hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Pro MFP – A nyomtató beállítása faxok küldésére és fogadására

Kövesse a lépéseket a megadott sorrendben a fax beállításához.

Érintett nyomtatók

Az ebben a dokumentumban található információk a következő HP LaserJet Pro többfunkciós nyomtatókra (MFP-kre) vonatkoznak:

 • HP LaserJet Pro 300 színes MFP M375

 • HP LaserJet Pro 400 MFP M425

 • HP LaserJet Pro MFP M426

 • HP LaserJet Pro MFP M427

 • HP LaserJet Pro 400 színes MFP M475

 • HP Color LaserJet Pro MFP M476

 • HP Color LaserJet Pro MFP M477

 • HP LaserJet Pro MFP M521

 • HP LaserJet Pro 500 színes MFP M570

A HP LaserJet Pro MFP M428, M429 vagy M479 modellek esetében kövesse az alábbi dokumentumban a nyomtató faxküldésre és -fogadásra történő beállításának lépéseit:

Mielőtt hozzákezdene

A faxszolgáltatáshoz való csatlakozás előtt fejezze be a nyomtatóbeállítást.

Fontos:

A nyomtató telefonaljzathoz való csatlakoztatásakor használja a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábelt és adaptereket.

Ne használjon más telefonkábeleket, mivel ez faxküldéssel kapcsolatos problémákat okozhat.

Megjegyzés:

A soros telefonrendszert alkalmazó országokban/térségekben a nyomtatóhoz adaptert is mellékelnek. Az adapter segítségével más telekommunikációs eszközöket is csatlakoztathat ugyanahhoz a telefonaljzathoz, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

A telefonos kapcsolat típusától függően szükség lehet telefonvonal-elosztóra, és további kétvezetékes telefonkábelekre a faxbeállítás befejezéséhez.

A faxport és a telefon kimenő vonali port azonosításához keresse meg a következő ikonokat a nyomtató hátulján:

Faxport ikon

Faxport ikon

Telefon kimenő vonali port

Telefon kimenő vonali port

Első lépés: A telefon csatlakozási típusának megállapítása

Tekintse át a következő berendezéseket és szolgáltatástípusokat, majd válassza ki a legmegfelelőbb beállítási módot. Az alkalmazott eljárás függ a telefonrendszerbe már telepített berendezéstől és szolgáltatásoktól.

Megjegyzés:

Ez a nyomtató egy analóg készülék. A HP azt javasolja, hogy a nyomtatót önálló analóg telefonvonalon használja.

 • Önálló telefonvonal: A nyomtató az egyetlen berendezés, illetve szolgáltatás, amely az adott telefonvonalhoz kapcsolódik

 • Hanghívások: a hang- és a faxhívások ugyanazon a vonalon keresztül működnek

 • Üzenetrögzítő: az üzenetrögzítő a faxhívásokkal azonos vonalon fogadja a hanghívásokat

 • Hangposta: a hangposta-szolgáltatás a faxhívásokkal azonos vonalon keresztül működik

 • Megkülönböztető csengetési szolgáltatás: A telefontársaság szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy egy telefonvonalhoz több számot társítsanak. Minden számhoz más csengetési minta társul, így a nyomtató felismeri a hozzá tartozó csengetési mintát, és az alapján fogadja a hívást

 • Betárcsázós modem: a számítógép betárcsázós internetcsatlakozás céljára használja a vonalat

 • DSL-vonal: Digitális előfizetői vonal (DSL) a telefontársaságnál; ez a szolgáltatás egyes országokban/térségekben ADSL néven ismert

 • PBX vagy ISDN rendszer: Alközponti (PBX) telefonrendszer vagy integrált szolgáltatású digitális hálózati (ISDN) rendszer

 • VoIP telefonrendszer: IP-alapú hangátviteli (VoIP) szolgáltatás az internetszolgáltatótól

Második lépés: A fax beállítása

Válasszon az alábbi lehetőségek közül egyet, amely leginkább jellemzi a faxküldésre és -fogadásra használt működési környezetet, majd kövesse a fax beállításához megadott lépéseket.

Megjegyzés:

Ez a nyomtató egy analóg faxkészülék. A HP azt javasolja, hogy a nyomtatót önálló analóg telefonvonalon használja. Digitális környezetben (pl. DSL, PBX, ISDN vagy VoIP) fontos, hogy megfelelő szűrőket használjon és megfelelően adja meg a digitális beállításokat. További információkért forduljon digitális szolgáltatójához.

Megjegyzés:

Ne csatlakoztasson háromnál több készüléket a telefonvonalhoz.

Megjegyzés:

Ezzel a nyomtatóval nem támogatott a hangposta-szolgáltatás.

Harmadik lépés: A faxhoz tartozó idő, dátum és fejléc konfigurálása

Az alábbi módszerek egyikének kiválasztásával konfigurálja a faxhoz tartozó időt, dátumot és fejlécet.

Megjegyzés:

Az Egyesült Államokban és számos egyéb országban/térségben törvényi előírás az idő, dátum és faxfejléc információk beállítása.

Negyedik lépés: Faxteszt futtatása

A megfelelő beállítások ellenőrzéséhez végezzen faxtesztet.

 1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a Beállítás gombot Beállítás gomb.

 2. Nyissa meg a következő menüket:

  1. Szerviz

  2. Faxszolgáltatás

  3. Faxteszt futtatása

 3. Nézze át a tesztjelentést.

  • Ha a jelentés azt mutatja, hogy a nyomtató megfelelt, akkor készen áll a faxküldésre és -fogadásra.

  • Ha a jelentés azt mutatja, hogy a nyomtató nem felelt meg, akkor a jelentés alapján tájékozódjon a probléma megoldását segítő információkról. A faxkészülékkel kapcsolatos problémák elhárításáról a hibaelhárítási ellenőrzőlista alapján tájékozódhat.

További információk a faxfogadási beállítások konfigurálásához

A faxfogadási beállítások konfigurálásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő dokumentumot:

HP LaserJet Pro MFP – A faxfogadási beállítások konfigurálása


hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...