hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet P2035 sorozatú nyomtató - Villogó fények

Állapotjelző fények

Ábra : Kezelőpanel
Kezelőpanel jelmagyarázata
Szám
Kezelőpanel elem
1
Elakadás jelzőfény: Elakadást jelez a nyomtatóban
2
Toner jelzőfény: Amikor a nyomtatókazetta szintje alacsony, a Toner jelzőfény felgyullad. Amikor a nyomtatókazetta kifogyott, a Toner jelzőfény villog.
3
Kifogyott a papír jelzőfény: Azt jelzi, hogy nincs papír a nyomtatóban
4
Figyelmeztető jelzőfény: Azt jelzi, hogy nyitva van a nyomtatókazetta-tartó fedele, vagy más hiba lépett fel
5
Üzemkész jelzőfény: Azt jelzi, hogy a nyomtató készen áll a nyomtatásra
6
Ugrás gomb és jelzőfény
7
Törlés gomb: Az aktuális nyomtatási feladat megszakításához nyomja meg a Mégse gombot.
Az állapotjelző fények működésének magyarázata
„jelzőfény nem világít” szimbóluma
„jelzőfény világít” szimbóluma
„jelzőfény villog” szimbóluma
A kezelőpanel fényjelző üzenetei
Fényjelzés
A nyomtató állapota
Művelet
Az Ugrás, az Üzemkész és a Figyelmeztetés lámpák villognak
Inicializálás/indítás
Indítási állapotban az Ugrás, az Üzemkész és a Figyelmeztetés jelzőfények egymás után felvillannak.
Az újrakonfigurálás inicializálása
A nyomtató beindítását követően speciális inicializáló sorozatokat kérhet a nyomtató újrakonfigurálásához. Amikor a rendszer kéri az egyik sorozatot, mint például a hideg alaphelyzetbe állítást, a jelzőfények az inicializálási/indítási állapotban vannak.
Feladat megszakítása
A megszakítási folyamat befejezése után a nyomtató visszatér Üzemkész állapotba.
Az inicializálás, az újrakonfigurálás és a feladat-megszakítási folyamat során a gombok megnyomásának nincs hatása.
Az Üzemkész jelzőfény világít
Üzemkész
A nyomtató üzemkész állapotban van, de nem végez műveletet.
A Konfigurációs oldal kinyomtatásához nyomja le és tartsa lenyomva az Ugrás gombot 5 másodpercig, amíg az eszköz üzemkész jelzőfénye világít, és más feladatok nem kerülnek nyomtatásra.
Az Üzemkész jelzőfény villog
Adatok feldolgozása
A nyomtató adatokat dolgoz fel és fogad.
Nyomtatási feladat megszakításához nyomja meg a Mégse gombot .
A Figyelmeztető jelzőfény villog és az Ugrás jelzőfény világít
Kézi lapadagolás vagy Folytatást megengedő hiba
Ez az állapot az alábbi körülmények között érhető el:
  • Kézi lapadagolás
  • Általános, folytatást megengedő hiba
  • Memóriakonfigurációs hiba
  • Személyiséghez/Feladathoz kapcsolódó hiba
A hiba elhárításához és a minden lehetséges adat nyomtatásához nyomja meg az Ugrás gombot .
Ha a helyreállítás sikeres, a nyomtató az adatfeldolgozás állapotba lép és befejezi a feladatot.
Ha a helyreállítás sikertelen, a készülék visszatér a folytatást megengedő hiba állapotba.
A Figyelmeztető jelzőfény villog
Figyelem
A nyomtatókazetta-tartó ajtaja nyitva van.
Csukja be a nyomtatókazetta-tartó ajtaját.
A Figyelmeztető, az Üzemkész és az Ugrás jelzőfények világítanak
Súlyos hiba
  • Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be ismét a készüléket.
  • Ha nem tudja megoldani a problémát, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával.
A Toner és az Üzemkész jelzőfények világítanak
A toner szintje alacsony
Az Ugrás, az Üzemkész és a Figyelmeztető jelzőfény a toner alacsony szintjétől függetlenül működnek.
Rendeljen új tintapatront, és készítse elő.
A Toner jelzőfény villog
Hiányzó toner
A nyomtatókazettát eltávolították a nyomtatóból.
Helyezze vissza a nyomtatókazettát a nyomtatóba.
Az Elakadás jelzőfény villog
Papírelakadás
Szüntesse meg az elakadást. Lásd az Elakadás megszüntetése című részt.
Az Elakadás jelzőfény világít, a Kifogyott a papír jelzőfény pedig villog
Kifogyott a papír
Tegyen be papírt, vagy más nyomathordozót.
Az Elakadás jelzőfény világít, a Kifogyott a papír jelzőfény villog, az Ugrás jelzőfény világít
A papír rögzítése
A betöltött papír vagy más nyomathordozó nem támogatott.
Helyezzen be elfogadott papírt vagy más nyomathordozót.
Nyomja meg az Ugrás gombot az állapot felülírásához.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...