hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Faxfogadás beállítása

A következő információk segítségével állítsa be a faxfogadást a beágyazott webkiszolgálón (EWS).

Bevezetés

A Faxfogadás beállítása oldalon megadhatók az alábbi funkciócsoportokra vonatkozó beállítások:

 • Eszköz modembeállításai

 • Faxfeladat beállításai

 • Faxfogadási beállítások

 • Értesítési beállítások

 • Faxnyomtatási ütemezés

 • Blokkolt faxszámok

Mielőtt hozzákezdene

Csatlakoztassa a faxkábelt a nyomtatón lévő fax porthoz, majd a fali telefonaljzathoz.

Első lépés: Faxfeladat-beállítások megadása

Ismerje meg, hogyan adhatja meg a faxfeladatok beállításait HP FutureSmart 3 vagy HP FutureSmart 4 és 5 firmware-rel rendelkező nyomtatókon.

HP FutureSmart 3

A következő lépésekkel válassza ki a faxfeladat beállításait (HP FutureSmart 3).

 1. A felső navigációs füleknél kattintson a Fax lehetőségre.

 2. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson a Faxfogadás beállítása lehetőségre.

 3. A Faxfogadás beállítása területen válassza a Faxfogadás engedélyezése jelölőnégyzetet. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a funkció nem érhető el a nyomtató kezelőpaneljén.

 4. A Faxfeladat beállításai területen az alábbi funkciókat adhatja meg:

  • Papír kiválasztása: Ha kijelöl egy tálcát, a készülék a tálcába betöltött papírnak megfelelő méretben nyomtatja ki a faxot

  • Kimeneti tálca

  • Oldalak: Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a készülék a bejövő faxokat egy oldalra vagy két oldalra nyomtassa-e ki

   Megjegyzés:

   Ezt a beállítást csak rendszergazdai jogosultságokkal érheti el.

  • Oldalhoz illesztés: A bejövő lap méretének igazítása a valamelyik tálcába betöltött papír méretéhez

  • Fogadott faxok ellátása jelzéssel: Jelölje ki ezt a beállítást, ha szeretné a dátumot, időt, telefonszámot és oldalszámot rányomtatni minden bejövő faxlapra

 5. Tekintse át a kiválasztott beállításokat, majd kattintson az Alkalmaz gombra a beállítás befejezéséhez.

HP FutureSmart 4 és 5

A következő lépésekkel válassza ki a faxfeladat beállításait (HP FutureSmart 4 és 5).

 1. A felső navigációs füleknél kattintson a Fax lehetőségre.

 2. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson a Faxfogadás beállítása lehetőségre.

 3. A Faxfogadás beállítása területen válassza a Faxfogadás engedélyezése jelölőnégyzetet. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a funkció nem érhető el a nyomtató kezelőpaneljén.

 4. Az Alapértelmezett feladatbeállítások területen az alábbi funkciókat adhatja meg:

  • Papír kiválasztása: Ha kijelöl egy tálcát, a készülék a tálcába betöltött papírnak megfelelő méretben nyomtatja ki a faxot

  • Kimeneti tálca

  • Kimeneti oldalak: Ezzel a beállítással megadhatja, hogy a készülék a bejövő faxokat egy oldalra vagy két oldalra nyomtassa-e ki

   Megjegyzés:

   Ezt a beállítást csak rendszergazdai jogosultságokkal érheti el.

  • Oldalhoz illesztés: A bejövő lap méretének igazítása a valamelyik tálcába betöltött papír méretéhez

  • Fogadott faxok ellátása jelzéssel: Jelölje ki ezt a beállítást, ha szeretné a dátumot, időt, telefonszámot és oldalszámot rányomtatni minden bejövő faxlapra

 5. Tekintse át a kiválasztott beállításokat, majd kattintson az Alkalmaz gombra a beállítás befejezéséhez.

Második lépés: Faxfogadási beállítások megadása

Az alábbi funkciókat lehet megadni a Faxfogadási beállítások területen:

HP FutureSmart 3

 • Csengő hangereje

 • Csengetések száma a válaszig: Adja meg, hogy a készülék hány csengetés után fogadja a faxot

 • Faxfogadási sebesség

 • Csengetési időköz: Válasszon ki egy 220 és 600 ms közötti csengetési időközt

 • Csengetési gyakoriság: Az alapértelmezett csengetési gyakoriság 68 Hz. Megadhat egyedi gyakoriságot 1 és 200 Hz között

HP FutureSmart 4 és 5

 • Csengetési hangerő

 • Csengetések száma a válaszig: Adja meg, hogy a készülék hány csengetés után fogadja a faxot

 • Faxfogadási sebesség

 • Csengetési időköz: Egy 0 és 600 ms közötti csengetési időköz megadása

 • Csengetési gyakoriság maximális korlátja: Az alapértelmezett csengetési gyakoriság 68 Hz. Megadhat egyedi gyakoriságot 0 és 100 Hz között

Harmadik lépés: Értesítési beállítások megadása

Adja meg a HP FutureSmart 3 vagy HP FutureSmart 4 és 5 firmware-rel rendelkező nyomtatókon használandó értesítési beállításokat.

HP FutureSmart 3

Az Értesítési beállítások területen található lehetőségek segítségével megadhatja, hogy a készülék mikor küldjön értesítést Önnek, illetve az e-mailt küldő személynek az elküldött e-mailek állapotáról. Az alapértelmezett beállítás szerint a program a bejelentkezett felhasználó e-mail-címét használja. Ha a címzett e-mail-címe nincs megadva, a készülék nem küld értesítést.

Az alábbi funkciókat lehet megadni az Értesítési beállítások területen:

 • Értesítés a következő esetben: Válassza ki, hogy a készülék mely esetben küldjön értesítést:

  • Értesítés a feladat befejezésekor

  • Értesítés csak sikertelen feladat esetén

 • Az értesítés kézbesítésének módja: Válassza ki az értesítési módot: E-mail vagy Nyomtatás. Az E-mail lehetőség kiválasztása esetén adjon meg egy e-mail-címet

 • Miniatűrrel együtt: Az értesítés a fax első oldalát mutató miniatűrt is tartalmazza

 • Konszolidált nyomtatott jelentések: Több faxcélhely összefoglalása ugyanabba a faxhívási jelentésbe

HP FutureSmart 4 és 5

Az értesítési beállítások kiválasztásához navigáljon a Faxfogadás beállítása terület Értesítési területéhez, vagy navigáljon a Faxküldés beállítása terület Alapértelmezett feladatbeállítások területéhez. Az értesítési beállítások beállításával megadhatja, hogy a készülék mikor küldjön értesítést Önnek, illetve az e-mailt küldő személynek az elküldött e-mailek állapotáról. Az alapértelmezett beállítás szerint a program a bejelentkezett felhasználó e-mail-címét használja. Ha a címzett e-mail-címe nincs megadva, a készülék nem küld értesítést.

Az alábbi funkciókat lehet megadni az Értesítési területen:

 • Értesítés a következő esetben: Válassza ki, hogy a készülék mely esetben küldjön értesítést:

  • Nincs értesítés

  • Értesítés a feladat befejezésekor

  • Értesítés csak sikertelen feladat esetén

Negyedik lépés: Faxnyomtatás-ütemezés beállítása

Adja meg a HP FutureSmart 3 vagy HP FutureSmart 4 és 5 firmware-rel rendelkező nyomtatókon használandó faxnyomtatás-ütemezési beállítást.

HP FutureSmart 3

Alapértelmezés szerint a készülék kinyomtatja a faxokat, de beállítható az is, hogy a készülék tárolja, és egy megadott későbbi időpontban nyomtassa ki azokat. A Faxnyomtatás-ütemezés beállítással megadható, hogy a készülék mikor nyomtassa és mikor tárolja a faxokat.

Jelöljön ki egyet az alábbi lehetőségek közül a Faxnyomtatás-ütemezés beállításhoz:

 • Mindig tárolja a faxokat

 • Mindig nyomtassa ki a faxokat (alapértelmezett)

 • Faxnyomtatás-ütemezés használata

A Faxnyomtatás-ütemezés használata beállítással megadhat faxütemezési eseményeket (faxok nyomtatásához és tárolásához). A beállítás be- és kikapcsolható manuálisan, de az is beállítható, hogy a hét megadott napjain automatikusan be- és kikapcsolódjon. Az ütemezés beállítható úgy, hogy egy teljes napot (24 órát) zároljon, de úgy is, hogy a nap egy adott időszakát zárolja. Csak egy zárolási időszak adható meg, de az tetszőleges számú napra alkalmazható.

 1. Jelölje ki a Faxnyomtatás-ütemezés használata lehetőséget.

 2. Igény szerint jelölje be az Ünnepnapi elalvásütemezés használata jelölőnégyzetet.

 3. Jelöljön ki egy Faxütemezési esemény lehetőséget, vagy új faxütemezési esemény létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra:

  1. Adja meg az Esemény típusa beállítást.

  2. Kattintson az Idő mezőre, és adja meg az időbeállítást a faxütemezési eseményhez.

  3. Jelöljön ki egy vagy több Eseményhez beállított napok lehetőséget.

  4. Kattintson az Alkalmaz gombra.

 4. Tekintse át a kiválasztott beállításokat, majd kattintson az Alkalmaz gombra a beállítás befejezéséhez.

HP FutureSmart 4 és 5

Alapértelmezés szerint a készülék kinyomtatja a faxokat, de beállítható az is, hogy a készülék tárolja, és egy megadott későbbi időpontban nyomtassa ki azokat. A Faxnyomtatás-ütemezés beállítással megadható, hogy a készülék mikor nyomtassa és mikor tárolja a faxokat.

Jelöljön ki egyet az alábbi lehetőségek közül a Faxnyomtatás-ütemezés beállításhoz:

 • Mindig tárolja

 • Mindig nyomtasson (alapértelmezett)

 • Ütemezés használata

Az Ütemezés használata beállítással megadhat faxütemezési eseményeket (faxok nyomtatásához és tárolásához). A beállítás be- és kikapcsolható manuálisan, de az is beállítható, hogy a hét megadott napjain automatikusan be- és kikapcsolódjon. Az ütemezés beállítható úgy, hogy egy teljes napot (24 órát) zároljon, de úgy is, hogy a nap egy adott időszakát zárolja. Csak egy zárolási időszak adható meg, de az tetszőleges számú napra alkalmazható.

Faxnyomtatás-ütemezés használata:

 1. Válassza az Ütemezés használata lehetőséget.

 2. Igény szerint jelölje be az Ünnepnapi elalvásütemezés használata jelölőnégyzetet.

 3. Válasszon ki egy Esemény típusa lehetőséget, vagy új faxütemezési esemény létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra:

  1. Adja meg az Esemény típusa beállítást.

  2. Kattintson az Idő mezőre, és adja meg az időbeállítást a faxütemezési eseményhez.

  3. Jelöljön ki egy vagy több Eseményhez beállított napok lehetőséget.

  4. Kattintson az Alkalmaz gombra.

 4. Egy faxütemezési esemény szerkesztéséhez válassza ki az eseményt, majd kattintson a Szerkesztés elemre.

 5. Tekintse át a kiválasztott beállításokat, majd kattintson az Alkalmaz gombra a beállítás befejezéséhez.


hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...