תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - טעינת סוגי נייר מיוחדים

הטבלה שלהלן מביאה קווים מנחים לטעינת סוגי נייר מיוחדים. השתמש בהגדרה הנכונה של סוג הנייר במנהל המדפסת כדי להשיג את איכות ההדפסה הטובה ביותר.
הערה:
במנהל המדפסת של Windows, התאם את סוג הנייר בכרטיסייה Paper (נייר) שברשימה הנפתחת Type is (סוג).
במנהל המדפסת של Macintosh, התאם את סוג הנייר בכרטיסייה Finishing (גימור) של התפריט הקופץ Finishing (גימור). בחר ברשימה הנפתחת Media Type (סוג חומרי הדפסה).
טעינת נייר מיוחד
סוג נייר
כיוון הנייר במגש 1
כיוון הנייר במגשים 2-4
כיוון הנייר במגש 5
מדבקות
הצד הקדמי כלפי מטה
להדפסה על מדבקות יש להשתמש רק במגש 1.
להדפסה על מדבקות יש להשתמש רק במגש 1.
נייר מכתבים מודפס או נייר מודפס מראש
הצד הקדמי כלפי מטה והקצה העליון בצד ימין.
הצד הקדמי כלפי מעלה והקצה העליון פונה שמאלה.
הצד הקדמי כלפי מטה והקצה העליון בצד ימין.
מחורר מראש
הצד המחורר לכיוון הצד הקדמי של ההתקן.
הצד המחורר לכיוון הצד הקדמי של ההתקן.
הצד המחורר לכיוון הצד הקדמי של ההתקן.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏