hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Managed MFP E52645 - A nyomtató (hardveres) üzembe helyezése

A nyomtató (hardveres) üzembe helyezése

Ez a dokumentum a nyomtató fizikai alkatrészeinek üzembe helyezési módját ismerteti. Mielőtt telepítené a nyomtatószoftvert a számítógépre, végezze el ezeket a lépéseket.
Ha a nyomtatóhardver már be van állítva, a szoftvertelepítésre vonatkozó segítségért lásd a dokumentum végén található Szoftvertelepítési utasítások hivatkozásai című részt.
A nyomtató üzembe helyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. A nyomtató kicsomagolása:
  1. Olyan helyet válasszon a nyomtató elhelyezésére, amely megfelel a következő követelményeknek:
   • Szilárd munkafelület jól szellőző, pormentes, a közvetlen napfénytől megfelelően védett helyen
   • Hőmérséklet-tartomány: 10 és 32,5 °C között
   • Páratartalom-tartomány: 10–80%
   • Elegendő hely a nyomtató körül, hogy minden ajtó és tálca kinyitható legyen
      vigyázat:
    A nyomtató tömege 29,1 kg 64,1 font. A HP azt javasolja, hogy két személy mozgassa a nyomtatót.
    Ábra : Helykövetelmények
  2. Vegye ki a HP nyomtatót a dobozából, és ellenőrizze, hogy a doboz tartalma megfelel-e a következő ábrának:
   Ábra : A doboz tartalma
  3. Távolítson el minden ragasztószalagot és csomagolóanyagot a nyomtatóról.
   megjegyzés:
   A HP azt javasolja, hogy hasznosítsa újra a csomagolóanyagokat.
   Ábra : A szalag és a csomagolóanyag eltávolítása
 2. A kazetták behelyezése:
  1. Nyomja meg a felső fedél kioldógombját a nyomtató bal oldalán.
   Ábra : Nyomja meg a kioldógombot
  2. Nyissa ki az elülső ajtót.
   Ábra : Elülső ajtó nyitása
  3. Vegye ki az új tonerkazettát a védőborításból a műanyag csík letépésével és a csomagolás kinyitásával.
   megjegyzés:
   A HP azt javasolja, hogy hasznosítsa újra a csomagolóanyagokat.
   Ábra : Csomagolja ki a tonerkazettát
  4. Igazítsa a tonerkazettát a nyíláshoz, majd csúsztassa be azt a nyomtatóba.
   Ábra : A tonerkazetta behelyezése
  5. Zárja be az elülső ajtót.
   Ábra : Elülső ajtó bezárása
 3. A papír betöltése a 2. tálcára:
  A következő információk bemutatják a papír 2. tálcára való betöltését.
  megjegyzés:
  A papírbetöltési eljárás ugyanaz az összes 550 lapos tálca esetében, mint a 2. tálcánál. Az ábrán csak a 2. tálca szerepel.
    vigyázat:
  Ne húzzon ki több papírtálcát egyszerre.
  Ne használja a papírtálcát lépcsőként.
  Ne hagyja a kezét a papírtálcákban, amikor becsukja őket.
  A nyomtató mozgatásakor minden tálcának zárva kell lennie.
  1. Húzza ki a 2. tálcát, és kissé megemelve távolítsa el a nyomtatóból.
   Ábra : Nyissa ki az 2. tálcát
  2. Állítsa be a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítót a beállítóreteszek összenyomásával és a beállítóknak a használt papír méretének megfelelő helyre húzásával.
   Ábra : A papírvezetők beállítása
  3. Töltse be a papírt a tálcára, majd győződjön meg arról, hogy a papírvezetők finoman hozzáérnek a köteghez, de nem hajlítják meg azt.
   megjegyzés:
   Győződjön meg arról, hogy a köteg teteje nem éri el a tálca telítettségét jelző vonalat.
   Ábra : Papír betöltése
  4. Csukja vissza a tálcát.
   Ábra : A tálca becsukása
 4. Hálózati kábel csatlakoztatása (nem kötelező):
  Ha a nyomtatót hálózathoz fogja csatlakoztatni, csatlakoztassa most a hálózati kábelt. Ha nincs, folytassa a következő lépéssel.
  megjegyzés:
  Hálózati kábel nincs mellékelve a nyomtatóhoz.
  Ábra : Csatlakoztassa a hálózati kábelt
    vigyázat:
  Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha USB-kábellel kívánja csatlakoztatni a nyomtatót a számítógéphez, akkor a csatlakoztatást a szoftver telepítése közben kell elvégezni.
  Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt
 5. A tápkábel csatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása:
  1. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy földelt fali aljzathoz.
   megjegyzés:
   A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében csak a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt használja.
     vigyázat:
   Ellenőrizze, hogy a nyomtató tápellátása megfelel-e a készülék feszültségbesorolásának. A feszültségbesorolás a nyomtató termékcímkéjén található. A nyomtató működéséhez 100–127 V váltakozó feszültség vagy 220–240 V váltakozó feszültség és 50/60 Hz szükséges.
   Ábra : A tápkábel csatlakoztatása
  2. Nyomja le a tápkapcsoló gombot a nyomtató bekapcsolásához.
   Ábra : A tápkapcsoló gomb megnyomása
  3. Folytatás előtt várjon 60 másodpercet. Ez idő alatt, ha hálózathoz csatlakoztatta a nyomtatót, akkor a hálózat felismeri azt, és IP-címet vagy állomásnevet rendel hozzá.
  4. A kezelőpanel Initial Setup (Első beállítás) képernyőjén állítsa be a nyelvet, a dátum- és időformátumot, illetve az időzónát.
   Hálózatba kötött nyomtatók esetén a nyomtató IP-címének megadását követően elvégezheti a speciális beállítást is a Beágyazott webkiszolgálóról (EWS). Az IP-cím megkereséséhez a nyomtató kezelőpaneljén válassza ki az Információk ikont, majd a Hálózat ikont. A HP beágyazott webkiszolgáló megnyitásához a webböngésző címsorába írja be a nyomtató IP-címét.
   megjegyzés:
   A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók speciális konfigurációs beállításaival kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a következő webhelyre: http://www.hp.com/support/ljE52645mfp
 6. Ragassza fel a billentyűzetmatricát (opcionális):
  Egyes nyelvek esetén billentyűzetmatrica felhelyezése szükséges.
  megjegyzés:
  A billentyűzet csak a Flow E52645c modell esetében áll rendelkezésre.
  1. Húzza ki a billentyűzetet.
   Ábra : A billentyűzet kihúzása
  2. Nagy szögben húzza le a papírréteget a matricáról. Minden matricának tapadnia kell az üres laphoz.
   Ábra : Húzza le a hátsó papírréteget a matricáról.
  3. Igazítsa az átlátszó lap felső sarkait az esc és a delete billentyűk sarkaihoz.
   Ábra : Igazítsa el a lapot a billentyűzeten
  4. Támassza meg alulról a billentyűzetet, és egy erős mozdulattal nyomja a helyükre a címkéket.
   Ábra : Határozott mozdulattal nyomja a helyére a címkéket
  5. Nagy szögben húzza le az üres lapot az eltávolításhoz.
   Ábra : Az üres lap eltávolítása
 7. Az USB-csatlakozó engedélyezése:
  Az USB-csatlakozó alapértelmezés szerint le van tiltva, és a nyomtató kezelőpaneljén lehet engedélyezni.
  1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén állva húzza az ujját jobbra, majd érintse meg az Alkalmazások elemet.
  2. Érintse meg az Általános > Eszköz USB engedélyezése > Engedélyezve elemet.
  3. Kövesse az operációs rendszernek megfelelő utasításokat:
   megjegyzés:
   USB-kábel nincs mellékelve a nyomtatóhoz.
   • Windows: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a szoftver telepítése közben, amíg erre a program nem kéri. Folytassa a következő lépéssel.
   • Mac: Csatlakoztassa az USB-kábelt.
 8. A nyomtató működésének ellenőrzése:
  A nyomtató működésének ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
  1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg a Jelentések elemet.
  2. Válassza a Konfiguráció/Állapotoldalak lehetőséget.
  3. Válassza ki a Konfigurációs oldal lehetőséget, majd válassza ki a Nyomtatás lehetőséget a Konfigurációs és Jetdirect oldal kinyomtatásához.
   Ha hálózathoz csatlakoztatta a nyomtatót, keresse meg az IP-címet a Jetdirect oldalon.
   • IPv4: Ha az IP-cím 0.0.0.0 vagy 192.0.0.192 vagy 169.254.x.x, akkor az IP-címet manuálisan kell beállítania. Egyéb esetben a hálózat beállítása sikerült.
   • IPv6: Ha az IP-cím „fe80:” karakterekkel kezdődik, a nyomtató elvileg tud nyomtatni. Ha nem, akkor kézzel konfigurálja az IP-címet.
   megjegyzés:
   A Konfigurációs oldal tartalmazza a firmware verzióra vonatkozó információkat, amelyekre a firmware frissítésekor lehet szüksége.
 9. A nyomtató firmware-ének frissítése (nem kötelező, de ajánlott):
  A HP rendszeresen frissíti a nyomtató firmware-ében elérhető funkciókat. Frissítse a nyomtató firmware-ét, hogy használhassa a legújabb funkciókat is.
  megjegyzés:
  A nyomtató firmware-ének frissítése előtt egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
  A nyomtató firmware-ének frissítésére vonatkozó útmutatásért lépjen ide: A firmware frissítése egy USB flash meghajtó vagy a beágyazott webszerver (EWS) segítségével.
A szoftvertelepítési útmutatásra mutató hivatkozások
Miután végrehajtotta az előző üzembe helyezési lépéseket, telepítse a nyomtatási szoftvert az alábbi módszerek valamelyikével:
 • Első módszer: Letöltés a HP Easy Start webhelyről (Windows és macOS ügyfelek)
  1. Látogasson el az 123.hp.com/laserjet oldalra, majd kattintson a Download (Letöltés) elemre.
  2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 • Második módszer: Letöltés a terméktámogatási webhelyről (Windows ügyfelek és kiszolgálók)
  1. Látogasson el a terméktámogatás webhelyére http://www.hp.com/support/ljE52645mfp, majd kattintson a Szoftver > Illesztőprogramok lehetőségre.
  2. Töltse le a nyomtatómodellnek és az operációs rendszernek megfelelő szoftvert.
   megjegyzés:
   Windows – Illesztőprogram – Terméktelepítési szoftver ügyfelek számára, Alapvető illesztőprogramok 3-as és 4-es verzió ügyfelek és kiszolgálók számára.
  3. Indítsa el a szoftverfájlt abból a mappából, amelybe mentette a fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
 • Harmadik módszer: IT-felügyelt telepítés (csak Windows – ügyfelek és kiszolgálók)
  Keresse fel a hp.com/go/upd címet, és töltse le a HP Universal Print Driver illesztőprogramot.
További tudnivalók
A súgótémaköröket a nyomtató kezelőpaneljén található Súgó gombbal nyithatja meg.
Ábra : Súgó ikon a nyomtató kezelőpaneljén

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...