ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - נעילת המקטע Administrator Tools (כלי מנהל) בתפריט ההפעלה

תוך כדי האתחול של ההתקן, באפשרותך לפתוח תפריט הפעלה מיוחד. אנשי שירות מוסמכים מטעם HP משתמשים בתפריט זה לביצוע נהלים מתקדמים של פתרון בעיות. מקטע אחד של תפריט זה מספק למנהלי מערכת תכונות נוספות של ניהול התקן, שאינן זמינות דרך התפריט Administration (ניהול) בלוח הבקרה. כדי למנוע גישה בלתי מורשית לתפריט זה, באפשרותך ליצור סיסמה עבור החלק ל-Administrator Tools (כלי מנהל) של תפריט ההפעלה.
  הערה:
הנוהל הבא מחייב את נוכחותך בקרבת ההתקן. באפשרותך להגדיר את הסיסמה שלל-Administrator Tools (כלי מנהל) רק מתוך תפריט ההפעלה.
שמות האפשרויות בתפריט ההפעלה מופיעים באנגלית בלבד.
 1. בצע אחת מהפעולות הבאות.
  • אם ההתקן מופעל: לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי בלוח הבקרה של ההתקן. בחר באפשרות Restart (הפעל מחדש) כדי להתחיל בתהליך אתחול ההתקן.
  • אם ההתקן כבוי: לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי בלוח הבקרה של ההתקן כדי להפעיל את ההתקן.
 2. במהלך האתחול, שים לב לתצוגת לוח הבקרה. כאשר הסמל הלבן של HP מופיע על הרקע השחור, לחץ על הלחצן Stop (עצור).
 3. לחץ על 8 כדי להעביר את הסימון ל-ל-Administrator Tools (כלי מנהל). לחץ על 5 כדי לבחור באפשרות זו.
 4. לחץ על 8 כדי להעביר את הסימון ל-ל-Change Administrator Password (שינוי סיסמת מנהל מערכת). לחץ על 5 כדי לבחור באפשרות זו.
 5. מופיעה בקשה להזנת סיסמה חדשה. הקלד את הסיסמה באמצעות לוח המקשים המספריים.
  מופיעה בקשה נוספת כדי שתוכל לאשר את הסיסמה. הקלד את הסיסמה שנית.
 6. לחץ על Start (התחל) כדי לשמור את הסיסמה. מופיעה ההודעה Administrator password changed successfully (סיסמת המנהל שונתה בהצלחה).
 7. לחץ על Start (התחל) כדי להמשיך.
  הערה:
כדי למחוק סיסמה שכבר הוגדרה, הזן סיסמה ריקה.
לאחר שהגדרת סיסמת מנהל, עליך להיכנס תחילה לתפריט ההפעלה לפני שתוכל לפתוח את ל-Administrator Tools (כלי מנהל).
 1. לאחר פתיחת תפריט ההפעלה, לחץ על 8 כדי להעביר את הסימון ל-ל-Sign In (כניסה). לחץ על 5 כדי לבחור באפשרות זו.
 2. מופיעה בקשה להזנת הסיסמה. הקלד את הסיסמה באמצעות לוח המקשים המספריים.
 3. לחץ על Start (התחל) כדי להזין את הסיסמה. האפשרות ל-Administrator Tools (כלי מנהל) אמורה להיות זמינה כעת.
 4. לחץ על 8 כדי להעביר את הסימון ל-ל-Administrator Tools (כלי מנהל). לחץ על 5 כדי לבחור באפשרות זו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏