ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - הכרת המוצר

לפני השימוש בהתקן, ערוך היכרות עם רכיביו העיקריים.
מבט חזיתי
איור : מבט מלפנים של המוצר
1
לחצן הפעלה/כיבוי
2
מזין המסמכים
3
לוח הבקרה
4
דלת קדמית
5
מגש 1 (הזנה ידנית; מכיל 80 גיליונות של נייר רגיל)
6
מגש 5 (מגש לקיבולת גבוהה אופציונלי; מכיל 4,000 גיליונות של נייר רגיל)
7
מגש 4 (מכיל 500 גיליונות של נייר רגיל)
8
מגש 3 (מכיל 500 גיליונות של נייר רגיל)
9
מגש 2 (מכיל 500 גיליונות של נייר רגיל)
10
דלת מחסנית הדיו
11
אבזר גימור אופציונלי
מבט מאחור (צד ימין)
איור : מבט אחורי של המוצר, צד ימין
1
מתג הפעלה ראשי
2
חיבור לחשמל
  אזהרה:
אין להשתמש במתג ההפעלה הראשי או לנתק את ההתקן מהשקע החשמלי, אלא אם כיבית את ההתקן קודם לכן באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי בלוח הבקרה. אם השתמשת במתג ההפעלה הראשי לכיבוי ההתקן, המתן עד אשר נורית ה-LED בצבע חום-צהבהב תכבה בטרם תעביר את המתג שוב למצב הפעלה.
מבט מאחור (צד שמאל)
האיור הבא מציג את יציאות הממשק בהתקן.
איור : מבט אחורי של המוצר, צד שמאל
1
צג LCD של קודי אתחול (לשימוש טכנאים בלבד)
2
USB מארח (לחיבור אבזר להתקן)
3
פקס (RJ-11) (מכוסה במדבקה)
4
רשת תקשורת מובנית (RJ-45) (ללא חיבורי טלקומוניקציה)
5
ממשק CAN (אבזר גימור)
6
ממשק מנוע (PCI Express)
7
ממשק סורק
8
חריץ EIO (קלט/פלט משופר)
9
יציאת FIH ‏(Foreign Interface Harness)
10
USB של ההתקן (לחיבור ההתקן למחשב)
11
נוריות סטטוס (לשימוש טכנאים בלבד)
12
בקרת חשמל של המנוע (טורי)
סל פלט יחיד
איור : איור המוצר סל פלט בודד
1
סל פלט יחיד
אבזרי גימור אופציונליים
כברירת מחדל, כאשר מתקינים אבזר גימור אופציונלי, כל עבודות צילום המסמכים נשלחות לסל פלט 1, עבודות ההדפסה נשלחות לסל פלט 2 ועבודות הפקס נשלחות לסל פלט 3. באפשרותו של מנהל המערכת לשנות את ברירות המחדל של הגדרות אלה.
אבזר להפרדת עבודות בעל 4 סלים מבית HP
איור : איור המוצר של מפריד העבודות בעל 4 הסלים של HP
1
סל פלט 1 (עבודות צילום מסמכים)
2
סל פלט 2 (עבודות הדפסה)
3
סל פלט 3 (עבודות פקס)
4
סל פלט 4
אבזר הגימור הרב-שימושי האופציונלי מבית HP
איור : איור המוצר של אבזר הגימור הרב-שימושי של HP
1
סל פלט 1 (עבודות צילום מסמכים)
2
סל פלט 2 (עבודות הדפסה)
3
סל פלט 3 (עבודות פקס)
4
סל פלט 4
5
סל פלט 5 (כל העבודות המהודקות נשלחות לסל פלט 5)
6
מהדק סיכות 2
7
מהדק סיכות 1

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏