hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Managed MFP E52545 - Memória DIMM modulok behelyezése

Memória DIMM modulok behelyezése

Ez a dokumentum az opcionális DIMM memóriamodul behelyezésével kapcsolatos eljárást tartalmazza.
  vigyázat:
Elektrosztatikus kisülésre (ESD) érzékeny alkatrészek. Mindig süsse ki az elektrosztatikus töltést a készülék fémlapját megérintve, mielőtt megérint egy elektrosztatikus kisülésre érzékeny alkatrészt.
 1. Vegye ki a DIMM memóriát a dobozból. Ellenőrizze, hogy a doboz tartalma megfelel-e ennek az ábrának.
  Ábra : DIMM memóriamodul
 2. A tápkapcsoló gombot megnyomva kapcsolja ki a nyomtatót.
 3. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd húzzon ki minden USB- és hálózati kábelt.
  Csak faxszal ellátott típusok: Húzza ki a fax telefonkábelét.
  Ábra : A nyomtató kihúzása
 4. Csúsztassa a formázó fedőlapját az eltávolításához a nyomtató hátuljának irányába.
  Ábra : A formázó fedelének eltávolítása
 5. Opcionális merevlemez-meghajtóval (HDD – Hard Disk Drive) ellátott nyomtatók esetén hajtsa végre az alábbi lépéseket a HDD eltávolításához:
  1. Csípje össze a rögzítőkapcsot, majd oldja ki a rögzítőcsatlakozót (1 és 2). A kioldáshoz kissé távolítsa el a merevlemez-meghajtót (HDD – Hard Disk Drive) a formázótól (3).
   Ábra : A HDD kioldása
  2. Forgassa a merevlemez-meghajtó csatlakozós végét kifelé, a formázóval (1) ellentétes irányba, majd csúsztassa el az ábrának megfelelően (2) az eltávolításhoz.
   Ábra : A HDD eltávolítása
 6. A DIMM kártya felső szélét helyezze a tartóba.
  megjegyzés:
  A DIMM csak az egyik irányban csatlakoztatható a formázóhoz.
  Ábra : A DIMM behelyezése
 7. Fordítsa a DIMM alsó szélét a tartóhoz.
  Ábra : A DIMM befordítása
 8. Győződjön meg arról, hogy a két rögzítőkar a helyére pattan.
  Ábra : A DIMM behelyezése
 9. Opcionális merevlemez-meghajtóval (HDD) ellátott nyomtatók esetén hajtsa végre az alábbi lépéseket a HDD behelyezéséhez:
  1. Keresse meg a fémlemezen azt a nyílást, ahová a merevlemez-meghajtó tartókeretét be kell illeszteni.
     vigyázat:
   A fémlemeznek ez a része egy kinyomható lemez. Ne nyomja meg annyira erősen, hogy leváljon, amikor beszereli a merevlemez-meghajtót.
   Ábra : A nyílás megkeresése
  2. Illessze a merevlemez-meghajtó tartókeretét a fémlemezen lévő nyílásba (1), majd fordítsa a HDD csatlakozós végét (2) a formázó felé.
   Ábra : A HDD behelyezése
  3. Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsatlakozó bekattan-e a helyére, illetve hogy a rögzítőelem illeszkedik-e a formázón lévő nyílásba – előfordulhat, hogy ehhez össze kell nyomnia a rögzítőt.
   Ábra : A HDD behelyezése
 10. Csúsztassa a formázó fedőlapját a nyomtató irányába a rögzítéshez.
  Ábra : A formázó fedelének cseréje
 11. Csatlakoztassa a tápkábelt az aljzathoz, majd húzzon ki minden USB- és hálózati kábelt.
  Csak faxszal ellátott típusok: Csatlakoztassa a fax telefonkábelét.
  Ábra : A nyomtató csatlakoztatása áramforráshoz
 12. Kapcsolja be a nyomtatót a tápkapcsoló megnyomásával.
  Ábra : A nyomtató bekapcsolása

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...