ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי Desktop PC של HP ו-Compaq - שעון המחשב מאחר (Windows 7)

מסמך זה חל על מחשבים שולחניים של HP ושל Compaq, המשתמשים ב-Windows 7.
השעה המופיעה ב-Windows אינה תואמת את השעה הנוכחית. יש צורך לכוון את השעון ב-Windows לעתים קרובות. היעזר בשלבים במסמך זה כדי לפתור בעיות הקשורות בשעון המחשב.
שלב 1: ביטול והפעלה של שעון האינטרנט
אם כוון שעון האינטרנט ואתה מחובר לאינטרנט, המחשב מתחבר לשרת שעון באינטרנט ומסנכרון את השעה לפי השעה בשרת. שעון האינטרנט יכול לספק שיטה מדויקת לשמור על שעה מדויקת והוא מומלץ בדרך כלל. אף על פי כן, יש מקרים ששעון האינטרנט עלול לגרום לבעיות. היעזר בשלבים הבאים כדי לבטל או להפעיל את הגדרת שעון האינטרנט, בהתאם למה שנבחר כעת.
 1. לחץ על Start (התחל), Control Panel (לוח בקרה), Clock, Language, and Region (שעון, שפה ואזור), ולאחר מכן על Date and Time (תאריך ושעה).
  איור : Date and Time‏ (תאריך ושעה)
 2. לחץ על הכרטיסייה Date and Time (תאריך ושעה).
 3. לחץ על Change time zone (שינוי אזור זמן). ודא שבחרת באזור הזמן הנכון. הוסף סימן ביקורת על יד Automatically adjust clock for Daylight Saving Time (כוון את השעון אוטומטית לשעון קיץ) אם לא סומן כבר ואז לחץ על OK (אישור).
  איור : הגדרות אזור זמן
 4. לחץ על הכרטיסייה Internet Time (שעון אינטרנט) ולאחר מכן על Change settings (שנה הגדרות).
  אם תתבקש להקליד סיסמת מנהל או לספק אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  איור : כרטיסיית Internet Time (שעון אינטרנט)
 5. ודא שנבחר Synchronize with an Internet time server (בצע סנכרון עם שרת שעון באינטרנט).
  איור : הגדרות שעון אינטרנט
 6. ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט ולחץ על הלחצן Update Now (עדכון כעת).
  המחשב מתחבר לשרת האינטרנט ומעדכן את השעה במחשב.
 7. לחץ על OK (אישור) ונסה להשתמש במחשב במשך כמה ימים. אם השעון ממשיך לאחר וזה גורם לבעיות, המשך לפי יתר השלבים שבמסמך הזה.
    הערה:
  אם המחשב אינו מצליח לקבל עדכון משרת שעון אינטרנט שנבחר, תופיע הודעה המציינת שאירעה שגיאה. בחר בשרת אחר ונסה שוב. אם המחשב אינו מצליח לקבל עדכונים, לחץ על OK (אישור) והמשך לפי יתר השלבים שבמסמך הזה.
שלב 2: עדכון ה-BIOS
אם קיים עדכון BIOS למחשב שברשותך, העדכון עשוי לתקן את הבעיות הקשורות בשעון המחשב. כדי לגלות אם יש עדכון BIOS זמין עבור המחשב שברשותך, עיין במסמך התמיכה של HP עדכון ה-BIOS.
אם השעון ממשיך לאחר וזה גורם לבעיות גם לאחר עדכון ה-BIOS או אם אינך מצליח לעדכון את ה-BIOS, המשך לפי יתר השלבים שבמסמך הזה.
שלב 3: הסרה והתקנה של שעון זמן אמת
הסר והתקן מחדש את שעון זמן האמת על ידי הפעלת המערכת במצב בטוח. היעזר בשלבים הבאים כדי לבצע את המשימה הזו.
 1. הפעלת המחשב.
 2. הפעל את המחשב ולחץ מייד על המקש F8 מספר פעמים, עד שיופיע התפריט Start-up (אתחול) של Windows.
 3. בחר ב-Safe Mode (מצב בטוח) ולאחר מכן לחץ על המקש Enter.
 4. לחץ על Start (התחל) ולאחר מכן על Control Panel (לוח הבקרה).
 5. לחץ על System and Security (מערכת ואבטחה) ולאחר מכן על System (מערכת).
 6. תחת Tasks (משימות), לחץ על Device Manager (מנהל התקנים).
 7. לחץ על סימן הפלוס (+) הקרוב ל-System devices (התקני מערכת).
 8. לחץ לחיצה ימנית על System CMOS/real time clock (CMOS/שעון זמן אמת של המערכת), לחץ על Uninstall (הסר התקנה) ולאחר מכן על OK (אישור).
 9. כאשר יופיע החלון System Settings Change (שינוי הגדרות המערכת), לחץ על Yes (כן) כדי להפעיל מחדש את המחשב. שעון הזמן האמיתי מותקן מחדש באופן אוטומטי.
שלב 4: החלפת הסוללה של CMOS
מחשבים שולחניים כוללים סוללה להפעלת השעון, בדיוק כמו שעונים רגילים. כמו בשעון רגיל, יש להחליף את הסוללה כשהיא נחלשת או מתרוקנת. הפעל את הסוללה על פי השלבים הבאים:
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להעביר את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה שאין עליה שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל יכולת פיזור סטטי (כגון משטח קצף מוליך), והצמד לפרק כף היד רצועת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק.
 1. נתק את כל הכבלים, למעט כבל המתח. רשום לעצמך את המיקום של כל כבל, כדי לזכור.
 2. נתק את כבל המתח מהשקע וכשהוא מנותק, לחץ על הלחצן Power (הפעלה/כיבוי) שבחזית המחשב.
 3. הרפה או הסר את הברגים שבגב המחשב.
 4. מחלקו האחורי של המחשב, החלק את לוח הצד החוצה.
 5. אתר את הסוללה. זה שבב עגול ממתכת מבריקה (הדומה לגרסה גדולה יותר של סוללת שעון).
 6. זכור את הכיוון שבו הסוללה מותקנת. בדרך כלל, הצד החרוט, כלומר הצד החיובי, פונה כלפי מעלה. הסר את הסוללה מהלוח הראשי.
  דוגמה 1
  דוגמה 2
 7. התקשר לחנות מחשבים כדי לברר אם ניתן לרכוש סוללה חלופית. היעזר בכיתוב שעל הסוללה, כדי לענות לשאלות שישאל המוכר בחנות המחשבים.
 8. רכוש את הסוללה והכנס אותה בחזרה לאותו שקע שממנו הוסרה הסוללה הישנה. ודא שהסוללה החדשה מותקנת בדיוק באותו כיוון כמו הקודמת.
 9. החזרת לוח הצד למקומו.
 10. הכנס את לוח הצד והחלק אותו לפנים.
 11. הדק את הברגים כדי לאבטח את לוח הצד.
 12. חבר את כל הכבלים והפעל את המחשב כדי לכוון את השעון.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏