hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP UPD - Állapotértesítési felugró ablakok kezelése

Bevezetés

A HP UPD biztosít egy állapotértesítési felugró ablakok (Status Notification Pop-ups, SNP-k) nevű funkciót. Az SNP-k közvetlen feladat- és nyomtatóinformációkkal szolgálnak egy kis felugró ablak segítségével a számítógépen. Az SNP-k emellett aktuális tájékoztatást nyújtanak a nyomtató fogyóeszközeiről, például a tonerszintről, továbbá megjelenítik a HP SureSupply rendelési rendszer és a HP Instant támogatási oldal hivatkozásait. A nyomtatási feladat elküldésekor megjelenő SNP funkció teljes mértékben konfigurálható a nyomtatási rendszergazdák számára elérhető számos eszközön keresztül.
A jelen függelék az alábbi szakaszokat tartalmazza:

Leírás és előnyök

Az összes PDL-lel elérhető állapotértesítési felugró ablak (SNP) a következő információkkal szolgál a HP UPD felhasználói számára:
 • Nyomtatási állapot és hibaüzenetek. Állapotinformációkat biztosít a felhasználók számára, így azok megoldhatnak számos kisebb problémát a nyomtatóval kapcsolatban (például nyitott fedél, papírelakadások), csökkentve ezzel az ügyfélszolgálathoz beérkező hívások számát.
 • Kellékszintek irányítópult-nézete. Az irányítópult-nézetnek köszönhetően a felhasználók előre tervezhetnek, ezzel biztosítva a nagy mennyiségű nyomtatási feladatok előtt, hogy elegendő kellék legyen a nyomtatóban.
 • A HP SureSupply rendelési rendszerre mutató hivatkozások. Kényelmessé teszik az eredeti HP kellékek megrendelését. A HP SureSupply rendelési rendszer megnyitásához kattintson a „Kellékek vásárlása” lehetőségre az SNP ablakában.
 • A HP támogatási oldalaira mutató hivatkozások. A „HP támogatás” elemre kattintva azonnali támogatást kaphat számos nyomtatóval kapcsolatos problémához, és részletes leírást olvashat a nyomtató állapotáról és a nyomtató hibaüzeneteiről.

Az SNP működése

Ha ki van választva a nyomtatáshoz, a HP UPD megpróbál közvetlen kapcsolatot létesíteni a nyomtatóval az állapot- és feladatinformációk begyűjtése érdekében. A nyomtató SNMP begyűjtési parancsokon keresztül való lekérdezése esetén csak minimális hálózati forgalom keletkezik, amely csak a nyomtatás során van jelen. Ha a HP UPD nem tud kommunikálni a nyomtatóval, feltehetőleg a biztonsági beállítások miatt, vagy mert SNMP közösségi nevek vannak beállítva a nyomtatási termékeken, akkor a felugró ablakok nem jelennek meg a számítógépen. A normál nyomtatásra ennek nincs hatása.

Az SNP alapértelmezett működése

Az állapotértesítési felugró ablakok alapértelmezés szerint engedélyezve vannak a HP UPD szolgáltatásban. Ezeket a felugró ablakokat munkacsoportokban, illetve 100-nál kevesebb felhasználóból álló vagy .local végződésű tartományokban láthatók. Minden egyéb környezetben a következő funkciók automatikusan le vannak tiltva:
 • Nyomtató állapotértesítése
 • A HP támogatás és a Kellékek vásárlása oldalra mutató hivatkozások
 • HP különleges ajánlatok program funkció
A HP UPD a következő módszert használja annak megállapítására, hogy mikor tiltsa le az állapotértesítési felugró ablakokat: A HP UPD először ellenőrzi, hogy a USERDNSDOMAIN környezeti változó be van-e állítva. Ha igen, akkor a HP UPD végrehajt egy LDAP-lekérdezést annak meghatározására, 100-nál több felhasználó van-e a tartományban. Ha 100-nál több felhasználó van a tartományban, az állapotértesítési felugró ablakok nem jelennek meg.
megjegyzés:
Egyes nagyobb vállalati környezetekben a LDAP-lekérdezés további hálózati forgalmat eredményezhet. A LDAP-lekérdezés elkerülése érdekében az illesztőprogram-konfigurációs segédprogram (DCU) is használható a nyomtató állapotértesítéseinek letiltásához. Másik lehetőségként az Active Directory-sablonnal egy AD-szabályzatot is be lehet állítani a nyomtató állapotértesítéseinek kikapcsolásához.

HP különleges ajánlatok program

megjegyzés:
A HP különleges ajánlatok program egy 100 vagy több felhasználóból álló vállalati környezetben automatikusan le van tiltva, illetve akkor is, ha az SNP egy nyomtatókiszolgáló-sorban fut. Ezekben az esetekben a HP különleges ajánlatok programot nem lehet engedélyezni.
A HP különleges ajánlatok program engedélyezi, hogy a HP célzott ajánlatokat küldjön a HP ügyfeleinek a HP vagy a HP partnerei által kínált termékek megvásárlásával, a HP vagy a HP partnerei által kínált szolgáltatások használatával és a HP vagy a HP partnerei által kínált ajánlatok megismerésével kapcsolatban. Például az alacsony tonerszint következtében tonerekkel kapcsolatos ajánlatokat jelenít meg az ügyfélnek.
A HP különleges ajánlatok program számos különböző módon határozza meg az ügyfeleknek megjelenítendő ajánlatokat; az ajánlatok a termékről, az alkalmazásról, a nyomtató illesztőprogramjáról és az operációs rendszerről gyűjtött információktól függenek. Az ajánlatokat négy kategóriába lehet sorolni:
 • Fogyóeszközök – toner, papír.
 • Támogatás – papírelakadások, hibaelhárítás.
 • Jogosultság – Care Pack csomagok (1 és 11 hónappal a vásárlás dátuma után); A termék jogosult lehet a Care Pack csomagokra.
 • Időzített – háromnaponta megjelenő különféle különleges ajánlatok többek között a következőkre: (kiegészítők, duplex egységek, tájékoztatás (újrahasznosítás)
A HP különleges ajánlatok program konfigurálva és felügyelve van. Kétféleképpen lehet engedélyezni/letiltani a HP különleges ajánlatok programját: az Adatvédelmi beállítások párbeszédpanelen és az SNP-értesítések beállításai párbeszédpanelen.
Az Adatvédelmi beállítások párbeszédpanel nem sokkal a HP UPD telepítése után jelenik meg. A felhasználó ezen a párbeszédpanelen iratkozhat fel a HP különleges ajánlatok programjára. Az alábbi lehetőségek jelennek meg az Adatvédelmi beállítások párbeszédpanelen:
 • Igen, engedélyezze az információ elküldését a HP részére
 • Nem, ne küldje el ezt az információt a HP részére
 • Nem vagyok benne biztos, kérdezzen meg később
Az Igen, engedélyezze az információ elküldését a HP részére lehetőség kiválasztása esetén a HP különleges ajánlatok program funkció engedélyezve lesz.
A Nem, ne küldje el ezt az információt a HP részére lehetőség kiválasztása esetén a HP különleges ajánlatok program funkció le lesz tiltva.
A HP különleges ajánlatok program funkció engedélyezésének módosításához használja az SNP-értesítések beállításai párbeszédpanelen található beállításokat.
A HP különleges ajánlatok program engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be vagy törölje a Különleges eszközinformációk és ajánlatok megjelenítésének engedélyezése lehetőség jelölését az SNP-értesítések beállításai párbeszédpanelen.

Az SNP engedélyezéséhez vagy letiltásához használja az Eszközbeállítások lapot a tulajdonságok oldalán

Az SNP-t a HP UPD v4.7 vagy újabb verziója esetén az illesztőprogram Eszközbeállítások lapján engedélyezheti vagy tilthatja le. A HP UPD v4.7 előtt az SNP-t csak az SNP párbeszédpanelen lehetett letiltani. Ha az SNP le lett tiltva, nem lehetett az SNP párbeszédpanelen keresztül engedélyezni.
Az SNP engedélyezéséhez vagy letiltásához a következőkre van szükség:
 • A nyomtató automatikus konfigurációja engedélyezve van és működőképes. A nyomtató automatikus konfigurációja a HP UPD v4.7-es vagy későbbi verziójában egy HP UPD nyomtatási szabályzattal vagy egy Active Directory-csoportszabályzattal tiltható le. További információk a HP UPD Active Directory-csoportszabályzattal való kezeléséről: . Az SNP a telepítés előtt a HP illesztőprogram-konfigurációs segédprogrammal is letiltható. További információ: Az SNP kezelése a HP illesztőprogram-konfigurációs segédprogrammal.
 • A termék támogatja az SNP funkciót
 • A termék nem PCL3-termék
Az alábbi lépéseket követve engedélyezheti vagy tilthatja le az SNP-t az Eszközbeállítások lapon:
 1. Nyissa meg az Eszközök és nyomtatók mappát, kattintson a jobb egérgombbal a HP UPD elemre, majd válassza ki a Tulajdonságok lehetőséget.
 2. Kattintson az Eszközbeállítások fülre.
 3. A Telepíthető opciók részben állítsa a Nyomtató állapotértesítése beállítást Engedélyezés vagy Letiltás értékre.
 4. Kattintson az OK gombra.
  Ábra : A Nyomtató állapotértesítéseinek engedélyezése vagy letiltása
Az alábbi feltételek írják le azokat a lehetséges helyzeteket, amelyek engedélyezhetik vagy letilthatják a Nyomtató állapotértesítése beállítást az illesztőprogram Eszközbeállítások tulajdonságaiban.
 • Ha nincs HP UPD- vagy AD-szabályzat meghatározva az SNP-hez, és az SNP engedélyezve van, az Eszközbeállítások felhasználói felületen a Nyomtató állapotértesítése kombinált mező beállítása Engedélyezés. A felhasználó módosíthatja ezt a beállítást.
 • Ha az SNP le van tiltva az SNP felugró ablakán vagy az Eszközbeállítások felhasználói felületen keresztül, akkor egyetlen SNP felugró ablak sem látható az adott sorban, a Nyomtató állapotértesítése kombinált mező beállítása pedig Letiltva. A felhasználó ismét engedélyezheti az SNP felugró ablakokat, ha a Nyomtató állapotértesítése kombinált mezőben az Engedélyezés beállítást választja.
 • Ha az SNP az INSTALL.EXE, a HP UPD vagy bármely szabályzat (HP UPD, AD) használatával van letiltva, akkor az Eszközbeállítások felhasználói felületen a Nyomtató állapotértesítése kombinált mező beállítása Letiltás. Emellett a Nyomtató állapotértesítése kombinált mező szürkén jelenik meg az Eszközbeállítások felhasználói felületen, hogy a felhasználó ne tudja felülírni a szabályzat beállításait

Az SNP engedélyezése/letiltása a felugró ablak használatával

Az SNP működése a felugró ablakon belül is módosítható az Értesítési beállítások lapon. Az értesítési beállítások megtekintéséhez kattintson az Értesítési beállítások hivatkozásra bármikor, amikor a felugró ablak láthatóvá válik.
megjegyzés:
Az Értesítési beállítások lap csak olyan környezetben jelenik meg a felugró ablakban, ahol a hálózaton nincsenek jelen Felügyelt nyomtatási szabályzatok.
A rendelkezésre álló konfigurációs lehetőségek a következők:
 • Engedélyezve. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválassza, hogy a felugró ablakok megjelenjenek-e a nyomtató állapota szerint. Három súlyossági szint közül választhat a felugró ablakok megjelenítésére vonatkozóan.
 • Letiltva. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó véglegesen letiltsa a felugró ablakokat a nyomtató állapotától függetlenül.

Az SNP kezelése a HP illesztőprogram-konfigurációs segédprogrammal

A HP illesztőprogram-konfigurációs segédprogram egy olyan szoftver, amelynek segítségével az informatikai (IT-) rendszergazdák előre konfigurálhatják a HP UPD-t, mielőtt telepítenék egy operációs rendszerre. Akkor a leghasznosabb, amikor a HP UPD-t több munkaállomáshoz vagy azonos konfigurációval rendelkező nyomtatási sorokhoz szánt nyomtatókiszolgálóhoz konfigurálják.
A HP UPD SNP-működésének előzetes konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Töltse le, majd nyissa meg az illesztőprogram-konfigurációs segédprogramot.
  Lépjen a www.hp.com/go/upd oldalra, és válassza a szoftver letöltése elemet. Válassza ki a terméket (bármelyiket) és az operációs rendszert (bármelyiket), és töltse le a Printer Administrator Resource Kit (PARK) nevű készletet, amely tartalmazza az illesztőprogram-konfigurációs segédprogramot.
  megjegyzés:
  A HP UPD illesztőprogram telepítésének módjától függően előfordulhat, hogy megnyílik egy üzenet arról, hogy a HP UPD módosításai érvényteleníthetik a digitális aláírást, és a Microsoft egy figyelmeztető üzenetet jeleníthet meg erről. A figyelmeztető üzenet megjelenése nem rendellenes. A folytatáshoz kattintson az OK gombra.
 2. Kattintson a Fájl, majd a Megnyitás lehetőségre, és keresse meg a könyvtárat, ahol a HP UPD található.
 3. Válassza ki a HP UPD .CFG fájlját, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 4. Kattintson az Eszközbeállítások elemre, majd a + jelre a Nyomtató állapotértesítése lista kibontásához.
  megjegyzés:
  Az illesztőprogram .CFG fájljának módosítása megtöri az illesztőprogram aláírását (WHQL). Az illesztőprogram beállításai az aláírás megtörése nélkül is módosíthatók, ha a változtatásokat .CFM fájlként menti. A *.CFM fájl használható az illesztőprogram telepítésekor, ha az INSTALL.EXE fájlt a /gcfm beállítással használja, vagy ha a telepítés előtt átmásolja a fájlt a következő helyre: windows\system32\spool\drivers\w32x83\3 (32 bites rendszer esetében) vagy windows\system32\spool\drivers\x64 (64-bites rendszerek esetében).
 5. Válassza ki a felugró ablak kívánt beállítását.
 6. Kattintson a Fájl, majd a Mentés másként elemre. Ezután mentse a fájlt .cfm fájlként az eredeti fájl nevével az eredeti fájl könyvtárába.
A HP illesztőprogram-konfigurációs segédprogrammal kapcsolatos további információkért tekintse meg a HP illesztőprogram előzetes konfigurációjára vonatkozó támogatási útmutatót.

Az SNP kezelése a HP UPD (HP UPD) használatával

Más nyomtató-illesztőprogramoktól eltérően a HP UPD vezérelhető egy HP UPD (HP UPD-k) segítségével. A HP UPD egy XML-dokumentum, amely az illesztőprogram üzemmódját vezérli egy adott nyomtatási környezetben. A HP UPD-k emellett képesek kezelni az SNP működését az egyes nyomtatófelhasználókra vonatkozóan. A HP UPD eszköz (HP UPD) lehetővé teszi, hogy a nyomtatási rendszergazdák a HP UPD létrehozásával biztosítsák az SNP kívánt működését. A HP MPA a HP PARK része, amely a www.hp.com/go/upd oldalon érhető el.
Szabályzatokat szerkeszthet, új szabályzatot hozhat létre és végrehajthatja a kívánt módosításokat, amelyek hatással lehetnek az SNP nyomtatóra vonatkozó működésére.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...