ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - בעיות באיכות התמונה

השתמש במידע הנמצא בסעיף זה כדי לפתור בעיות באיכות של תמונות מודפסות
בעיות באיכות הדפסה המתרחשות בעבודות צילום מסמכים ובעבודות הדפסה
בעיות באיכות הדפסה המתרחשות בעבודות צילום מסמכים ובעבודות הדפסה
הבעיה
סיבה
פתרון
דפים מודפסים נמרחים בקלות לאחר ההדפסה.
ייתכן שהמגש מוגדר לסוג נייר השונה מהסוג שהוטען בפועל.
ייתכן שהנייר אינו עומד בדרישות המפרט.
ייתכן שמחסנית חומר ההדבקה כמעט ריקה.
ודא שהמגש מוגדר לפי סוג הנייר הנכון.
השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט עבור התקן זה. ראה הנייר הנתמך.
נסה להשתמש בנייר כבד יותר.
השתמש בשרת האינטרנט המובנה או בלוח הבקרה כדי להציג את דף הסטטוס של החומרים המתכלים. אם מחסנית חומר ההדבקה כמעט ריקה, החלף אותה.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
הדיו נספג ועובר דרך הנייר לצדו השני.
דיו מדף אחד עובר לצדו האחורי של דף אחר בסל הפלט.
בעיה זו עלולה להתרחש אם אתה משתמש בנייר מבריק מצופה.
השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט עבור התקן זה. ראה הנייר הנתמך.
השתמש רק בנייר מסוג HP Edgeline מבריק.
אין להשתמש בנייר מצופה שפותח לשימוש במדפסות אופסט.
מופיעים סימוני דיו בגב הנייר.
אם אתה משתמש בנייר מחורר מראש ולא הגדרת כראוי את סוג הנייר, ייתכן שהדיו עובר דרך החורים אל תוף הדיו.
לאחר חסימת נייר, ייתכנו שאריות דיו על פני שטח התוף.
אם אתה משתמש בנייר מחורר מראש, הגדר תמיד את סוג הנייר ל-Prepunched (מחורר מראש). ההתקן מזיז את התמונה כך שהדיו לא יעבור דרך החורים.
לאחר ניקוי חסימת נייר, הדפס מספר דפים כדי להסיר עודפי דיו.
תמונות נמרחות בעת שימוש בנייר מבריק.
סוגים רבים של נייר מצופה אינם מתאימים לשימוש בהתקן זה.
השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט עבור התקן זה. ראה הנייר הנתמך.
השתמש רק בנייר מסוג HP Edgeline מבריק.
אין להשתמש בנייר מצופה שפותח לשימוש במדפסות אופסט.
מריחות אנכיות או פסים של צבע דהוי מופיעים על דפים מודפסים.
ייתכן שיש פסולת בנתיב הנייר.
ייתכן שמחסנית חומר ההדבקה כמעט ריקה.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
לאחר שחרור חסימת נייר, ודא שכל שאריות הנייר נוקו מההתקן.
השתמש בשרת האינטרנט המובנה או בלוח הבקרה כדי להציג את דף הסטטוס של החומרים המתכלים. אם מחסנית חומר ההדבקה כמעט ריקה, החלף אותה.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
הטקסט מופיע בצורה מטושטשת.
קצוות של קווים נראים משוננים.
לתמונות מודפסות יש מראה מוכתם.
ייתכן שמחסנית חומר ההדבקה כמעט ריקה.
ייתכן שאיכות הנייר ירודה.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
השתמש בשרת האינטרנט המובנה או בלוח הבקרה כדי להציג את דף הסטטוס של החומרים המתכלים. אם מחסנית חומר ההדבקה כמעט ריקה, החלף אותה.
השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט עבור התקן זה. ראה הנייר הנתמך.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
אזורי צבע סמוכים מתמזגים זה בזה.
קצוות התמונה נראים משוננים או מטושטשים.
רוחב קווים או רוחב טקסט משתנה בתוך דף אחד.
תמונות מודפסות בהירות או כהות מדי.
הדפים כמעט ריקים.
אם אתה מצלם ממשטח הזכוכית, ייתכן שהמסמך המקורי חסר או שהצד המודפס פונה כלפי מעלה.
אם אתה מצלם ממזין המסמכים, ייתכן שקיים דף נוסף הנח על פס הזכוכית הקטן תחת מכסה הסורק.
ייתכן שההתקן אוסף מספר גיליונות של נייר בו-זמנית.
ודא שהמסמך המקורי ממוקם בפינה השמאלית העליונה של הזכוכית כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה.
בעת שימוש במזין המסמכים, ודא שאין דפים תחת מכסה הסורק.
אם ההתקן אוסף מספר גיליונות בו-זמנית, ייתכן שמשטחי ההפרדה במנגנון האיסוף של המגש שחוקים או מלוכלכים. פנה ל-HP.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
נייר מתרחב ומבעבע, בייחוד באזורים של צפיפות דיו.
ייתכן שהסביבה שבה ממוקם ההתקן קרה או יבשה מדי.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
לקבלת תוצאות מיטביות, הקפד על תנאי סביבה עקביים, העומדים בדרישות המפרט של התקן זה. ראה מפרט סביבתי.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
התמונה נראית עקומה ביחס לקצוות הדף.
ייתכן שהנייר אינו בגודל הנכון או שאינו בעל פינות מרובעות.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט עבור התקן זה. ראה הנייר הנתמך.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
הצבעים בדף המודפס אינם נכונים.
ייתכן שהמגש מוגדר לסוג נייר השונה מהסוג שהוטען בפועל.
ייתכן שסוג הנייר הלא נכון נבחר במנהל המדפסת.
ייתכן שהנייר אינו עומד בדרישות המפרט.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
ודא שהמגש מוגדר לפי סוג הנייר הנכון.
הקפד לבחור במנהל המדפסת סוג נייר התואם לסוג הנייר הטעון במגש.
השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט עבור התקן זה. ראה הנייר הנתמך.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
צבעים של תמונה משתנים באופן הדרגתי מצבע אחד לשני.
תמונות המודפסות בנייר בגודל A3 הופכות ורודות לאורך זמן.
ייתכן שהנייר אינו עומד בדרישות המפרט.
השתמש בנייר מסוג HP Office Long Grain A3‏ (Colorlok).
התמונה אינה בגודל הנכון או שהיא ממוקמת שלא כראוי בנייר.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
פנה ל-HP.
הצבעים אינם עקביים מדף אחד לדף הבא.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
פנה ל-HP.
הצבעים חופפים זה לזה.
הצבעים נראים דהויים.
הצבעים אינם אחידים באזורים מלאים.
התמונות נראות "מגורענות".
ייתכן שהנייר אינו עומד בדרישות המפרט.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
השתמש רק בנייר העומד בדרישות המפרט עבור התקן זה. ראה הנייר הנתמך.
פנה ל-HP.
קיימות נקודות של צבע בדפים מודפסים.
מריחות אופקיות או פסים של צבע דהוי מופיעים על דפים מודפסים.
קיימות דוגמאות חוזרות על הדף המודפס.
בעיות באיכות תמונה המתרחשות רק בעבודות צילום מסמכים
בעיות באיכות תמונה המתרחשות רק בעבודות צילום מסמכים
הבעיה
סיבה
פתרון
מריחות מופיעות על עותקים בעת שימוש במזין המסכים.
ייתכן שפס הזכוכית הקטן בצד שמאל של משטח הזכוכית מלוכלך.
נקה את פס הזכוכית. ראה ניקוי ההתקן.
בעת שימוש במשטח הזכוכית, מופיעות נקודות על העותקים.
ייתכן שמשטח הזכוכית מלוכלך.
נקה את פס הזכוכית של מזין המסמכים האוטומטי. ראה ניקוי ההתקן.
צבעים בדף המודפס אינם תואמים לצבעים במסמך המקורי.
ייתכן שהמגש מוגדר לסוג נייר השונה מהסוג שהוטען בפועל.
ודא שהמגש מוגדר לפי סוג הנייר הנכון. ראה טעינת מגשים.
בעיות באיכות תמונה המתרחשות רק בעבודות הדפסה
בעיות באיכות תמונה המתרחשות רק בעבודות הדפסה
הבעיה
סיבה
פתרון
הגופן בדף המודפס אינו הגופן נכון.
ייתכן שמנהל המדפסת אינו מתקשר ישירות עם ההתקן.
ייתכן שקיימת בעיה פנימית בהתקן.
אם אתה משתמש במחשב מבוסס Windows, נסה להשתמש במנהל מדפסת אחר.
ודא שאתה משתמש במנהל המדפסת העדכני ביותר. הורד מנהלי התקן עדכניים מ-www.hp.com/support/CM8060edgeline או מ-www.hp.com/support/CM8050edgeline.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP.
בדף המודפס חסר מידע.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏