ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - הצהרות טלקום

הצהרת טלקום של FCC
ציוד זה תואם לסעיף 68 בתקנות FCC ועומד בדרישות שאומצו על-ידי ACTA. בחלקו האחורי של התקן זה קיימת מדבקה המכילה, בין שאר הפרטים, מזהה מוצר בתבנית US:AAAEQ##TXXXX. אם תתבקש, יש לספק מספר זה לחברת הטלפון.
ה-REN משמש לקביעת כמות ההתקנים המחוברים לקו הטלפון. כמות עודפת של REN בקו הטלפון עלולה לגרום לכך שהתקנים לא יצלצלו בתגובה לשיחה נכנסת. ברוב האזורים אך לא בכולם, על כמות ה-REN להיות פחות מחמש. כדי לברר מהו מספר ההתקנים שניתן לחבר לקו כפי שנקבע על-ידי המספר הכולל של REN, פנה לחברת הטלפון כדי לקבוע את ה-REN המרבי לאזור.
ההתקן משתמש בשקעי USOC הבאים: RJ11C.
כבל טלפון ותקע מודולרי תואמי תקנות FCC מסופקים עם ציוד זה. ציוד זה מיועד לחיבור לרשת הטלפון או לחיווט העסק באמצעות תקע מודולרי תואם, התואם לסעיף 68 בתקנות FCC. אין להשתמש בציוד זה בשירות טלפוני מטבעות של חברת הטלפונים. חיבור לשירות קו משותף מותנה בתעריפים אזוריים.
אם הציוד גורם לנזקים ברשת הטלפונים, חברת הטלפון עשויה להודיע לך מראש שייתכן ניתוק זמני של שירות. אם אין אפשרות להודעה מראש, חברת הטלפון תיידע את הלקוח בהקדם האפשרי. כמו כן, תקבל מידע על הזכות שלך להתלונן בפני FCC אם יש צורך.
חברת הטלפון עשויה לערוך שינויים במבנים שלה, בציוד, בפעולות או בנהלים, העשויים להשפיע על הפעלת הציוד. במקרים כאלה, חברת הטלפון תודיע לך מראש על מנת לאפשר לך לבצע את השינויים הדרושים כדי להבטיח שירות רציף.
אם אתה חווה בעיות עם ציוד זה, נא עיין במספרים במדריך זה לקבלת מידע אודות תיקונים או אחריות. אם הבעיה גורמת לנזק ברשת הטלפון, חברת הטלפון עשויה לבקש ממך לנתק את הציוד מהרשת עד לפתרון הבעיה.
באפשרות הלקוח לבצע את התיקונים הבאים: החלפת כל ציוד מקורי שסופק עם ההתקן. פעולה זו כוללת את מחסנית הדיו, התמיכות במגשים והסלים, כבל החשמל וכבל הטלפון. מומלץ ללקוח להתקין מגן מפני עודף מתח בשקע אליו מחובר ההתקן. פעולה זו תמנע נזק לציוד שעלול להיגרם על-ידי ברקים ועודפי מתח אחרים.
דרישות Industry Canada CS-03
הודעה: המדבקה של Industry Canada משמשת לזיהוי ציוד מורשה. אישור זה משמעו שהציוד עומד בדרישות בטיחות, הגנה ותפעול של רשתות טלקומוניקציה כנקבע במסמכים המתאימים של דרישות טכניות לציוד מסוף. המחלקה אינה מבטיחה שהציוד יפעל לשביעות רצונו של המשתמש. לפני התקנת ציוד זה, על המשתמשים להבטיח כי הציוד מותר לחיבור לשירותיה של חברת הטלפון המקומית. נוסף על כך, יש להתקין את הציוד באמצעות שיטת חיבור מקובלת. על הלקוח להיות מודע לכך שעמידה בתנאים לעיל לא תמנע הרעה של השירות במצבים מסוימים. יש לתאם תיקונים לציוד מורשה באמצעות נציג שמונה על-ידי הספק. תיקונים או שינויים שבוצעו בציוד על-ידי המשתמש או תקלות של הציוד, עשויים לשמש את חברת הטלפון כעילה לדרישה לניתוק של הציוד. לשם הגנתם, על המשתמשים לוודא שחיבורי ההארקה של החשמל, קווי הטלפון ומערכת צנרת מים מתכתית, אם קיימת, מחוברים יחדיו. פעולת מנע זו עשויה להיות חשובה במיוחד באזורים כפריים.
  שים לב:
אל למשתמש לנסות לבצע חיבור כזה בעצמו, אלא עליו לפנות לחשמלאי או לסמכות אחרת. מספר ה-REN של התקן זה הוא 0.7.
הודעה: ה-REN (מספר שקילות צלצולים) המוקצה לכל התקן מסוף מספק ציון של מספר המסופים המרבי שניתן לחבר לממשק טלפון. הסיום בממשק עשוי לכלול כל שילוב של התקנים תחת התנאי הבלעדי שסכום ה-REN של כל ההתקן יחד אינו עולה על 5. קוד הסידור התקני לחיבור (סוג שקע טלפון) עבור ציוד בעל חיבור ישיר לרשת הטלפון הוא CA11A.
הצהרת טלקום (ניו זילנד)
General conditions
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's Specification:
For automatically initiated calls to the same number
(a) There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for a single manual call initiation, and The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
For automatically initiated calls to the different numbers
The equipment shall go on-hook for a period of not less than 5 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
Auto-answering incoming calls
Incoming calls shall be answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.
For correct operation of the ringers in each device, the total of the RN's of all devices connected to a single line at any time should not exceed 5. The RN (Ringer Number) can be found printed on the Telepermit Label.
הצהרת טלקום (אוסטרליה)
In Australia, the fax modem must be connected to the Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏