תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - טעינת מגשים

בכל מגש ישנן מדבקות המציינות את הדרך הנכונה לטעינת נייר. בכל טעינה של נייר במגש, ההתקן מורה לך להגדיר את המגש עבור הגודל והסוג של הנייר. יש להגדיר תמיד את גודל הנייר ואת סוג הנייר כדי להגיע לביצועים הטובים ביותר של ההתקן.

טעינת מגש 1 (מגש להזנה ידנית)

במגש זה יש לטעון נייר רגיל או נייר בגודל מותאם אישית. הוא מכיל עד 80 גיליונות של נייר 75 ג'/מ2 ( ליברות Bond). במגש זה ניתן להשתמש גם בנייר כבד יותר, כגון כרטיסים, HP Edgeline מבריק או נייר לחוברות.
 1. החלק את תמיכת המגש כלפי מעלה, משוך אותה החוצה ולאחר מכן משוך החוצה את ההרחבה.
  איור : תמיכה והארכה של מגש 1
 2. הזז את המכוון כלפי חוץ.
  איור : מכוון המדיה של מגש 1
 3. טען את הנייר. יש לטעון תמיד את הנייר עם הצלע הקצרה (הרוחב) קדימה.
  איור : טעינת מדיה במגש 1
  • טען נייר מכתבים מודפס או נייר מודפס מראש עם הצד המודפס כלפי מטה והקצה העליון לימין.
   הערה:
   להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים מודפס או נייר מודפס מראש עם הצד המודפס כלפי מעלה והזן תחילה את הקצה העליון.
  • טען נייר מחורר מראש עם הצד המחורר לכיוון הצד הקדמי של ההתקן.
  • טען מדבקות עם הצד הקדמי כלפי מטה.
  • בעת טעינת נייר מסוג HP Edgeline Glossy, אוורר את ערימת הנייר כדי להפריד בין הגיליונות בטרם תניח אותם במגש. הדבר מסייע למנוע מהגיליונות להיצמד זה לזה.
 4. התאם את המכוון כך שייגע בנייר.
  איור : כוונן מכוון מגש 1
 5. הגדר את המגש עבור גודל הנייר וסוג הנייר.
  1. במסך Home (מסך הפתיחה), לחץ על Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים).
  2. לחץ על הכרטיסייה Trays (מגשים).
  3. אם הגודל והסוג המופיעים עבור המגש אינם נכונים, לחץ על שם המגש ולאחר מכן על Modify (שנה).
  4. בחר בגודל הנייר ובסוג הנייר הנכונים ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
   או
   אם אתה טוען נייר בגודל מותאם אישית, לחץ על Custom (מותאם אישית). הקלד את ממדי הנייר ולאחר מכן לחץ על OK (אישור) כדי לחזור למסך Modify Tray (שנה מגש).
  5. לחץ על OK (אישור) כדי לשמור את השינויים.

טעינת מגשים 2, 3, ו-4

מגשים 2, 3, ו-4 מכילים ניירות בגדלים ומסוגים סנטדרטיים רבים. כל מגש מכיל עד 500 גיליונות של נייר 75 ג'/מ2 (20 ליברות Bond).
 1. פתח את מגש 2, 3 או 4.
  איור : פתיחת מגש
 2. טען את הנייר, חבילה מלאה בכל פעם. יש להניח תמיד את הצלע הארוכה של הנייר בצד הקדמי של המגש.
  איור : טעינת מדיה במגש
  • טען נייר מכתבים מודפס או נייר מודפס מראש עם הצד המודפס כלפי מעלה והקצה העליון לשמאל.
   הערה:
   להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים מודפס או נייר מודפס מראש עם הצד המודפס כלפי מטה והקצה העליון לשמאל.
  • טען נייר מחורר מראש עם הצד המחורר לאורך הצד הקדמי של המגש.
 3. התאם את שני המכוונים כך שייכנסו בנקישה למיקום המסומן עבור גודל הנייר.
  איור : כוונון מכווני המגשים
 4. החלק את המגש לתוך ההתקן.
  איור : סגירת המגש
 5. הגדר את המגש עבור סוג הנייר על-ידי מתן תשובה להודעה הקופצת המופיעה במסך המגע עם סגירת המגש. לחלופין, בצע את הפעולות הבאות:
  1. במסך Home (מסך הפתיחה), לחץ על Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים).
  2. לחץ על הכרטיסייה Trays (מגשים).
  3. אם הסוג המופיע עבור המגש אינו נכון, לחץ על שם המגש ולאחר מכן על Modify (שנה).
  4. בחר בסוג הנייר הנכון ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

טעינת מגש 5

מגש זה מוגדר מראש להכיל עד 4,000 גיליונות (8 חבילות) של נייר בגודל Letter או בגודל A4. לא ניתן לשנות הגדרה זו.
 1. פתח את הדלת העליונה של מגש 5 וטען את הנייר. טען את הנייר, חבילה מלאה בכל פעם. המגש יורד מעצמו עם טעינת הנייר.
  • טען נייר מכתבים מודפס או נייר מודפס מראש עם הצד המודפס כלפי מטה והקצה העליון לימין.
   הערה:
   להדפסה דו-צדדית, טען נייר מכתבים מודפס או נייר מודפס מראש עם הצד המודפס כלפי מעלה והזן תחילה את הקצה העליון.
  • טען נייר מחורר מראש עם הצד המחורר לכיוון הצד הקדמי של ההתקן.
  איור : פתיחת הדלת העליונה של מגש 5
 2. הגדר את המגש עבור סוג הנייר על-ידי מתן תשובה להודעה הקופצת המופיעה במסך המגע עם סגירת המגש. לחלופין, בצע את הפעולות הבאות:
  1. במסך Home (מסך הפתיחה), לחץ על Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים).
  2. לחץ על הכרטיסייה Trays (מגשים).
  3. אם הסוג המופיע עבור המגש אינו נכון, לחץ על שם המגש ולאחר מכן על Modify (שנה).
  4. בחר בסוג הנייר הנכון ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏