ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

התקנת החומרה של המדפסת עבור סדרת המדפסות HP Officejet J4500‏, J4600‏, J4524‏, ו-J4624

הקדמה
מסמך זה מסביר כיצד לחבר את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע שלבים אלה לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שברשותך.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להגדרת המדפסת:
 • הוצא את המדפסת מהאריזה
 • בדוק את תכולת האריזה
 • חבר את כבל המתח והמתאם
 • הפעל את המדפסת
 • בחירה בשפה/אזור
 • הגדר את התאריך והשעה
 • טען נייר לבן רגיל
 • התקן את המחסניות
 • ישר את המחסניות
חיבור המדפסת
בצע את השלבים הבאים לפי סדר.
שלב ראשון: הוצא את המדפסת מהאריזה
 1. הסר את הסרט ואת אריזת הקרטון מהחלק הפנימי של המדפסת ומסביבה.
 2. חבר את מגש הנייר על-ידי הכנסת הפינים לחריצים המתאימים בקדמת המדפסת.
  איור : חבר את מגש הנייר
  תמונה: חבר את מגש הנייר.
 3. שלוף את מאריך המגש עד הסוף.
  איור : משוך החוצה את מאריך המגש
  תמונה: משוך את מאריך המגש החוצה.
שלב שני: בדוק את תכולת האריזה
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
  הערה:
את כבל ה- USB יש לרכוש בנפרד. HP ממליצה להשתמש בכבל תואם USB 2.0 high-speed, שאורכו אינו עולה על 3‏ מטרים.
שלב שלישי: חבר את כבל המתח והמתאם
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת.
 2. חבר את כבל המתח למתאם המתח.
 3. חבר מחדש את כבל המתח לשקע החשמל.
  איור : חבר את כבל המתח והמתאם
  תמונה: חבר את כבל המתח והמתאם.
שלב רביעי: הפעל את המדפסת
לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
איור : לחץ על לחצן ההפעלה
תמונה: לחץ על לחצן ההפעלה.
שלב חמישי: בחירה בשפה/אזור
לאחר הפעלת המדפסת, ייתכן שתתבקש להגדיר את השפה ואת המדינה/אזור.
אם שפת ברירת המחדל והמדינה/אזור משביעים רצון, ניתן לדלג על שלב זה.
אם ברצונך לשנות את הגדרות ברירת המחדל, עקוב אחר ההוראות הבאות.
 1. לחץ על לחצן החץ השמאלי () או הימני () כדי לבחור בשפה המתאימה, ולחץ על OK.
 2. השתמש בלוח המקשים הספרתי כדי להזין קוד בעל שתי ספרות לבחירת השפה הרצויה, ולחץ על 1 כדי לאשר את בחירתך.
 3. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או ימינה () כדי לבחור במדינה/אזור המתאימים ולאחר מכן לחץ על OK.
 4. השתמש בלוח המקשים הספרתי כדי להזין קוד בעל שתי ספרות לבחירת המדינה/אזור הרצויים, ולחץ על 1 כדי לאשר את בחירתך.
שלב שישי: הגדר את התאריך והשעה
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן ההגדרה ().
 2. לחץ על לחצן החץ השמאלי () או הימני () כדי לבחור הגדרה בסיסית, ולחץ על OK.
 3. לחץ על לחצן החץ שמאלה () או ימינה () כדי לבחור באפשרות Date and Time (תאריך ושעה) ולאחר מכן לחץ על OK.
 4. לאחר שמופיע Enter date (הזן תאריך) בתצוגת לוח הבקרה, השתמש בלוח המקשים שבלוח הבקרה כדי להזין את התאריך בפורמט הדו-ספרתי הנכון, MM-DD-YY (‏01-01-10). לאחר הזנת התאריך, לחץ על OK.
 5. לאחר שמופיע Enter time (הזן שעה) בתצוגת לוח הבקרה, השתמש בלוח המקשים שבלוח הבקרה כדי להזין את השעה בפורמט הדו-ספרתי הנכון, HH:MM‏ (10:15), ואז לחץ על החץ ימינה () כדי להחליף בין AM לבין PM. לאחר הזנת השעה, לחץ על OK.
שלב שביעי: טען נייר רגיל
בצע את השלבים הבאים כדי לטעון נייר רגיל במדפסת.
  הערה:
טען נייר לבן רגיל. חומרי הדפסה מיוחדים או נייר צבעוני יגרמו למנגנון יישור המחסנית להיכשל.
 1. החלק את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר
 2. הנח את ערימת הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה בצדו הימני של מגש הנייר.
  ודא שערימת הנייר מיושרת עם הקצה הימני והקצה האחורי של המגש ולא חורגת מהקו המסומן במגש.
  איור : טען נייר רגיל
  תמונה: טען נייר רגיל.
 3. החלק את מכוון רוחב הנייר פנימה עד שייעצר בקצה ערימת הנייר.
שלב שמיני: התקן את המחסניות
 1. הוצא את מחסניות ההדפסה החדשות מתוך אריזתן. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור.
 2. הסר את סרט המגן בעדינות באמצעות לשונית המשיכה הוורודה.
   איור : הסר את הסרט הפלסטי
   תמונה: הסר את הסרט.
  1. מגעים בצבע נחושת
  2. סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני ההתקנה)
  3. חרירי דיו מתחת לסרט
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : אל תיגע במגעי המחסנית או בחרירי הדיו
  תמונה: אל תיגע במגעי הנחושת או בחרירי הדיו.
 3. פתח את דלת הגישה הקדמית. הגררה תזוז לקצה הימני של המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה הקדמית
  תמונה: פתח את דלת הגישה הקדמית.
 4. החזק את המחסנית החדשה כך שסמל HP פונה כלפי מעלה, החלק אותה בזווית מורמת מעט לתוך התושבת הריקה, ודחף אותה עד שתינעל במקומה.
  • אם אתה מתקין את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, החלק אותה לתוך התושבת השמאלית.
  • את המחסנית בשחור הכנס לתושבת הימנית.
   איור : הכנס את המחסניות
   תמונה: הכנס את המחסניות.
 5. סגור את דלת הגישה הקדמית.
  איור : סגור את דלת הגישה הקדמית
  תמונה: סגור את דלת הגישה הקדמית.
שלב תשיעי: ישר את המחסניות
בצע את השלבים הבאים כדי ליישר את המחסניות על-ידי הדפסת דף יישור עבור המדפסת.
הסרטון הבא מדגים כיצד להדפיס דף יישור.
  הערה:
בסרטון זה מוצגת המדפסת HP Officejet J4580 All-in-One. ייתכן שהחלק החיצוני של המדפסת לא יהיה זהה למדפסת שלך, אך השלבים זהים.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.
 1. ודא שטענת נייר לבן רגיל במגש הראשי.
 2. לחץ על OK כדי להדפיס את דף היישור.
  איור : הדפס את דף היישור
  תמונה: הדפס את דף היישור.
 3. הנח את דף היישור על משטח הסורק כשהצד המודפס כלפי מטה.
  איור : הנח את דף היישור
  תמונה: הנח את דף היישור.
 4. סגור את מכסה הסורק.
 5. לחץ על OK כדי לסרוק את דף היישור ולהשלים את יישור המחסנית.
 6. השלך את דף היישור או מחזר אותו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏