ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שיפור ביצועי הסוללה (Windows‏ 10, ‏8, ‏7, Vista)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP עם Windows‏ 10, ‏8, ‏7 ו-Vista.
מחשבים ניידים פועלים באמצעות שני סוגי מתח: מתח A/C (חיבור מתאם המתח לשקע חשמל בקיר) ומתח D/C (מתח סוללה). הפק את מרב השירות ואורך-החיים מהסוללה, על ידי .יישום ההמלצות המובאות להלן.
כמה זמן תספק סוללה של מחשב נייד?
קיבולת הטעינה המרבית של כל סוללה תפחת במהלך הזמן והשימוש. הקצב שבו קיבולת זו פוחתת עשוי להשתנות בהתאם לתצורת המוצר, דגם המוצר, מערכת ההפעלה, סוג התוכנה שבה נעשה שימוש, הגדרות ניהול צריכת חשמל וגורמים אחרים.
התאמת תכניות צריכת החשמל של סוללת המחשב הנייד
תוכנית צריכת חשמל היא אוסף של הגדרות חומרה ומערכת לניהול האופן בו המחשב שלך משתמש במתח. תוכניות צריכת חשמל יכולות לעזור לך לחסוך באנרגיה, למטב את ביצועי המערכת, או להשיג איזון בין השניים. קרא את אחד מהמסמכים הבאים המתאים למערכת ההפעלה של המחשב הנייד שלך כדי לקבל פרטים נוספים על אודות תכניות צריכת חשמל:
ב-Windows 10, חפש צריכת חשמל, ולחץ על בחר תוכנית צריכת חשמל כדי ללמוד עוד על תוכנית צריכת החשמל, להתאים אותה אישית, ולבחור בתוכנית צריכת חשמל.
לאחר הקריאה, התאם את הגדרות תוכנית צריכת החשמל למחשב הנייד שלך.
גורמים שתורמים לאבדן קיבולת סוללה של מחשב נייד
קיבולת המתח בסוללות של מחשבים ניידים פוחתת עם הזמן. הדרך שבה משתמשים בסוללה משפיע אף היא על קיבולת הסוללה.
 • תאי סוללה סובלים מאובדן קיבולת הדרגתי ובלתי-הפיך בכל מחזור של פריקה-טעינה. הזדקנות זו מתרחשת מהר יותר ככל שהטמפרטורה ועומסי הפריקה גדלים.
 • רמת האנרגיה של הסוללה ממשיכה לקטון אפילו כאשר הסוללה מושארת במחשב שאינו מחובר לחשמל.
 • בעת אחסון ממושך או תקופות ארוכות ללא שימוש, מטען הסוללה עלול לרדת אל מתחת לרמת המתח הנמוכה המומלצת שלה.
 • השארת הסוללה מרוקנת לפרק זמן ארוך עלולה לגרום לכך שהסוללה תעבור למצב מתח נמוך ותהפוך לבלתי שמישה. השארת הסוללה ברמה גבוהה של טעינה בסביבה שבה הטמפרטורה גבוהה לתקופות ארוכות מאיצה אף היא את אובדן הקיבולת.
 • שימוש בתוכנה עבור עיבוד גרפיקה או וידאו באיכות HD מאיץ אובדן קיבולת. לדוגמה, הפעלת משחקים תלת-ממדיים מפחיתה את הקיבולת בטעינה מלאה מהר יותר מאשר שימוש ביישומי מעבד תמלילים.
המלצות לאופני הטיפול בסוללת מחשב נייד
המלצות לגבי אופן השימוש בסוללה ולגבי האחסון כלולות במדריך למשתמש של המחשב.
להלן המלצות נוספות לאופני טיפול בסוללה:
 • אחסן סוללות בטמפרטורה שבין 20°C ו-‏25°C עם 70% טעינה.
 • אין לפרק את הסוללה, למעוך או לנקב אותה; אין לקצר את המגעים החיצוניים שעל גבי הסוללה.
 • אין להשאיר סוללות חשופות לטמפרטורות גבוהות במשך פרקי זמן ארוכים. חשיפה ממושכת לחום (בתוך מכונית חמה, לדוגמה) מאיצה את ההתדרדרות במצבם של תאי סוללה.
 • אם מתכננים להעביר את המחשב לאחסון (כלומר, כאשר הוא מכובה ואינו מחובר למתח AC) לתקופה של יותר מחודש, יש לפרוק את הסוללה לרמה של 70% ולהוציא אותה מהמחשב.
 • אם הסוללה תהיה באחסון ממושך, בדוק את הקיבולת כל שישה חודשים וטען מחדש לרמה של 70%.
 • אם יש לך אפשרות לבחור בין סוגי סוללות לשימוש במחשב, השתמש בסוללה בעלת דירוג הקיבולת הגבוה ביותר.
 • כדי לתחזק את הסוללה הפעל את בדיקת הסוללה ב-HP Support Assistant פעם בחודש כדי לתחזק את הסוללה.
 • כייל את הסוללה בהתאם לתוצאות המוצגות ב-HP Support Assistant. בתנאי שימוש רגילים, יש לכייל סוללות לפחות אחת לחודשיים-שלושה; עם זאת, סוללה שרק לעיתים רחוקות נפרקת במלואה יש לכייל אחת לחודש בערך.
 • סוללות יכולות לגרום לסכנת חנק והרעלה. הרחק את הסוללה מילדים.
 • לקבלת ביצועים מיטביים, השתמש רק בסוללה שנלוותה למחשב, בסוללה חלופית שקיבלת מ-HP, או בסוללה תואמת שנרכשה כאביזר.
הסוללה המקורית נטענת לאט, הסוללה החליפית נטענת בצורה רגילה
אם הסוללה המקורית נטענת לאט מדי, אך סוללה חליפית נטענת כפי שצריך, אפשר שהבעיה אינה של הסוללה. לפני החלפת סוללה שנראית כפגומה או שחוקה, פעל בהתאם להוראות כדי לקבוע אם צריך להחליף את הסוללה או לא.
 1. חפש את מנהל ההתקנים ופתח אותו.
 2. לחץ לצד סוללות כדי להרחיב את אפשרויות הסוללה.
  איור : מנהל ההתקנים
  מנהל ההתקנים שבו סומנו 'סוללות'
 3. כאשר האפשרויות מורחבות, לחץ לחיצה ימנית על כל אפשרות ACPI ובתפריט לחץ הסר התקנה.
  איור : אפשרויות ACPI להסרת התקנה
  מנהל ההתקנים שבו סומנו אפשרויות ACPI
 4. הפעל מחדש את המחשב.
הסוללה אמורה להיטען עכשיו כראוי. במידה ולא, אפשר שיהיה צורך להחליפה.
המלצות מיוחדות עבור סוללות מחשב נייד משובצות (סוללות שאינן ניתנות להחלפה ע"י הלקוח)
לפני שתתחיל בשלב זה, הפוך את המחשב וחפש דלת תא סוללה. אם אין למחשב שלך תא סוללה, HP ממליצה לנקוט את הפעולות הבאות:
 • במקרה של אי-שימוש במחשב לתקופה של יותר משלושה חודשים, פרוק את הסוללה לרמה של כ-‏70% לפני האחסון. באחסון ממושך, בדוק את קיבולת הסוללה כל שישה חודשים וטען אותה מחדש לרמה של 70%. אחסן תמיד את המחשב הנייד בטמפרטורה של בין 20ºC ל-25ºC (68ºF ל-77ºF‏).
 • אם השימוש במחשב נעשה בעיקר במתח AC, הנח לסוללה להיפרק במלואה ולהיטען מחדש פעם בחודש.
עצות לשימור מתח סוללה של מחשב נייד
היעזר בעצות שלהלן כדי לשנות את צריכת החשמל של המחשב ולשמר את מתח הסוללה.
 • הפחת את מספר היישומים הפתוחים. כל יישום תוכנה פתוח צורך זיכרון וחשמל, גם אם חלון היישום ממוזער. סגור יישומי תוכנה כדי לשמר מתח סוללה.
 • הפחת את בהירות המסך לרמת הקריאות המינימלית. השתמש במקשים Fn ו-F7 או F8 כדי להתאים את הבהירות.
 • נתק ציוד היקפי כשהוא אינו בשימוש. כוננים קשיחים חיצוניים, תקליטורים, כונני Zip, כרטיסי PC, והתקני ציוד היקפי אחרים יכולים לצרוך מתח מהסוללה גם כשהם אינם נמצאים בשימוש פעיל. נתק אותם אם סיימת להשתמש בהם.
 • הפחת את מהירות המעבד. ככל שהמחשב פועל מהר יותר, כך הוא מדלדל את אספקת המתח מהר יותר. באפשרותך לשמר את מטען הסוללה על-ידי האטת מהירות המעבד.
 • כבה את האלחוט. אם יש במחשב לחצן הפעלת/כיבוי אלחוט, לחץ עליו כדי שהאלחוט ונורית האלחוט ייכבו.
 • שנה את הגדרת האפשרות של צריכת חשמל. בחר באפשרותמומלץ על-ידי HP או חיסכון בצריכת חשמל כדי לשמר את מתח הסוללה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏