תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - התפריט Resets (איפוסים)

התפריט Resets (איפוסים)
פריט תפריט
ערכים
תיאור
ניקוי ספרי כתובות מקומיים
תכונה זו משמשת לניקוי כל הכתובות מפנקסי הכתובות המאוחסנים בהתקן.
הערה:
תכונה זו אינה מנקה כתובות המאוחסנות בספריות ברשת.
Clear Fax Activity Log (מחיקת יומן פעילות הפקס)
תכונה זו משמשת לניקוי כל האירועים מהיומן Fax Activity Log (יומן רישום פעילות בפקס).
איפוס להגדרות טלקומוניקציה של היצרן
השתמש באפשרות זו כדי לשחזר להגדרות ברירת המחדל של היצרן את הגדרות הפקס הקשורות לטלפון והמופיעות בתפריט Initial Setup (הגדרה ראשונית).
Restore Factory Settings (שחזר הגדרות יצרן)
תכונה זו משמשת לשחזור כל ההגדרות של תפריט הניהול לערכי ברירת המחדל של היצרן.
Erase Private Data (מחיקת נתונים פרטיים)
Fast Erase (מחיקה מהירה)
השתמש בתכונה זו כדי לבצע מחיקה בפעולה אחת. תהליך זה מחליף נתונים המאוחסנים בזיכרון, אך ייתכן שאדם כלשהו יוכל לשחזר נתונים אלה במועד מאוחר יותר.
תהליך זה עשוי להימשך מספר שעות. הגישה להתקן אינה אפשרית במהלכו.
Sanitizing Erase (מחיקה לניקוי)
תכונה זו משמשת למחיקת הדיסק הקשיח של ההתקן תוך שימוש בתקני המחיקה המאובטחת של משרד ההגנה האמריקני. תהליך זה מוחק בשלושה שלבים, כך שאין אפשרות לשחזר את הנתונים הישנים במועד מאוחר יותר.
כדאי להשתמש בהליך זה לפני מכירת ההתקן או החזרתו לצורך שדרוג. נתק את כבל הרשת, כדי שהמידע אודות הרשת שלך יימחק אף הוא.
תהליך זה עשוי להימשך לילה שלם או עד יום שלם. הגישה להתקן אינה אפשרית במהלכו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏