוריים, המשך לשלב הבא.
 4. הורד והתקן את מנהלי המסך המעודכנים ביותר. לקבלת הוראות, חזור לשלב 2.
  אם כבר התקנת את מנהלי המסך העדכניים ביותר בשלב 2, המשך לשלב הבא.
 5. בדוק את חיבורי כבלי הווידאו. נתק את הכבל ובדוק אם הוא ניזוק. אם נגרם נזק לכבל, החלף אותו בכבל חדש. נסה להשתמש בכבלים שאורכם אינו עולה על 3 מ'.
 6. בדוק את סביבת הצג. צגים רגישים לשדות מגנטיים. רמקולים, נורות פלורסצנטיות, מאווררים, טלפונים ניידים, מכשירי רדיו וכל מכשיר חשמלי אחר יכולים לגרום להבהובים. הזז באופן זמני את כל המכשירים החשמליים מהצג כדי לבדוק אם הם מפיקים שדה מגנטי הגורם להבהוב.
 7. אם יש לצג סוג חיבור זמין נוסף, כגון VGA, ‏DVI, או HDMI, נסה לחברו בצורה שונה.
 8. כדי לגלות אם אות הווידאו המגיע מהמחשב הוא שגורם לבעיה, חבר את הצג באופן זמני למחשב אחר, כגון מחשב נייד.
  אם ההבהוב נעלם כאשר הצג מחובר למחשב אחר, יתכן שיש צורך בשדרוג חומרת הכרטיס הגרפי במחשב הראשון כדי שאפשר יהיה להשתמש בצג.

מספר קווים צבעוניים אופקיים או אנכיים על המסך

מספר קווים אנכיים מוצגים על המסך.
איור : קווים אנכיים על המסך
קווים אנכיים על המסך.
 1. השתמש בלחצנים בחזית הצג כדי לפתוח את התפריט על המסך, ובחר באפשרות 'הגדרות מפעל' או 'ברירת מחדל'.
  אם אתה זקוק לעזרה בשימוש בתפריט שעל-גבי המסך, עיין במדריך למשתמש עבור הצג.
 2. נתק את כבל הווידאו שבין המחשב לצג ובדוק אם הפינים מכופפים או שבורים. אם יש פינים שניזוקו, החלף את הכבל. אם זה לא המצב, חבר את הכבל בצורה הדוקה למחשב ולצג.
 3. אם יש לצג סוג חיבור זמין נוסף, כגון VGA, ‏DVI, או HDMI, נסה לחברו בצורה שונה.
 4. אם אפשר, חבר את הצג למחשב אחר. אם הקווים מופיעים כאשר הצג מחובר למחשב האחר, ייתכן שהצג ניזוק או פגום.
  אם הקווים נעלמו כאשר הצג מחובר למחשב אחר, חבר את הצג למחשב המקורי והמשך לשלב הבא כדי לעדכן את מנהלי המסך.
 5. אם ברשותך מחשב HP, עדכן את מנהלי המסך באתר HP.
  אם לא כן, ניתן להשיג את מנהלי המסך העדכניים ביותר באתר יצרן חומרת הווידאו. להלן רשימה של מספר אתרי יצרני חומרת וידאו:
 6. אם עדכון מנהלי המסך לא פתר את הבעיה, יתכן שהכרטיס הגרפי ניזוק.
  בדרך כלל כרטיסים גרפיים ניזוקים על ידי חום רב מדי הנגרם על ידי הצטברות אבק על המאוורר שלהם. ניקוי הרכיבים בתוך המחשב, במיוחד הכרטיס הגרפי, עשוי לפתור בעיה זו.

צבע המסך לקוי

המסך כולו שינה את צבעו.
איור : צבעים לקויים
צבעים לקויים
איור : צבעים נכונים
רזולוציה נכונה
כדי לפתור בעיות צבעים לקויים, פעל לפי השלבים הבאים:
 1. בדוק את חיבורי כבל הוידאו וודא שהחיבור אינו רופף. אם המחבר רופף, הדק את ברגי החיבור.
 2. לחץ על לחצן Auto (אוטומטי) או Autoselect (בחירה אוטומטית) בצג.
 3. לחץ על Menu, ובחר באפשרות Factory Reset. אם צבע המסך עדיין לקוי, המשך לשלב הבא.
 4. אם יש לצג סוג חיבור זמין נוסף, כגון VGA, ‏DVI, או HDMI, נסה לחברו בצורה שונה.
 5. אם אפשר, חבר את הצג למחשב אחר. אם הצבעים אינם נכונים כאשר הצג מחובר למחשב האחר, ייתכן שהצג ניזוק או פגום.
 6. מסור את הצג לתיקון.

מופיעה ההודעה No signal או Signal out of range.

כאשר סוגי הודעות כאלו מופיעים על המסך, הצג אינו יכול לאתר או להציג את אות הווידאו.
כדי למנוע בעיות כאלו, ודא שמהמחשב (או מנגן וידאו אחר) נשלח אות וידאו תואם. ודא שהמחשב אינו במצב שינה, בדוק את חיבורי הכבלים, אתחל את הצג, וודא שהמחשב משתמש במצב תצוגה תואם. לפתרון בעיות מסוג זה, השתמש במסמך התמיכה של HP ‏Flat Panel Monitor Displays Message About No Signal, Signal out of Range, Sleep, or Power Save (צגים שטוחים: הודעת אין אות, אות מחוץ לטווח, מצב שינה או חיסכון באנרגיה).

מופיעה הודעה בדבר Power Save, ‏Sleep, או Suspend

הודעות אלו מציינות שאות שנשלח מהמחשב לצג העביר אותו למצב חיסכון בחשמל. מצבי חיסכון בחשמל יכולים להתרחש גם כאשר הצג לא קיבל מהמחשב אות וידאו במשך זמן רב.
כדי להעיר את המחשב, הזז מעט את העכבר או לחץ על מקש הרווח. אם המחשב אינו מתעורר, לחץ על מקש השהה על המקלדת. יתכן שתצטרך ללחוץ על מקש זה פעמיים. אם המחשב עדיין לא מתעורר, לחץ על לחצן ההפעלה של המחשב למשך שנייה אחת, ואז שחרר אותו. לפרטים נוספים אודות הודעות אלו, עיין במסמך התמיכה של HP ‏Flat Panel Monitor Displays Message About No Signal, Signal out of Range, Sleep, or Power Save (צגים שטוחים: הודעת אין אות, אות מחוץ לטווח, מצב שינה או חיסכון באנרגיה).

עצות כלליות לפתרון בעיות הנוגעות לאיכות התצוגה

להלן כמה שלבי פתרון בעיות כלליים של איכות צג ירודה.
הערה:
אם המסך שלך מהבהב ב-Windows 10, הסיבה היא בדרך כלל אפליקציות או מנהלי מסך לא תואמים. כדי לברר אם אפליקציה או מנהל התקן גורמים לבעיה, בדוק אם 'מנהל המשימות' מהבהב. לאחר מכן, בהתבסס על מידע זה, יהיה עליך להסיר את התקנת האפליקציה או לעדכן את מנהל המסך.
שוליים שחורים מסביב לקצה התמונה, תמונה מטושטשת, צללים, תמונה מתוחה, בעיות בהקרנת וידאו ותסמינים רבים אחרים יכולים לעיתים קרובות להיפתר על ידי ביצוע השלבים הבאים:
 1. לחץ על לחצן Auto (אוטומטי) או Autoselect (בחירה אוטומטית) בצג.
 2. לחץ על Menu, ובחר באפשרות Factory Reset.
 3. אם יש לצג סוג חיבור זמין נוסף, כגון VGA, ‏DVI, או HDMI, נסה לחברו בצורה שונה.
 4. הגדר את רזולוציית הווידאו במחשב כך שתתאים לרזולוציית התצוגה המקורית של הצג. אתר את רזולוציית התצוגה המקורית של הצג באריזה שלו, במדריך למשתמש או במפרטי המוצר. כדי לשנות את הרזולוציה, בצע את ההוראות הבאות:
  1. ב-Windows 8, הקש על מקש Windows + מקש X, לחץ על לוח הבקרה, אתר את אזור מראה והתאמה אישית , ולאחר מכן לחץ על כוונן את רזולוציית המסך.
   ב-Windows 7, לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולחץ על כוונן את רזולוציית המסך באזור 'מראה והתאמה אישית'.
  2. הזז את סרגל המחוון עד שיגיע לרזולוציה המקורית של הצג, ולחץ על אישור.
   אם רזולוציית התצוגה המקורית אינה אחת ההגדרות שניתן לבחור בהן, או שהבעיה ממשיכה, המשך לשלב הבא.
 5. ודא שהמחשב משתמש במנהלי המסך העדכניים ביותר. הורד והתקן את מנהלי המסך העדכניים ביותר עבור הכרטיס הגרפי המותקן במחשב. עדכון מנהלי המסך כדי לפתור רבות מבעיות איכות התצוגה, במיוחד במשחקים. עדכון מנהלי המסך יכול לספק רזולוציות תצוגה נוספות העשויות להתאים לצג יותר.
  אם ברשותך מחשב HP, עדכן את מנהלי המסך באתר HP. אם לא כן, ניתן להשיג את מנהלי המסך העדכניים ביותר באתרי יצרני חומרת הווידאו. להלן רשימה של מספר אתרי יצרני חומרת וידאו:
 6. כוונן בעדינות את הבהירות, הצבעים, מיקום התמונה והניגודיות באמצעות לחצני התצוגה על המסך. ניתן למצוא פרטים אודות כוונון התמונה במדריך למשתמש של הצג או במסמך התמיכה המקוון 'Using and Adjusting your Monitor' (השימוש בצג וכוונונו).
 7. אם לא ניתן לשנות את התמונה כדי לפתור את הבעיה, נסה להחליף את כבל הווידאו בכבל קצר יותר כדי לראות אם הבעיה קשורה לעוצמת אות הווידאו. אם התמונה משתפרת בעקבות החלפת הכבל, השתמש בכבל טוב יותר.
 8. אם הבעיה באיכות התצוגה ממשיכה, ייתכן שהצג פגום. להלן מספר תסמיני איכות תצוגה העשויים לרמוז על כשל של החומרה:
  • קווים מוצקים בירוק, באדום או בכחול המופיעים באורח קבוע על המסך. תופעה זו מציינת כשל במערכת הייצוב של אותות הווידאו: החלף את הצג.
  • הצג אינו מסוגל להציג אדום, ירוק או כחול, אפילו דרך תפריט התצוגה על המסך. תופעה זו מציינת כשל בלוח המרכזי: החלף את הצג או את הכרטיס הגרפי.
  • פסים או מריחות בצבע אפור מופיעים על המסך באורח קבוע. פגם זה בולט יותר כאשר מוצג על המסך רקע לבן לגמרי. תסמין זה מציין שמסנן הפולריזציה ניזוק או אינו מכוון כראוי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏