תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - הנייר הנתמך

ההתקן מייצר מסמכים באיכות גבוהה בזמן הקצר ביותר כאשר פועלים לפי הקווים המנחים שלהלן:
  • ההתקן מתוכנן לפעול עם מגוון רחב של ניירות רגילים לשימוש משרדי כללי. לקבלת הביצועים המיטביים, יש להשתמש בנייר מרשימת הניירות המומלצים.
  • יש להגדיר תמיד את המגש עבור סוג הנייר הנכון ולבחור בסוג הנכון במנהל המדפסת.
בטרם תשתמש בנייר כלשהו, ודא כי הוא באיכות טובה וכי אין בו חתכים, חריצים, קרעים, נקודות, גרגרים, אבק, קמטים, סלסולים או פינות מקופלות.

הנייר המומלץ

סוגי הנייר המופיעים בסעיף זה נבדקו והם פועלים כהלכה עם ההתקן. סוגי נייר אלה מחולקים לשלוש קטגוריות:
  • ניירות הנושאים את המותג HP שנבדקו ואושרו. השתמש בסוגי נייר אלה לקבלת התוצאות הטובות ביותר. כמה מניירות אלה תוכננו במיוחד עבור התקן זה.
  • ניירות הנושאים את המותג HP אך אינם ממוטבים באופן ספציפי להתקן זה. ניירות אלה פועלים כהלכה עם ההתקן, אולם התוצאות עשויות להיות באיכות פחותה מזו המתקבלת עם הניירות שנבדקו ואושרו.
  • ניירות מסוימים שאינם נושאים את המותג HP. סוגי נייר אלה מייצרים הדפסות באיכות משביעת רצון.
    הערה:
    מאחר שאין באפשרותה של חברת HP לשלוט בהרכב החומרים עבור ניירות אלה שאינם מתוצרתה, התוצאות שיתקבלו בעתיד עשויות להיות שונות מאלה שהתקבלו בבדיקות העבר.
ניתן לרכוש נייר הנושא את המותג HP בכתובת www.hpshopping.com או ממפיצים מקומיים של צורכי משרד.
  שים לב:
שימוש בנייר או בחומרי הדפסה אחרים שאינם עומדים בדרישות HP עלול לגרום לבעיות שיחייבו תיקון. תיקון זה איננו מכוסה על ידי הסכמי האחריות או השירות של HP.
ההתקן אינו תומך במעטפות או בשקפים.
המותגים הנתמכים של נייר עבור ההתקן
ניירות הנושאים את המותג HP שנבדקו ואושרו
ניירות הנתמכים על-ידי המותג HP (שאינם ממוטבים עבוד ההתקן)
ניירות שנבדקו ושאינם מתוצרת HP
נייר רגיל
HP Office
HP Multipurpose
HP Printing Paper
HP Copy Paper
HP Office Paper LG
נייר לחוברות
HP Edgeline Glossy, 180 ג'/⁠מ2
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
HP Premium Presentation Matte
HP Brochure and Flyer Paper Matte
נייר מיוחד
HP Office Paper - Prepunched
HP Labels
HP All-In-One Paper
HP Everyday Copy & Print Paper
HP LaserJet Paper
HP Color Laser Paper
HP Advanced Paper
HP Office Recycled Paper
HP Inkjet Paper
HP Color Inkjet Paper
HP Bright White
HP Premium Choice
בצפון אמריקה
Boise X9
Domtar Copy Paper
GP Spectrum DP Copy
GP Copy Paper
IP HammerMill Fore MP
IP Great White Copy Paper
Wausau Exact Multipurpose
Weyerhauser Husky Xerocopy
Xerox 4200
מחוץ לצפון אמריקה
Clairealfa White
IP Rey Office
IP Duo Colourcopy
Mondi IQ Economy
M-Real Data Copy
Portucel Navigator Universal
Stora-Enso Multicopy
UPM Office copy/print
Xerox Premier
Reflex Pure White

קווים מנחים לשימוש בניירות מיוחדים

קווים מנחים לשימוש בניירות מיוחדים
סוג נייר
קווים מנחים
מדבקות
מדבקות יש לטעון רק במגש 1. טען את המדבקות עם הצד הקדמי כלפי מטה.
יש להניח את המדבקות באופן שטוח עם סלסול שאינו עולה על 13 מ"מ0.5 אינץ' בכיוון כלשהו.
יש להשתמש רק בדפים מלאים של מדבקות. אם בגיליונות קיימים מרווחים בין המדבקות, הן עלולות להתקלף והדבר עלול לגרום לחסימות נייר שקשה לשחררן.
אין להשתמש במדבקות הנושאות קמטים או בועות או במדבקות המתקלפות מהנייר הנושא אותן.
Cardstock (כרטיסים)
טען נייר כרטיסים כבד יותר, עד 220 גר'/מ"ר, רק במגש 1.
ניתן לטעון בכל מגש כרטיסים במשקל עד 180 גר'/מ"ר.
הכרטיסים חייבים להיות בעלי דרגת חלקות של 100 עד 180 Sheffield.
יש להניח את הכרטיסים באופן שטוח עם סלסול שאינו עולה על 13 מ"מ0.5 אינץ' בכיוון כלשהו.
אין להשתמש בכרטיסים מקומטים, מחורצים או כרטיסים שניזוקו באופן אחר.
HP Edgeline Glossy
נייר מסוג HP Edgeline Glossy יש לטעון במגש 1 בלבד.
אוורר את חבילת הנייר בטרם תניח את הגיליונות במגש. הדבר מסייע למנוע מהגיליונות להיצמד זה לזה.
שקפים
ההתקן אינו תומך בשקפים. אל תנסה להדפיס עליהם.
מעטפות
ההתקן אינו תומך במעטפות. אל תנסה להדפיס עליהן.

נייר מומלץ לסוגים מסוימים של מסמכים

ההתקן תומך בסוגים רבים של נייר. השתמש במידע שבטבלה הבאה כדי לבחור סוג נייר עבור סוגים מסוימים של מסמכים.
ניירות מומלצים עבור סוגי מסמכים
סוג המסמך
הנייר המומלץ
סוג הגימור
צילום מסמכים והדפסה לשימוש משרדי כללי
HP Office
HP Office LG (גרעיניות ארוכה)
מאט
מסמך צבעוני
HP Bright White
מאט
תצלומים, תמונות
HP Edgeline Glossy, 180 ג'/⁠מ 2
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ 2
מבריק
התכתבות
HP Office
HP Office LG (גרעיניות ארוכה)
מאט
נייר מכתבים מודפס
HP Bright White
מאט
דוח
HP Premium Presentation Matte
HP Brochure and Flyer Paper Matte
מאט מצופה
כריכה
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
תוכנית עסקית
HP Edgeline Glossy, 180 ג'/⁠מ2
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
הצעת מחיר
HP Bright White
מאט
חוברת
HP Edgeline Glossy, 180 ג'/⁠מ2
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
עלון מכירות
HP Edgeline Glossy, 180 ג'/⁠מ2
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
קטלוג
HP Edgeline Glossy, 180 ג'/⁠מ2
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
גלויה
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
תרשים
HP Bright White
מאט
שלט
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
מפה
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
כתב-עת
HP Bright White
מאט
תפריט למסעדה
HP Edgeline Glossy, 220 ג'/⁠מ2
מבריק
חוברת הדרכה
HP Office
HP Office LG (גרעיניות ארוכה)
HP Office (מחורר מראש)
מאט
מדריך למשתמש
HP Office
HP Office LG (גרעיניות ארוכה)
HP Office (מחורר מראש)
מאט

סוגי נייר נתמכים עבור כל מגש

הבחירה בסוג של נייר מהווה הוראה להתקן להשתמש בקבוצת הגדרות שנקבעו מראש כדי ליצור איכות הדפסה מיטבית עבור אותו סוג נייר.
  שים לב:
בחירה בסוג נייר שאינו תואם לסוג הנייר הטעון במגש עלולה לגרום נזק להתקן.
סוגי נייר נתמכים עבור כל מגש
סוג נייר המוצג ברשימה של מנהל המדפסת או בלוח הבקרה
תיאור
מגש 1
מגשים 2, 3, ו-4
מגש 5
רגיל
נייר רגיל, לא מצופה השוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות)
X
X
X
HP Office LG
נייר בגודל A3 או בגודל 11x17 אינץ' הידוע כבעל גרעיניות ארוכה והשוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות bond)
X
X
X
HP Matte Premium 120g
השתמש רק עבור נייר HP Premium Presentation Matte Paper‏, 120 ג'/⁠מ2
X
HP Matte Brochure 180g
השתמש רק עבור HP Brochure and Flyer Paper Matte‏, 180 ג'/⁠מ2
X
HP Matte Cover 200g
השתמש רק עבור נייר זה הנושא את המותג HP.
X
HP Glossy Edgeline 180g
השתמש רק עבור נייר HP Edgeline Glossy‏, 180 גר'/מ"ר
X
HP Glossy Edgeline 220g
השתמש רק עבור נייר HP Edgeline Glossy‏, 220 גר'/מ"ר
X
כרטיסים
נייר רגיל, לא מצופה השוקל בין 160 לבין 220 ג'/⁠מ2 (60 עד 80 ליברות cover)
X
כרטיסים
נייר רגיל לא מצופה במשקל בין 160 עד 180 גר'/מ"ר
X
X
X
מאט
נייר רגיל, לא מצופה
נייר בגודל A3 או בגודל 11x17 אינץ', חייב להיות בעל גרעיניות ארוכה.
X
X
X
Matte Brochure
נייר רגיל, לא מצופה
נייר בגודל A3 או בגודל 11x17 אינץ', חייב להיות בעל גרעיניות ארוכה.
X
X
X
Matte Cover
נייר רגיל, לא מצופה השוקל בין 160 לבין 220 ג'/⁠מ2 (60 עד 80 ליברות cover)
X
מדבקות
מדבקות לא מצופות, לא מבריקות
X
נייר מכתבים מודפס
נייר עדין, לא מצופה השוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות bond)
X
X
X
מודפס מראש
נייר רגיל, לא מצופה השוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות)
X
X
X
מחורר מראש
נייר בגודל Letter (3 חורים) או בגודל A4 (2 או 4 חורים) השוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות bond)
X
X
X
צבעוני
נייר רגיל, לא מצופה השוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות)
X
X
X
נייר Bond
נייר עדין, לא מצופה השוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות bond)
X
X
X
נייר ממוחזר
נייר רגיל, לא מצופה השוקל פחות מ-150 ג'/⁠מ2(40 ליברות)
X
X
X

גודלי נייר נתמכים לכל מגש

גודלי הנייר הרגילים מסומנים במגשים. כדי להשתמש בנייר בגודל מותאם אישית, השתמש במגש 1.
גודלי נייר נתמכים לכל מגש
גודל
ממדים
מגש 1
מגשים 2, 3, ו-4
מגש 5
Letter
216 x‏ 280 מ"מ
8.5 x‏ 11 אינץ'
X
X
X
Legal
216 x‏ 356 מ"מ
8.5 x‏ 14 אינץ'
X
X
Executive
184 x‏ 267 מ"מ
7.25 x‏ 10.5 אינץ'
X
X
Statement
140 x‏ 216 מ"מ
5.5 x‏ 8.5 אינץ'
X
X
8.5 x‏ 13
216 x‏ 330 מ"מ
8.5 x‏ 13 אינץ'
X
X
11 x‏ 17
280 x‏ 432 מ"מ
11 x‏ 17 אינץ'
X
X
12 x‏ 18
305 x‏ 457 מ"מ
12 x‏ 18 אינץ'
X
4 x‏ 6
102 x‏ 152 מ"מ
4 x‏ 6 אינץ'
X
5 x‏ 7
127 x‏ 178 מ"מ
5 x‏ 7 אינץ'
X
5 x‏ 8
127 x‏ 203 מ"מ
5 x‏ 8 אינץ'
X
A3
297 x‏ 420 מ"מ
11.69 x‏ 16.54 אינץ'
X
X
A4
210 x‏ 297 מ"מ
8.27 x‏ 11.69 אינץ'
X
X
X
A5
148 x‏ 210 מ"מ
5.83 x‏ 8.27 אינץ'
X
X
RA3
305 x‏ 430 מ"מ
12.01 ‏x‏ 16.93 אינץ'
X
RA4
215 x‏ 305 מ"מ
8.46 x‏ 12.01 אינץ'
X
SRA4
225 x‏ 320 מ"מ
8.86 x‏ 12.6 אינץ'
X
B4 ‏(JIS)
257 x‏ 364 מ"מ
10.12 x‏ 14.33 אינץ'
X
X
B5 ‏(JIS)
182 x‏ 257 מ"מ
7.17 x‏ 10.12 אינץ'
X
X
B6 ‏(JIS)
128 x‏ 182 מ"מ
5.04 x‏ 7.17 אינץ'
X
8K
273 x‏ 394 מ"מ
10.75 x‏ 15.5 אינץ'
X
‎16K
197 x‏ 273 מ"מ
7.75 x‏ 10.75 אינץ'
X
מותאם אישית
גודל מזערי: 102 x‏ 152 מ"מ (4 x‏ 6 אינץ')
גודל מרבי: 320 x‏ 457 מ"מ (12.6 x‏ 18 אינץ')
X

קיבולת המגשים והסלים

כדי למנוע חסימות נייר ובעיות של איכות הדפסה, טען את המגשים בכמות הנייר הנכונה. טען חבילות שלמות בפעם אחת.
הוצא את הנייר מסלי הפלט כאשר הם מתמלאים.
קיבולת המגשים והסלים
מגש או סל
קיבולת
משקל
זכוכית הסורק
גיליון נייר אחד, עד 305 x‏ 445 מ"מ12 x‏ 17.1 אינץ'
שטח הסריקה המרבי הוא: 297 x‏ 433 מ"מ11.7 ‏x‏ 17.0 אינץ'
כל משקל שהוא של נייר
עצמים, כגון ספרים, בגובה של עד 50 מ"מ1.97 אינץ'
מזין המסמכים
100 גיליונות נייר, 75 ג'/⁠מ2 (20 ליברות bond)
60 עד 135 ג'/⁠מ2 (16 עד 36 ליברות bond)
מגש 1
80 גיליונות נייר, 75 ג'/⁠מ2 (20 ליברות bond)
60 עד 220 ג'/⁠מ2 (16 עד 58 ליברות bond)
מגשים 2, 3, ו 4
500 גיליונות נייר, 75 ג'/⁠מ2 (20 ליברות bond)
60 עד 180 ג'/⁠מ2 (16 עד 48 ליברות bond)
מגש 5
4,000 גיליונות נייר, 75 ג'/⁠מ2 (20 ליברות bond)
גודל Letter או גודל A4 בלבד
60 עד 180 ג'/⁠מ2 (16 עד 48 ליברות bond)
סל פלט יחיד
250 גיליונות נייר, 75 ג'/⁠מ2 (20 ליברות bond)
60 עד 220 ג'/⁠מ2 (16 עד 58 ליברות bond)
אבזר הגימור הרב-שימושי מבית HP
סלי פלט 1 ו-2: 400 גיליונות
סלי פלט 3 ו-4: 200 גיליונות
סל פלט 5: 2,500 גיליונות
60 עד 220 ג'/⁠מ2 (16 עד 58 ליברות bond)
אבזר להפרדת עבודות בעל 4 סלים מבית HP
סלי פלט 1 ו-2: 400 גיליונות
סלי פלט 3 ו-4: 200 גיליונות
60 עד 220 ג'/⁠מ2 (16 עד 58 ליברות bond)

גודלי נייר נתמכים עבור כל סל

גודלי נייר נתמכים עבור כל סל
סל
אורך
רוחב
סלי פלט 1, 2, 3 ו-4
457 עד 152 מ"מ18 עד 6 אינץ'
320 עד 102 מ"מ12.6 עד 4 אינץ'
סל פלט 5
(אבזר גימור רב-שימושי של HP בלבד)
432 עד 230 מ"מ17 עד9.1 אינץ'
297 עד 182 מ"מ11.7 עד7.2 אינץ'


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏