hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory vagy 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory üzembe helyezése, telepítése és konfigurálása

Ismerje meg, hogyan helyezheti üzembe, telepítheti és konfigurálhatja a HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory vagy a 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory tartozékot, hogy Wireless Direct vagy kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) segítségével vezeték nélkül tudjon nyomtatni egy támogatott HP nyomtatóra.

A támogatott HP nyomtatók listája a HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – A HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók és NFC/vezeték nélküli kiegészítők használatára képes nyomtatók című cikkben olvasható.

A dokumentumban található utasítások mellett a következő videót is megtekintheti a HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory vagy 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory telepítéséről.

Első lépés: A nyomtatófirmware frissítése

A nyomtató kompatibilitásának, valamint az előírásoknak való megfelelésének biztosításához frissítse a nyomtató firmware-ét.

 1. Győződjön meg róla, hogy a HP Jetdirect kiegészítő le van csatlakoztatva a nyomtatóból.

 2. Győződjön meg arról, hogy a nyomtatóra telepítve van a 3.6-os vagy újabb firmware-verzió. Ha nincs, folytassa a következő lépéssel.

 3. Látogasson el a www.hp.com/go/FutureSmart oldalra, és válassza az Upgrade now (Frissítés most) elemet.

 4. Keresse meg a nyomtatót a listában, majd kattintson a megfelelő hivatkozásra a Hivatkozás a firmware-letöltéshez oszlopban.

  Új oldal jelenik meg, amely a nyomtatótípushoz elérhető illesztőprogram- és firmware-letöltések listáját tartalmazza.

 5. Bontsa ki a Firmware szakaszt, keresse meg a legújabb FutureSmart Bundle-verziót, majd kattintson a Letöltés lehetőségre.

  A firmware frissítésével kapcsolatos részletes utasításokért nyissa meg a HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – A nyomtató firmware-jének frissítése oldalt.

Második lépés: A HP Jetdirect kiegészítő csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A HP Jetdirect tartozék üzembe helyezéséhez és telepítéséhez használja az alábbi módszerek egyikét.

Megjegyzés:

A kiválasztott módszer attól függ, hogy a nyomtató rendelkezik-e hardver beillesztésére szolgáló rekesszel (HIP2).

Harmadik lépés: Ellenőrizze, hogy a HP Jetdirect megfelelően van-e telepítve

A nyomtató kezelőpanelje segítségével ellenőrizze, hogy a HP Jetdirect tartozék megfelelően van-e telepítve.

Megjegyzés:

A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.

FutureSmart 3 kezelőpanelek

FutureSmart 3 kezelőpanelek

FutureSmart 4 kezelőpanelek

FutureSmart 4 kezelőpanelek
 • FutureSmart 3: A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén keresse meg a Vezeték nélküli ikont Vezeték nélküli ikon. Ha az ikon megjelenik, akkor a HP Jetdirect megfelelően lett telepítve.

 • FutureSmart 4: A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az Információ ikont Információ ikon. Ha a Vezeték nélküli ikon Vezeték nélküli ikon megjelenik az Információs menüben, a HP Jetdirect megfelelően van telepítve.

Ha nem jelenik meg a vezeték nélküli ikon a nyomtató kezelőpaneljén, ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a HP Jetdirect tartozékhoz és a nyomtatóhoz.

Miután csatlakoztatja a HP Jetdirect kiegészítőt a nyomtatóhoz, a nyomtató a kiegészítő nevével jelenik meg a vezeték nélküli hálózatok listáján (vezeték nélküli HP Jetdirect 3000w vagy 3100w) vagy „DIRECT-xx-HP...” néven

Negyedik lépés: A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás engedélyezése

A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás általában alapértelmezés szerint engedélyezve van a HP Jetdirect telepítése után.

Ha szeretne meggyőződni róla, hogy a vezeték nélküli közvetlen nyomtatás engedélyezve van, válasszon egyet az alábbi módszerek közül, majd kövesse a megadott lépéseket.

Megjegyzés:

Ha jelszavas védelemmel szeretné ellátni a nyomtatást, vagy más funkciókat szeretne kezelni, lépjen a HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory vagy 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory kezelése című részre.

Ötödik lépés: A HP Jetdirect további beállításainak konfigurálása (opcionális)

További (opcionális) beállítások konfigurálhatók a HP Jetdirect tartozékhoz a beágyazott webkiszolgáló (EWS) segítségével. Az opcionális beállítások közé tartozik a kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) engedélyezése, a Wireless Direct nyomtatónevének (SSID) módosítása és a biztonság konfigurálása.

A beágyazott webkiszolgáló (EWS) eléréséhez rendelkeznie kell a HP Jetdirect IP-címével. Keresse meg a nyomtató kezelőpaneljén a HP Jetdirect IP-címét a következő lépésekkel.

Megjegyzés:

A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.

FutureSmart 3 kezelőpanelek

FutureSmart 3 kezelőpanelek

FutureSmart 4 kezelőpanelek

FutureSmart 4 kezelőpanelek
 • FutureSmart 3: A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a Vezeték nélküli ikont Vezeték nélküli ikon az IP-cím vagy gazdagépnév megjelenítéséhez.

 • FutureSmart 4: A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg vagy érintse meg az Információ ikont Információ ikon, majd válassza a Vezeték nélküli ikont Vezeték nélküli ikon az IP-cím vagy a gazdagépnév megjelenítéséhez.

A HP Jetdirect opcionális beállításainak konfigurálásával kapcsolatos információkért tekintse meg az alábbi részeket.

A kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) engedélyezése

Az NFC nyomtatás alapértelmezés szerint nincs engedélyezve a HP Jetdirect kezdeti telepítése után. A nyomtató NFC funkciójának engedélyezéséhez konfigurálja a beállítást a beágyazott webkiszolgálón (EWS) az alábbi lépéseket követve.

Megjegyzés:

Ha jelszavas védelemmel szeretné ellátni a nyomtatást, vagy más funkciókat szeretne kezelni, lépjen a HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory vagy 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory kezelése című részre.

 1. A számítógépen nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába a beágyazott HP Jetdirect IP-címét vagy az állomásnevét pontosan úgy, ahogyan a nyomtató kezelőpaneljén látható.

  Példa IP-címre a böngésző címsorában

  Példa IP-címre a böngésző címsorában
 2. Nyomja meg az Enter billentyűt a számítógép billentyűzetén.

  Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló.

 3. Az EWS kezdőlapján kattintson a Biztonság fülre.

 4. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson az Általános biztonság elemre, majd görgessen le a Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) elemre.

 5. Jelölje be a Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC) engedélyezése négyzetet a beállítás bekapcsolásához.

  Megjegyzés:

  Ha azt szeretné, hogy kötelező legyen megadni a WPA2-jelszót a nyomtatás előtt, törölje a jelet a WPA2 jelszó megjelenítése az NFC címkén jelölőnégyzetből.

 6. A beállítások mentéséhez válassza az Alkalmazás gombot.

A vezeték nélküli közvetlen nyomtató nevének (SSID-jének) módosítása

A Wireless Direct nyomtatónév (SSID) a nyomtató azonosítására szolgál Wi-Fi-kompatibilis eszközről való csatlakozás esetén.

Az alábbi utasítások mellett a következő videót is megtekintheti a Wireless Direct nyomtatónév módosításáról:

Válassza az alábbi módszerek egyikét a Wireless Direct nyomtatónév (SSID) módosításához.

Első módszer: A Wireless Direct nyomtató nevének módosítása a nyomtató kezelőpaneljével

Ezzel a módszerrel módosíthatja a Wireless Direct nyomtatónevet (SSID) a nyomtató kezelőpaneljén.

Megjegyzés:

A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.

FutureSmart 3 kezelőpanelek

FutureSmart 3 kezelőpanelek

FutureSmart 4 kezelőpanelek

FutureSmart 4 kezelőpanelek

Keresse meg a nyomtató kezelőpaneljének típusát az alábbi beállítások között, majd az utasításokat követve módosítsa a Wireless Direct nyomtatónevet.

Második módszer: A Wireless Direct nyomtatónév módosítása a beépített webkiszolgáló (EWS) segítségével

Ezzel a módszerrel módosíthatja a Wireless Direct nyomtató nevét (SSID) a beágyazott webkiszolgálón (EWS).

 1. Csatlakoztassa a nyomtatót hálózati kapcsolatként:

  1. Nyissa meg az elérhető vezeték nélküli hálózatok listáját egy vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező számítógépről, telefonról vagy táblagépről.

  2. Válassza a „DIRECT-xx-HP...” nyomtatót, illetve a vezeték nélküli HP Jetdirect 3000w vagy 3100w készüléket, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.

 2. Nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót (EWS) a számítógépén futó webböngészőből.

  Megjegyzés:

  Az EWS elérésével kapcsolatos információkért tekintse meg az Előkészületek: A beágyazott webkiszolgáló (EWS) elérése c. részt a dokumentum további részében.

 3. Az EWS kezdőlapján kattintson a Hálózat fülre.

 4. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson a Wireless Direct elemre.

 5. A Wireless Direct név mezőbe írja be a nyomtató nevét.

  Megjegyzés:

  Egyazon nyomtató több típusát is tartalmazó környezetekben ezzel a beállítással minden nyomtatónak külön SSID azonosítót állíthat be az egyszerűbb azonosítás érdekében.

 6. A módosítások mentéséhez kattintson az Alkalmaz gombra.

A biztonsági beállítások konfigurálása

Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató biztonsági beállításainak konfigurálásához a beágyazott webkiszolgálóval (EWS).

 1. Csatlakoztassa a nyomtatót hálózati kapcsolatként.

  1. Nyissa meg az elérhető vezeték nélküli hálózatok listáját egy vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező számítógépről, telefonról vagy táblagépről.

  2. Válassza a „DIRECT-xx-HP...” nyomtatót, illetve a vezeték nélküli HP Jetdirect 3000w vagy 3100w készüléket, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.

 2. A számítógépen nyisson meg egy böngészőt, és írja be a címsorába a beágyazott HP Jetdirect IP-címét vagy az állomásnevét pontosan úgy, ahogyan a nyomtató kezelőpaneljén látható.

  Példa IP-címre a böngésző címsorában

  Példa IP-címre a böngésző címsorában
 3. Nyomja meg az Enter billentyűt a számítógép billentyűzetén.

  Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló.

 4. Az EWS kezdőlapján kattintson a Hálózat fülre.

 5. A bal oldali navigációs ablaktáblán a Konfiguráció rész alatt kattintson a Wireless Direct elemre.

 6. A rendelkezésre álló lehetőségek közül válassza ki a Csatlakozási módot:

  Megjegyzés:

  Az adatok fokozottabb védelme érdekében válassza a Speciális beállítást a Csatlakozási mód mezőben.

  • Automatikus – Jelszót rendel hozzá (nem testreszabható); kapcsolatot biztosít a nyomtatóhoz, és ugyanakkor továbbra is csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz; korlátozott biztonság

  • Kézi – Testreszabható jelszót rendel hozzá; kapcsolatot biztosít a nyomtatóhoz, és ugyanakkor továbbra is csatlakozik vezeték nélküli hálózathoz; megnövelt biztonság (alapértelmezett beállítás)

  • Speciális – Testre szabható jelszót rendel hozzá; engedélyezi a biztonsági funkciókat; a nyomtatóhoz való közvetlen csatlakozást használó, egyetlen egyenrangú hálózati kapcsolatra korlátozva; maximális biztonság

 7. Ha a Speciális beállítást választotta a Csatlakozási mód mezőben, igény szerint jelölje be a következő beállítások közül a kívántaknak a jelölőnégyzetét:

  Megjegyzés:

  A Speciális csatlakozási mód kiválasztása esetén a Wireless Direct név (SSID) módosul, és a nyomtató csak jelszóval védett vezeték nélküli hálózatként érhető el.

  • Ne sugározza a Wireless Direct nevet

  • A Wireless Direct név ne szerepeljen riportokon vagy a nyomtató kezelőpanelén

  • A Wireless Direct jelszó ne szerepeljen jelentéseken vagy a nyomtató kezelőpanelén

 8. A módosítások mentéséhez kattintson az Alkalmaz gombra.

Részletesebb információk

További tájékoztatásért nyissa meg a következő hivatkozásokat:


hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...