hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Managed E50045 - Papír betöltése a 2., 3., 4. és 5. tálcába

Bevezetés

A következő információk bemutatják, hogyan lehet papírt betölteni a 2. tálcába és az opcionális 550 lapos tálcákba (cikkszám: F2A72A). Ezekbe a tálcákba 550 lap 75 g/m2 súlyú papír tölthető be.
megjegyzés:
A papírfeltöltési eljárás ugyanaz az 550 lapos tálcák esetében, mint a 2. tálcánál. Az ábrán csak a 2. tálca szerepel.
megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a papírvezetők le vannak zárva, és nem állíthatók használat előtt.
  vigyázat:
Ne húzzon ki több papírtálcát egyszerre.
 1. Nyissa ki a tálcát.
  megjegyzés:
  Ne nyissa ki a tálcát, amikor az használatban van.
  Ábra : Nyissa ki a tálcát
 2. A papír betöltése előtt állítsa be a papírszélesség-beállítókat a beállítóreteszek összenyomásával és a beállítóknak a használt papír méretének megfelelő helyre húzásával.
  Ábra : Állítsa be a vezetőket
 3. Állítsa be a papírhossz-beállítót a beállítóretesz megszorításával és a beállítónak a használt papír méretének megfelelő helyre húzásával.
  Ábra : Állítsa be a vezetőket
 4. A tálca Legal méretű papírral való feltöltéséhez nyomja össze a tálca hátulján lévő kart, amely a tálca közepéhez képest balra helyezkedik el, majd húzza ki a tálcát a megfelelő papírmérethez.
  megjegyzés:
  Ez a lépés egyéb papírméretekre nem vonatkozik.
 5. Töltsön papírt a tálcába. A papír tájolásának módjával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: A 2. tálca és az 550 lapos tálcák papírtájolása.
  megjegyzés:
  A beállításkor figyeljen arra, hogy a papírvezetők ne legyenek túl szorosan a papírköteghez nyomva. A papírvezetőket a tálcán látható bevágások vagy egyéb jelölések szerint állítsa be.
  megjegyzés:
  Az elakadások megakadályozása érdekében igazítsa a papírvezetőket a megfelelő méretre és ne töltse túl a tálcát. Ügyeljen arra, hogy a köteg teteje a tálca telítettségét jelző vonal alatt legyen, ahogy az a nagyított ábrán is látható.
  Ábra : Papír betöltése
 6. Zárja be a tálcát.
  Ábra : Csukja le a tálcát
 7. A nyomtató kezelőpanelén megjelenik a tálca beállítására felszólító üzenet.
 8. Ha nem megfelelő a papírméret és a feltüntetett típus, a Módosítás elemet kiválasztva válasszon ki egy másik papírméretet vagy -típust.
  Egyéni papírméret esetén meg kell adnia a papír X és Y méretét, amikor megjelenik az ezt kérő üzenet a nyomtató kezelőpanelén.
  Ábra : X és Y méret

A 2. tálca és az 550 lapos tálcák papírtájolása

Ha olyan papírt használ, amely egyedi tájolást igényel, töltse be azt a következő táblázatban közölt információ szerint.
megjegyzés:
A Váltakozó fejléces mód beállítás befolyásolja a fejléces és az előnyomott papír betöltésének módját. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha ezt az üzemmódot használja, úgy töltse be a papírt, ahogyan az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz szokta. További információ: A Váltakozó fejléces mód használata.
Papírtípus
Egyoldalas nyomtatás
Kétoldalas nyomtatás és Váltakozó fejléces mód
Fejléces, előnyomott vagy előlyukasztott
Nyomtatási oldallal lefelé
A felső él a tálca elülső oldalánál
Nyomtatási oldallal felfelé
Alsó szél a tálca elülső oldalánál

A Váltakozó fejléces mód használata

Ha a Váltakozó fejléces mód funkciót használja, minden feladat esetében ugyanúgy tölthet fejléces vagy előnyomott papírokat a tálcába, akár egyoldalas, akár kétoldalas nyomtatásról, illetve másolásról van szó. Ha ezt az üzemmódot használja, úgy töltse be a papírt, ahogyan az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz szokta.
Használat előtt engedélyezze a funkciót a nyomtató kezelőpaneljének menüiben.

Váltakozó fejléces mód engedélyezése a nyomtató kezelőpaneljének menüiben

 1. Lapozzon jobbról balra a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén addig, amíg a Beállítások menü meg nem jelenik. Érintse meg a Beállítások ikont a menü megnyitásához.
 2. Nyissa meg a következő menüket:
  • Tálcák kezelése
  • Váltakozó fejléces mód
 3. Válassza az Engedélyezve lehetőséget, majd érintse meg a Mentés gombot vagy nyomja meg az OK gombot.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...