תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - הגדרת AutoSend (שליחה אוטומטית)

השתמש בתכונה AutoSend (שליחה אוטומטית) כדי לשלוח פרטי תצורה של התקן ופרטי שימוש בחומרים מתכלים לרשימת יעדי דואר אלקטרוני. נוסף על כך, באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לשלוח פרטי התקן ישירות ל-HP, אם ברשותך הסכם שירות פעיל עם HP.
  1. פתח את שרת האינטרנט המובנה. ראה פתיחת שרת האינטרנט המובנה.
  2. בחר בכרטיסייה Settings (הגדרות).
  3. בחר Notification Server (שרת יידוע) מהתפריט בצד שמאל של המסך. ודא שהתיבה לצד Enable Outgoing E-mail (הפעל דואר אלקטרוני יוצא) סומנה וששרת ה-SMTP מוגדר. ראה הגדרת שרת היידוע.
  4. בחר AutoSend (שליחה אוטומטית) מהתפריט בצד שמאל של המסך.
  5. בחר Enable AutoSend (הפעל שליחה אוטומטית).
  6. בחר בתדירות הרצויה לשליחת פרטי ההתקן. לדוגמה, כדי לשלוח מידע פעם ביומיים, בתיבה לצד Send every (שלח בכל), הקלד 2 ולאחר מכן בחר days (ימים).
  7. בתיבה לצד E-mail destinations (יעדי דואר אלקטרוני), הקלד עד 20 כתובות דואר אלקטרוני שיקבלו את המידע. הפרד בין הכתובות באמצעות נקודה-פסיק או פסיק.
  8. לחץ על Test (בדיקה) וודא שכל אחת מכתובות הדואר האלקטרוני קיבלה את המידע.
  9. בחר Send to HP (שלח ל-HP) כדי לשלוח את פרטי ההתקן ישירות ל-HP במרווח הזמן שציינת. פעולה זו מסייעת ל-HP לשפר את ההתקן. לקבלת מידע נוסף, לחץ על הקישור שכותרתו Hewlett‑Packard Online Privacy Statement (הצהרת הפרטיות המקוונת של Hewlett-Packard).
  10. לחץ על Apply (החל) כדי לשמור את ההגדרות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏