תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - ניקוי ההתקן

אין צורך לנקות את ההתקן לעיתים קרובות. עם זאת, אם הלכלוך נראה לעין על משטח הזכוכית או על כיסוי הוויניל הלבן, או אם מופיעים פסים או נקודות בהדפסות, יש לנקות את משטח הזכוכית ואת כיסוי הוויניל הלבן. נקה את חוץ ההתקן ואת מסך המגע אחת לתקופה כדי למנוע הצטברות לכלוך על משטח הזכוכית ועל כיסוי הוויניל הלבן.
בניקוי ההתקן, השתמש בפרטים הבאים:

ניקוי חוץ ההתקן

איור : ניקוי ההתקן
נקה את חוץ ההתקן במטלית רכה, נטולת מוך ולחה או במים עם חומר ניקוי עדין.

ניקוי מסך המגע

איור : ניקוי מסך המגע
נקה את מסך המגע על-ידי ניגוב עדין במטלית לחה נטולת מוך. אל תשפוך ואל תרסס מים באופן ישיר על מסך המגע. אל תשתמש בשום נוזל אחר. ממסים וחומרי ניקוי עלולים לגרום נזק למסך המגע.

ניקוי משטח הזכוכית

איור : ניקוי משטח הזכוכית
נקה את משטח הזכוכית רק אם הלכלוך נראה לעין או אם מופיעים פסים או נקודות בהדפסות.
נגב בעדינות את משטח הזכוכית במטלית לחה נטולת מוך. אם מים לא עוזרים, השתמש במטלית ספוגה באלכוהול. אל תשפוך ואל תרסס את חומר הניקוי באופן ישיר על משטח הזכוכית. אל תלחץ על משטח הזכוכית.

ניקוי פס הסריקה במשטח הזכוכית

איור : ניקוי פס הסריקה במשטח הזכוכית
פס הזכוכית הקטן הנמצא משמאל למשטח הזכוכית הוא בעל ציפוי מיוחד. בעת הניקוי של פס זכוכית זה, הפעל לחץ עדין בלבד. נגב את פס הסריקה במשטח הזכוכית באמצעות מטלית נקייה ויבשה ללא מוך. במידת הצורך בלבד, השתמש במטלית ללא מוך הספוגה במעט מים.
  שים לב:
לעולם אל תשפוך ואל תרסס נוזלים ישירות על פס הסריקה במשטח הזכוכית. הפעל לחץ עדין בלבד בעת ניקוי פס הסריקה במשטח הזכוכית.

ניקוי כיסוי הוויניל הלבן

איור : ניקוי כיסוי הוויניל הלבן
נקה את כיסוי הוויניל הלבן, הנמצא מתחת לכיסוי של משטח הזכוכית, רק אם הלכלוך נראה לעין או אם מופיעים כתמים בצילומים.
נגב בעדינות את כיסוי הוויניל במטלית לחה נטולת מוך. אם מים לא עוזרים, השתמש במטלית ספוגה באלכוהול. אל תשפוך ואל תרסס את חומר הניקוי באופן ישיר על הכיסוי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏