hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

Samsung ML-2950-2956 lézernyomtatók - Papír betöltése

Ez az ismertető a papírok a papírtálcába való betöltésének lépéseit mutatja be.
megjegyzés:
 • Ha olyan nyomathordozót használ, amelyik nem felel meg ezeknek az előírásoknak, azzal problémák léphetnek elő, vagy javításra lehet szükség. A HP garanciális megállapodása vagy a szervizszerződése nem terjed ki az ilyen javításokra.
  .
 • Győződjön meg róla, hogy nem tintasugaras nyomtatóhoz készült fotópapírt használ ennél a nyomtatónál, mert az a készülék károsodását okozhatja.
 • Éghető nyomtatási adathordozó használatával tűzveszélyt okozhat.
 • A kijelölt nyomathordozókat használja.
  figyelem:
Ha gyúlékony adathordozót vagy idegen anyagokat hagy a nyomtatóban, az egység túlmelegedhet és ritkább esetekben tüzet is okozhat.

A papírtálca áttekintése

A papír méretének módosításához állítsa át a papírvezetőket.
  Ábra : Papírtálca-beállítók
 1. A tálcahosszabbító beállítója
 2. Papírhossz-beállító
 3. Papírszélesség-beállító
megjegyzés:
Ha nem állítja be a beállítót, akkor a papír eldeformálódhat, meggyűrődhet, illetve elakadhat.
A papírmennyiség-jelző megmutatja a papírmennyiséget a tálcában.
  Ábra : Papírmennyiség jelölése
 1. Teljes
 2. Üres

Papír betöltése a tálcába

Az alábbi lépéseket követve tölthet be papírt a tálcába.
megjegyzés:
Amikor a tálca használatával nyomtat, ne töltsön papírt a kézi lapadagolóba. Ez papírelakadást okozhat.
 1. Távolítsa el a papírtálcát a nyomtatóból.
 2. A tálcahosszabbító vezetőjével (1) állítsa be a tálca méretét a betöltött papír méretéhez (2).
  Ábra : A hosszabbító vezetőjének beállítása
 3. Állítsa be a papírhossz- és papírszélesség-beállítókat.
  Ábra : A papírhossz-beállító és a papírszélesség-beállító beállítása
 4. A betöltés előtt hajlítsa meg vagy pörgesse át a papírköteg szélét a lapok elválasztásához.
  Ábra : A papírköteg meghajlítása vagy átpörgetése
 5. Töltse be a papírt a tálcába.
  Ábra : Papír betöltése
 6. Igazítsa a tálcahosszabbító beállítóját (1), a papírhossz-beállítót (2) és a papírszélesség-beállítót a papír méretéhez.
  Ábra : A papírvezetők beállítása
  megjegyzés:
  • Ne tolja be túl messzire a papírszélesség-beállítót, mert az adathordozó deformálódhat.
  • Nem állítja be a papírszélesség-beállítót, az papírelakadást okozhat.
   Ábra : A papírbeállítók megfelelő elhelyezése
  • Ne használjon begörbült kezdőélű papírt, mert az papírelakadást vagy összegyűrődést okozhat.
   Ábra : Ne használjon hullámos papírt
 7. Helyezze vissza a tálcát.
  Ábra : A tálca visszahelyezése
 8. Nyissa ki a kimeneti támasztékot.
  Ábra : A kimeneti támaszték kihajtása

Papír betöltése a kézi lapadagolóba

A manuális adagolóba speciális méretű és típusú nyomtatási anyagok, például levelezőlapok, jegyzetlapok és borítékok helyezhetők.
Tippek a kézi adagoló használatához:
 • Egyszerre csak egyféle típusú, méretű és tömegű nyomathordozót helyezzen be a tálcába.
 • Ha a szoftveralkalmazásban a Manual Feeder (Kézi lapadagoló) lehetőséget választja papírforrásként, minden egyes oldal nyomtatásakor meg kell nyomnia a Print Screen (Nyomtatási képernyő) billentyűt, a Demo page (Bemutató oldal) gombot, vagy a WPS gombot. Egyszerre csak egyféle típusú, méretű és tömegű nyomathordozót helyezzen be a kézi lapadagoló tálcába.
 • A papírelakadások megelőzése érdekében ne töltsön be újabb papírt olyankor, amikor még van papír a kézi lapadagolóban.
 • Helyezze be a nyomathordozót a tálca közepére a nyomtatott oldalával felfelé úgy, hogy először a felső éle érjen a kézi lapadagolóba.
 • A megfelelő nyomtatási minőség elérése és a papírelakadások megelőzése érdekében csak az elérhető papírtípusokat töltse be.
 • Simítson ki minden gyűrődést a borítékokon és címkéken, mielőtt beadagolná őket a kézi lapadagolóba.
 • Speciális hordozóra történő nyomtatáskor be kell tartania az adagolás irányelveit.
 • Amikor a papírok átfedésben vannak a kézi adagoló használatával történő nyomtatáskor, húzza ki a tálcát, és távolítsa el a papírt. Ezután próbáljon ismét nyomtatni.
 • Ha nem sikerül a papír megfelelő beadagolása a nyomtatás során, nyomja azt be manuálisan addig, amíg meg nem kezdődik az automatikus adagolás.
 • Amikor a nyomtató energiatakarékos üzemmódban van, akkor nem lehetséges a kézi lapadagolóból való papíradagolás. Ébressze fel a nyomtatót a bekapcsológombbal a manuális adagoló használata előtt.
Kövesse az utasításokat a papír kézi adagolóba töltéséhez.
 1. Nyissa fel a kézi lapadagoló fedelét.
  Ábra : A fedél felnyitása
 2. Állítsa be a kézi lapadagoló vezetőit a nyomtatási anyagnál szélesebbre.
  Ábra : A lapadagoló vezetőinek kihúzása
 3. Állítsa be a kézi lapadagoló vezetőit az anyag szélességéhez, de ne hajlítsa meg az anyagot.
  Ábra : A kézi lapadagoló vezetőinek beállítása
 4. Nyissa ki a kimeneti támasztékot.
  Ábra : A kimeneti támaszték kihajtása

Nyomtatás speciális adathordozóra

A speciális adathordozó-típusok a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások) között láthatók. A legjobb nyomtatási minőség érdekében válassza ki a megfelelő adathordozó-típust a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások) ablak > Paper (Papír) lap > Paper Type (Papírtípus) területen.
A címkékre való nyomtatás esetén például a válassza a Labels (Címkék) elemet a Paper Type (Papírtípus) beállításnál.
megjegyzés:
 • Ha speciális adathordozót használ, egyszerre csak egy lapot töltsön be.
 • A speciális adathordozókra a nyomtatandó oldallal felfelé nyomtasson. Ha a speciális hordozó a nyomtatás során hullámossá, ráncossá, gyűrötté válik, vagy vastag fekete vonalak jelennek meg rajta, nyissa fel a hátsó fedelet, és próbálkozzon újra a nyomtatással. Tartsa a hátsó fedelet nyitva a nyomtatás során.
Tekintse meg a táblázatot a tálcába betölthető speciális hordozókkal kapcsolatban.
Típusok
Tálca
Kézi lapadagoló
Sima
Y
Y
Vastag
Y
Y
Vastagabb
Y
Vékony
Y
Y
Bankpostapapír
Y
Y
Szín
Y
Karton
Y
Y
Címkék
Y
Átlátszó fólia
Y
Boríték
Y
Vastag boríték
Y
Előnyomott
Y
Pamut
Y
Újrahasznosított
Y
Y
Archív
Y
Y
(Y: Támogatott, üres: Nem támogatott)

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...