hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP DeskJet 2600 nyomtatók – Villogó jelzőfények

Keresse meg az Ön által tapasztalt villogó jelzőfénymintázatot, majd kövesse a lépéseket a probléma megoldásához.

Az alábbiakban ismertetjük a nyomtató kezelőpaneljén lévő gombok és jelzőfények funkcióit.

A nyomtató kezelőpanelje, képfeliratokkal

Képfelirat

Leírás

1.

Tápellátás/jelzőfény

2.

Kezelőpanel kijelzője

3.

Tintahibára figyelmeztető jelzőfény

4.

Mégse gomb

5.

Folytatás gomb/jelzőfény

6.

A vezeték nélküli hálózat gombja/jelzőfénye

7.

Információs gomb

8.

Színes másolás indítása gomb

9.

Fekete-fehér másolás indítása gomb

A nyomtató kezelőpaneljének kijelzője feliratokkal

Képfelirat

Leírás

1.

Példányszám ikon

2.

Papírhibára figyelmeztető ikon

3.

Hibára figyelmeztető ikon

4.

Wi-Fi Direct ikon

5.

Tintaszint ikonok

6.

Vezeték nélküli kapcsolat, Vezeték nélküli figyelmeztetés és Jelsáv ikonok

A vezeték nélküli eszközök jelzőfénye villog, és a vezeték nélküli ikonok világítanak vagy villognak

Ez az állapot akkor fordul elő, amikor a vezeték nélküli jel be kapcsolva, de a nyomtató nem tud csatlakozni a hálózathoz.

Villog a vezeték nélküli eszközök jelzőfénye és a vezeték nélküli ikonok

Hajtsa végre az alábbi feladatokat a megadott sorrendben. Próbálja meg a nyomtatót minden egyes feladat után használni, hogy lássa, megoldódott-e a probléma.

Várjon, amíg a nyomtató létrehozza a kapcsolatot

A vezeték nélküli jelzőfény villog, amikor a nyomtató próbál kapcsolódni a vezeték nélküli útválasztóhoz vagy hozzáférési ponthoz. Várjon pár percet, és ellenőrizze ismét a jelzőfényt.

A vezeték nélküli nyomtatókapcsolat hibaelhárítása

Ellenőrizze a hálózati problémákat és a beállítási követelményeket, ha a nyomtató nem található a szoftver telepítése során, vagy ha a vezeték nélküli nyomtatási feladatok sikertelenek.

 • Rossz hálózati kapcsolat: Vigye közelebb a nyomtatót és a számítógépet vagy a mobileszközt a vezeték nélküli útválasztóhoz, és ellenőrizze, hogy a jel minősége javul-e. Próbáljon meg megnyitni egy weboldalt, hogy lássa, megfelelően működik-e az internetkapcsolat. Ha a Wi-Fi lassú vagy időnként megszakad, indítsa újra az útválasztót a tápkábel kihúzásával, várjon 15 másodpercet, majd csatlakoztassa ismét a kábelt.

 • A nyomtató ki van kapcsolva vagy alvó üzemmódban van: Érintse meg a kezelőpanel menüjét vagy nyomja meg a tápkapcsoló gombot a nyomtató felébresztéséhez és üzemkész állapotba állításához. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a nyomtató állapota „offline” állapotúként jelenik meg, annak ellenére, hogy a nyomtató valójában üzemkész állapotban van.

 • Ellenőrizze a nyomtató hálózati kapcsolatának állapotát: Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli jel be van kapcsolva, és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a számítógép vagy a mobileszköz. Ha a nyomtatón van jelzőfény a Vezeték nélküli ikon vagy gomb mellett, győződjön meg róla, hogy a jelzőfény világít. Ha ki van kapcsolva vagy villog, akkor a nyomtató nem csatlakozik a hálózathoz.

 • Nyomtató újracsatlakoztatása a hálózathoz:

  • Érintőképernyős nyomtatók: Nyissa meg a Vezeték nélküli telepítővarázslót a Vezeték nélküli, Beállítások vagy a Hálózati beállítások menüből. Válassza ki a hálózatnevet, majd adja meg a jelszót a kapcsolat befejezéséhez.

  • Érintőképernyő nélküli nyomtatók: Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomtató Vezeték nélküli gombját, amíg a jelzőfény elkezd villogni. Két percen belül nyomja le és tartsa lenyomva a WPS gombot a vezeték nélküli útválasztón. A csatlakozási folyamat befejeztével a nyomtatón lévő jelzőfény abbahagyja a villogást.

 • Eszközök újraindítása: Indítsa újra a nyomtatót és a mobileszközt az esetlegesen felmerülő hibák megoldásához.

 • Vezeték nélküli tesztjelentés nyomtatása: Keresse meg a HP ügyféltámogatás webhelyén a nyomtatótípust, majd keresse meg az öntesztoldalt, hogy megtalálja a jelentés kinyomtatásáról és kiértékeléséről szóló dokumentumot.

 • Bluetooth engedélyezése a nyomtatóbeállítás során (csak Android, iOS esetén): A HP Smart alkalmazás Bluetooth segítségével megkeresi a nyomtatót és beállít egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.

A nyomtató csatlakoztatása a hálózathoz

Állítsa vissza a nyomtató vezeték nélküli beállításait, majd csatlakozzon a helyi Wi-Fi hálózathoz.

További információkért menjen a Csatlakozás vezeték nélküli HP nyomtatóhoz oldalra.

A Hiba ikon, a papírhibára figyelmeztető ikon és a Folytatás jelzőfény világít

Ez az állapot akkor fordul elő, amikor nincs az adagolótálcában papír.

A Hiba ikon, a papírhibára figyelmeztető ikon és a Folytatás jelzőfény világít
 1. Emelje fel az adagolótálcát.

  Az adagolótálca felemelése
 2. Csúsztassa a papírszélesség-beállítót teljesen balra.

  A papírszélesség-beállító balra csúsztatása
 3. Helyezzen egy köteg normál fehér papírt az adagolótálcába.

  Papír betöltése a nyomtatóba
 4. Tolja a papírszélesség-beállítót jobbra ütközésig, hogy közrefogja a papír szélét.

  A papírszélesség-beállító jobbra csúsztatása
 5. Eressze le a kimeneti tálcát, majd húzza ki a tálcahosszabbítót.

  A kimeneti tálca leengedése, majd a tálcahosszabbító kihúzása

Az egyik vagy mindkettő üres tintaszintet jelző ikon villog, a Tintahibára figyelmeztető jelzőfény világít, valamint a Folytatás jelzőfény és a Hiba ikon villog

Ez az állapot akkor fordul elő, amikor legalább egy tintapatron nem kompatibilis, vagy a tintaszint alacsony.

Jelzőfénymintázat az alacsony tintaszintek vagy inkompatibilis patronok esetén

Ellenőrizze, hogy a tintapatronok kompatibilisek-e a nyomtatóval, és hogy van-e megfelelő mennyiségű tinta a patronokban. További információkért menjen a Tintapatronhibák oldalra.

Az egyik vagy mindkettő üres tintaszintet jelző ikon villog, a Hiba ikon villog, és a Tintahibára figyelmeztető jelzőfény világít vagy villog

Legalább egy tintapatron nem kompatibilis, vagy a tintaszint alacsony.

Egy tintaszint ikon és a Hiba ikon villog, és a Tintahibára figyelmeztető jelzőfény világít

Egy tintaszint ikon és a Hiba ikon villog, és a Tintahibára figyelmeztető jelzőfény világít

Mindkét tintaszint ikon, a Hiba ikon és a Tintahibára figyelmeztető jelzőfény villog

Mindkét tintaszint ikon, a Hiba ikon és a Tintahibára figyelmeztető jelzőfény villog

Ellenőrizze, hogy a tintapatronok kompatibilisek-e a nyomtatóval, és hogy van-e megfelelő mennyiségű tinta a patronokban. További információkért menjen a Tintapatronhibák oldalra.

„E2” vagy „E1” és a Folytatás jelzőfény villog

Az E1 vagy E2 hiba azt jelzi, hogy a papírméret-beállítás nem egyezik meg a betöltött papír méretével.

„E1” hibaüzenet jelenik meg, és a Folytatás jelzőfény villog
„E2” hibaüzenet jelenik meg, és a Folytatás jelzőfény villog

A megfelelő papírméret betöltése

Vegye ki az összes papírt az adagolótálcából, majd töltse be a megfelelő papírméretet.

 1. Vegye ki az összes papírt az adagolótálcából.

  A papírköteg eltávolítása az adagolótálcából
 2. Csúsztassa a papírszélesség-beállítót teljesen balra.

  A papírszélesség-beállító balra csúsztatása
 3. Helyezze be a megfelelő méretű papírköteget az adagolótálcába.

  Papír betöltése a nyomtatóba
 4. Tolja a papírszélesség-beállítót jobbra ütközésig, hogy közrefogja a papír szélét.

  A papírszélesség-beállító jobbra csúsztatása
 5. Eressze le a kimeneti tálcát, majd húzza ki a tálcahosszabbítót.

  A kimeneti tálca leengedése, majd a tálcahosszabbító kihúzása

A papírméret módosítása a nyomtatási beállításokban

A papírméret módosítása Windows vagy Mac operációs rendszerben.

A papírméret- és forrásbeállítások ellenőrzése (Windows)

Ellenőrizze a nyomtatási feladat papírméret- és forrásbeállításait Windows rendszerben.

 1. A nyomtatáshoz használt szoftveralkalmazásban kattintson a Fájl menüre, majd kattintson a Nyomtatás elemre.

 2. Győződjön meg róla, hogy a nyomtatója van kiválasztva, majd nyissa meg a Tulajdonságok párbeszédpanelt.

  A szoftverprogramtól függően ez a gomb lehet a Tulajdonságok, a Beállítások, a Nyomtatóbeállítás, a Nyomtató vagy a Személyes beállítások.

  • A legtöbb HP nyomtató esetén kattintson a Papír/Minőség fülre, majd folytassa az alábbi lépésekkel.

  • HP lézernyomtatók esetén kattintson a Papír fülre, kattintson az Eredeti méret legördülő menüre, majd győződjön meg róla, hogy a papírméret megegyezik-e a nyomtatóba töltött papír típusával. Kattintson a Kimeneti méret legördülő menüre, válassza ki Ugyanaz, mint az eredeti méret lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 3. Kattintson a Papírforrás elemre, majd győződjön meg róla, hogy a megfelelő papírtálca van kiválasztva.

 4. Kattintson a Speciális lehetőségre, majd kattintson a Papírméret legördülő menüre.

 5. Győződjön meg róla, hogy a papírméret megegyezik a nyomtatóba töltött papír típusával.

  Megjegyzés:

  Ha a pontos papírméret nem található meg a listán, válassza ki a tálcába töltött papírhoz legközelebb álló méretet.

 6. Kattintson az OK gombra.

A papírméret- és forrásbeállítások ellenőrzése (Mac)

Ellenőrizze a nyomtatási feladat papírméret- és forrásbeállításait macOS rendszerben.

 1. A nyomtatáshoz használt szoftveralkalmazásban kattintson a Fájl menüre, majd kattintson a Nyomtatás elemre.

 2. Győződjön meg róla, hogy a nyomtatója van kiválasztva, majd kattintson a „Részletek megjelenítése” gombra.

 3. Válassza a Papírtípus/Minőség vagy a Hordozó és minőség lehetőséget.

 4. Kattintson az Adagolás innen vagy a Forrás elemre, majd győződjön meg róla, hogy a megfelelő papírtálca van kiválasztva.

 5. Ellenőrizze a papírméret-beállításokat.

  • Ha megjelenik Papírméret opció, kattintson rá.

  • Ha nem jelenik meg Papírméret opció, kattintson a Mégse gombra, majd ismét a Fájl elemre, végül válassza az Oldalbeállítás lehetőséget.

 6. Győződjön meg róla, hogy a papírméret megegyezik a nyomtatóba töltött papír típusával.

  Megjegyzés:

  Ha a pontos papírméret nem található meg a listán, válassza ki a tálcába töltött papírhoz legközelebb álló méretet.

 7. Kattintson az OK gombra.

„E3” hibaüzenet, és villogó Folytatás jelzőfény és Tintahibára figyelmeztető jelzőfény

Az E3 hiba a patrontartó-elakadást jelez.

E3 hibaüzenet és villogó folytatás jelzőfény és tintahibára figyelmeztető jelzőfény

Keresse meg és szüntesse meg az elakadásokat vagy akadályokat, vagy állítsa vissza a nyomtatót, ha nem talál semmit. A részletes hibaelhárításhoz lásd: „E3” hibaüzenet jelenik meg (Patrontartó-elakadás).

„E4” hibaüzenet és villogó Folytatás jelzőfény

Az E4 hiba papírelakadást jelez.

E4 hibaüzenet és a Folytatás jelzőfény villog

Keresse meg és szüntesse meg a papírelakadást a nyomtatóban, vagy állítsa vissza a nyomtatót, ha a nyomtatóban nincs elakadt papír. A részletes hibaelhárításhoz lásd: „E4” hibaüzenet jelenik meg (papírelakadás).

Megjelenik az „E5” és a kezelőpanelen lévő összes jelzőfény villog

E5 hiba akkor következik be, amikor a lapolvasó nem működik, és Ön a nyomtató kezelőpanelje segítségével próbál másolni.

Megjegyzés:

Ha megjelenik ez a hibaüzenet, attól még nyomtathat.

E5 villog a nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén

A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

Állítsa vissza a nyomtatót a nyomtatóhibák vagy meghibásodások utáni helyreállítás érdekében.

 1. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülékből.

 2. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

 3. Várjon 60 másodpercet.

 4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a fali aljzathoz és a nyomtatóhoz.

  Megjegyzés:

  A HP javasolja a nyomtató közvetlenül a fali aljzatba történő csatlakoztatását.

 5. Kapcsolja be a nyomtatót a visszaállítás elvégzéséhez.

A nyomtató szervizben történő javítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, miután végrehajtotta a fenti lépéseket, javíttassa meg vagy cserélje ki HP készülékét.

A termék javításának vagy cseréjének ütemezése érdekében látogasson el ide: Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálatával. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, az adott terület helyi szervizközpontjához lesz irányítva.

A garancia állapotának ellenőrzéséhez látogasson el ide: HP termékgarancia-ellenőrző. Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

„E6” hibaüzenet jelenik meg

E6 hiba akkor történik, ha a nyomtató hibaállapotban van.

A nyomtató kezelőpaneljén E6 villog

A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

Állítsa vissza a nyomtatót a nyomtatóhibák vagy meghibásodások utáni helyreállítás érdekében.

 1. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülékből.

 2. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

 3. Várjon 60 másodpercet.

 4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a fali aljzathoz és a nyomtatóhoz.

  Megjegyzés:

  A HP javasolja a nyomtató közvetlenül a fali aljzatba történő csatlakoztatását.

 5. Kapcsolja be a nyomtatót a visszaállítás elvégzéséhez.

A nyomtató szervizben történő javítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, miután végrehajtotta a fenti lépéseket, javíttassa meg vagy cserélje ki HP készülékét.

A termék javításának vagy cseréjének ütemezése érdekében látogasson el ide: Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálatával. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, az adott terület helyi szervizközpontjához lesz irányítva.

A garancia állapotának ellenőrzéséhez látogasson el ide: HP termékgarancia-ellenőrző. Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

Egyik jelzőfény sem világít, és a nyomtató nem válaszol

Ez az állapot akkor fordul elő, amikor a nyomtató ki van kapcsolva, vagy valamilyen probléma van a tápegységgel.

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató kellő tápellátással rendelkezik

Ellenőrizze a tápkábelt és a fali dugaszolóaljzatot, hogy meggyőződjön arról, hogy a nyomtató kap áramot.

Hajtsa végre az alábbi feladatokat a megadott sorrendben. Próbálja meg a nyomtatót minden egyes feladat után használni, hogy lássa, megoldódott-e a probléma.

 1. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik a nyomtatóhoz, valamint a fali dugaszolóaljzathoz vagy az elosztóhoz.

 2. Húzza ki a tápkábelt az esetleges elosztókból, túlfeszültség-védelmi eszközökből vagy hosszabbítókból, majd dugja be közvetlenül a fali dugaszolóaljzatba.

 3. Húzza ki a tápkábelt a fali dugaszolóaljzatból, majd dugjon be egy másik berendezést az elektromos hálózati aljzatba, hogy meggyőződjön arról, hogy az aljzat működik.

 4. Ha van egy másik, az Ön típusával kompatibilis tápkábele, akkor csatlakoztassa a kábelt a nyomtatóhoz és a fali dugaszolóaljzathoz, hogy meggyőződjön arról, hogy a kábel megfelelően működik.

A nyomtató szervizben történő javítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, miután végrehajtotta a fenti lépéseket, javíttassa meg vagy cserélje ki HP készülékét.

A termék javításának vagy cseréjének ütemezése érdekében látogasson el ide: Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálatával. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, az adott terület helyi szervizközpontjához lesz irányítva.

A garancia állapotának ellenőrzéséhez látogasson el ide: HP termékgarancia-ellenőrző. Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.


hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...