hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP Color LaserJet Managed E55040 - Papír betöltése az 1. tálcába

Bevezetés

A következő információk bemutatják a papír és borítékok betöltését az 1. tálcába. Ebbe a tálcába 100 lap 75 g/m2 súlyú papír vagy 10 boríték tölthető be.
  vigyázat:
Az elakadások megelőzése érdekében nyomtatás közben soha ne tegyen papírt az 1. tálcába, és ne is vegyen ki belőle.
 1. Nyissa ki az 1. tálcát.
  Ábra : Nyissa ki az 1. tálcát
 2. Húzza ki a papírt tartó tálcahosszabbítót.
  Ábra : Húzza ki a tálcahosszabbítót
 3. Húzza szét a papírvezetőket a megfelelő méretre, majd töltse be a papírt a tálcába. A papír tájolásának módjával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: 1. tálca papírtájolása.
  Ábra : Papír betöltése
 4. Ellenőrizze, hogy a papírköteg a vezetőkön lévő szintjelző vonal alá kerüljön.
  Ábra : Kötegmagasság-korlát
 5. Az oldalsó vezetőket úgy állítsa be, hogy azok finoman érintsék a papírköteget, de ne hajlítsák meg azt.
  Ábra : Állítsa be a vezetőket

1. tálca papírtájolása

Ha olyan papírt használ, amely egyedi tájolást igényel, töltse be azt a következő táblázatban közölt információ szerint.
megjegyzés:
A Váltakozó fejléces mód beállítás befolyásolja a fejléces és az előnyomott papír betöltésének módját. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha ezt az üzemmódot használja, úgy töltse be a papírt, ahogyan az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz szokta. További információ: A Váltakozó fejléces mód használata.
Papírtípus
Kép tájolása
Egyoldalas nyomtatás
Kétoldalas nyomtatás a Váltakozó fejléces mód engedélyezett állapotában
Fejléces vagy előnyomott
Álló
Nyomtatási oldallal lefelé
A felső él a készülék felé néz
Nyomtatási oldallal felfelé
Alsó él a készülék felé néz
Fekvő
Nyomtatási oldallal lefelé
Felső éllel a készülék hátoldala felé
Nyomtatási oldallal felfelé
Felső éllel a készülék hátoldala felé
Előlyukasztott
Álló vagy fekvő
Lyukak a készülék hátoldala felé
Lyukak a készülék hátoldala felé

A Váltakozó fejléces mód használata

Ha a Váltakozó fejléces mód funkciót használja, minden feladat esetében ugyanúgy tölthet fejléces vagy előnyomott papírokat a tálcába, akár egyoldalas, akár kétoldalas nyomtatásról, illetve másolásról van szó. Ha ezt az üzemmódot használja, úgy töltse be a papírt, ahogyan az automatikus kétoldalas nyomtatáshoz szokta.
Használat előtt engedélyezze a funkciót a nyomtató kezelőpaneljének menüiben.

Váltakozó fejléces mód engedélyezése a nyomtató kezelőpaneljének menüiben

 1. Lapozzon jobbról balra a nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén addig, amíg a Beállítások menü meg nem jelenik. Érintse meg a Beállítások ikont a menü megnyitásához.
 2. Nyissa meg a következő menüket:
  • Tálcák kezelése
  • Váltakozó fejléces mód
 3. Válassza az Engedélyezve lehetőséget, majd érintse meg a Mentés gombot vagy nyomja meg az OK gombot.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...