ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - תכונות

התכונה
תיאור
לוח הבקרה
לוח הבקרה HP Easy Select מספק גישה לכל התכונות
תאורה אחורית מתכווננת
לוח מקשים מספריים עם חמישה מקשים קשיחים לבקרת עבודות
לחצן Sleep (מצב שינה) להעברת ההתקן למצב שינה החוסך בחשמל
לחצן הפעלה/כיבוי בלוח הבקרה
טיפול בנייר
מגשי הקלט הרגילים מכילים עד 1,580 גיליונות של נייר במשקל 75 גר'/מ"ר.
 • מגש 1 מכיל עד 80 גיליונות.
 • מגשים 2-4 מכילים כל אחד עד 500 גיליונות.
מזין המסמכים מכיל עד 100 גיליונות של נייר במשקל 75 גר'/מ"ר.
המגש האופציונלי בעל הקיבולת הגבוהה (מגש 5) מכיל עד 4,000 גיליונות של נייר במשקל 75 גר'/מ"ר.
סל הפלט היחיד מכיל עד 300 גיליונות של נייר במשקל 75 גר'/מ"ר.
התקן הגימור האופציונלי מכיל עד 3,700 גיליונות של נייר במשקל 75 גר'/מ"ר.
 • סלי פלט 1-2 מכילים כל אחד עד 400 גיליונות.
 • סלי פלט 3-4 מכילים כל אחד עד 200 גיליונות.
 • סל פלט 5 מכיל עד 2,500 גיליונות.
מנהלי מדפסת
HP PCL 6
HP PCL 5c
אמולציית HP postscript level 3
מנהל פקס
גופנים
93 גופנים פנימיים
קישוריות
ממשק של כבל Hi-Speed USB 2.0
USB מארח
רשת מקומית (RJ-45)
חריץ קלט/פלט משופר (EIO) להוספת שרת הדפסה HP Jetdirect, יציאה מקבילית או אבזרים אחרים
חומרים מתכלים
החומרים המתכלים הניתנים להחלפה על-ידי הלקוח כוללים חמש מחסניות דיו.
ההתקן מספק מידע אודות הסטטוס של החומרים המתכלים בלוח הבקרה וגם דף פנימי ובו סטטוס החומרים המתכלים.
זיכרון
1024 מגה-בתים של זיכרון גישה אקראית (RAM), כרכיב סטנדרטי. זוהי גם קיבולת הזיכרון המרבית של ההתקן.
דיסק קשיח מובנה בגודל 80 ג'יגה-בתים
אבזרים
מגש קלט אופציונלי בעל קיבולת גבוהה (מגש 5)
אבזר הגימור הרב-שימושי האופציונלי מבית HP
אבזר להפרדת עבודות בעל 4 סלים מבית HP
מגוון של אבזרי פלט/קלט משופר (EIO)
אבזר פקס אנלוגי מבית HP
  הערה:
לקבלת רשימה מלאה של אבזרים ומספרי חלקים, ראה הזמנת חומרים מתכלים ואבזרים.
נגישות
 • ניתן לבצע עבודת הדפסה או העתקה מרובת עמודים באמצעות יד אחת בלבד.
 • ניתן להזין נייר בכל המגשים באמצעות יד אחת בלבד.
 • ניתן להחליף את כל מחסניות הדיו באמצעות יד אחת בלבד.
 • ניתן לשחרר את רוב סוגי חסימות הנייר באמצעות יד אחת בלבד, אך קיימות חסימות המחייבות שימוש בשתי ידיים.
 • גודל הגופן של הטקסט בלוח הבקרה הוא לפחות 10.5 נקודות (12 פיקסלים).
 • ההתקן מספק משוב שמיע בעת לחיצה על הלחצנים.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏